Ta stran je namenjena predstavitvi drugestrani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemukrogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen načinrazmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin vadventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glejpovezave.
 
    KA Z A L O

Oadventizmu na splošno
> Splošnoo ozadju nastanka cerkve ASD
> Kateraje edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

EllenGuld White - prerokinja

> EllenWhite in njena vloga v cerkvi ASD
> Kajje Ellen White trdila o sebi in svojih spisih
> Izjavenekaterih uradnikov adventistične cerkve o Ellen White
> EGW jeprepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
> Zdravstvenoporočilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
> Nekajizjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
> Lažnaprerokba iz leta 1856
> Vizijaplanetov in njihovih lun
> Prepovedanereči v Adventizmu
> Amalgamiranjemed rasami
> Samozadovoljevanje
> Preganjanjakristjanov v zadnjih dneh
> Obešanjedarov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
> "ClearWord Bible" - Adventistična verzija Biblije
> Oknjigi "Veliki boj"
> Oknjigi "Hrepenenje vekov"
> O knjigi"Pot h Kristusu"
> Plagiarizem- Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
>Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor zaknjige EGW?
> Alizdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
> FannieBolton - izpoved literarne asistentke EGW
> MarianDavis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
> Doktrinao zaprtih vratih in doktrina o svetišču
> ZaAdventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje

Posvečevanje sobote - da ali ne?
> Prvotnikristjani niso posvečevali tedenske sobote
> Je bilSabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že odAdama in Eve?
> Ali moramoposvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?
> Ali NovaZaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?
> Je bilSabat res dan za vse ljudi?
> Jerimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenilaposvečevanje sobote v nedeljo?
> Se bo resSabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?
> Je v 10.zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?
> So Sabatobhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?
> Je Sabatres znamenje večne zaveze?
> Pavel jeobhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat ševedno v veljavi?
> Mar nisokristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?
> Mar nedokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, nitičrka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?
> MarHebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?
> So resnekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?
> Martisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?
> Mar niJezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

Osebne izpovedi in pisma
> DirkAnderson
> RobertK. Sanders

Razno
> Opočitku in evangeliju
> Pogostozastavljena vprašanja
> Povezave
> Kontakt
 

Kdo je napisal knjigo
Pot h Kristusu ?

Robert K Sanders je 8. januarja1997 napisal pismoTimu Poirieru -
direktorju arhiva White Estatea, v katerem sprašuje sledeče:
"Zakaj je Fanie Bolton trdila, da je pravzaprav ona napisala Pot h Kristusu?" Robert je prav tako spraševal, ali mu lahko pošljejo kopijo kake izmed strani te knjige, ki bi bila napisana z lastno roko Ellen White.

Gospod Poirier je odgovoril v pismu z dne 20.jan. 1997 takole:
"Fanie Bolton tega ni nikoli trdila,vsaj kolikor jaz vem. To so trdili drugi po njeni smrti. Pa tudi Ellen White ni lastnoročno napisala te knjige, zato vam ne morem poslati rokopisa kake izmed strani. Gradivo je bilo namreč kompilirano s strani uredniškega osebja iz prejšnjih spisov Ellen White. Pošiljam vam primer, ki kaže na izvor besedila za poglavja na strani 83."

Dejstva:
1. Fanni Bolton je začela delati za EGW leta 1888, Pot h Kristusu je izšla leta 1892.
2. Gospod Poirier nam skuša sugerirati s tem, da podaja referenco s strani 83, ki
naj bi bila vzeta iz knjige Testimonies Volume 3, iz leta 1872 - str.246, kar naj bi
nas vodilo k zaključku, da je pravzaprav EGW avtorica knjige; vendar pa obenem
pravi:
3. da rokopis Ellen White ne obstaja, ker je bila knjiga kompilirana s strani urednikov -
kar pa vsekakor vključuje tudi Fanni Bolton.
4. Vemo tudi, da Fanni Bolton JE trdila, da je ona napisala to knjigo - to je povedala
Edwardu S. Ballengerju, priča pa je bil Charles D. Willis.
(Glej dokument spodaj)


 

Razlaga zmešnjave:

1. Dokazano je, da je text knjige Pot Kristusu plagiariziran od 'nenavdihnjenih' piscev. Če predpostavimo, da je gospod Poirier govoril resnico in je bila knjiga Pot h Kristusu kompilirana s strani prejšnjih besedil Ellen White, potem je očitno, da so že ta njena prejšnja besedila bila kopirana.

2. Delo literarnega osebja, ki je delalo za EGW, naj bi bilo:
- da zapolni prazne prostore v knjigah EGW s pismi in nekdanjimi spisi, ki jih je spisala EGW
- da seveda skrbi za pravilno slovnico ter pravilne kronološke podatke; ki so včasih bili napačni, saj je Ellen White uporabljala dela zgodovinarjev, ki so občasno naredili napako.

Primeri plagiarizma: