Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Najnovejši
adventistični prevod
Svetega pisma
v angleščino:
"The Clear Word Bible"
(jasna biblična beseda)
in njegova krivovernost


Gary Mayo

Slike spodaj so skenirane (ovitek knjige spredaj in zadaj,
znotraj spredaj in zadaj ter s strani).


Opazite lahko, da adventisti to knjigo imenujejo Biblija kar 14 krat!! Vendar pa ni nikjer na platnicah ali na ovitku na notranji strani ali kjerkoli znotraj knjige zapisano, da jo izdaja cerkev Adventistov Sedmega dne!! Vsak paragraf znotraj knjige je oblikovan po ustaljenih načelih podajanja poglavij in vrstic, tako kot v vsaki Bibliji.

'Pristnost' knjige se pokaže že s hitrim vpogledom v 5.Mojzesovo knjigo; 5. poglavje - kjer je 10 zapovedi zapisanih v drugo - od tu namreč adventisti NIKOLI ne citirajo zapovedi zaradi naslednje vrstice:

5. Mojzesova 5:3 (Chraskov prevod)
"Ne z očeti našimi je sklenil tole zavezo, ampak prav z nami, ki tu smo danes vsi in živimo."
5. Mojzesova 5:3 (prevedeno iz King James Version)
"GOSPOD ni sklenil te zaveze z našimi očeti, marveč z nami, prav nami, ki smo danes vsi tukaj in živimo."
5. Mojzesova 5:3 (prevedeno iz New International Version)
"Ni bil z našimi očeti GOSPOD sklenil te zaveze, tamveč z nami, z nami vsemi, ki smo tu danes živi."
5. Mojzesova 5:3 (prevedeno iz New Living Translation)
"Gospod ni pred davnimi časi sklenil te zaveze z našimi predniki, temveč z vsemi nami, ki smo danes živi."

Adventisti namreč učijo, da 10 zapovedi (zaveza o kateri govori 5.Moj. 5:3) NISO bile dane prvič na Sinaju, temveč da so bile dane že Adamu in Evi pred padcem človeka, preden se je pričel greh in se iz tega razloga izogibajo tej vrstici. No, končno pa so dobili prevod Biblije - oziroma so ga napisali sami, ki govori njim v prid!! Poglejmo, kaj piše 'Clear Word Bible':

5. Mojzesova 5:3 (prevedeno iz Clear Word Bible)
"On ni sklenil zaveze samo z našimi predniki, ampak z nami in vsemi živečimi danes."

Še enkrat preberite te verze in opazili boste obrat za 180 stopinj. Poraja se vprašanje, koliko vrstic v Svetem pismu so adventisti še spremenili in ki pričajo povsem drugače kot pa vsa ostala Sveta pisma?!? Poraja se tudi vprašanje zakaj - vendar je odgovor na dlani - to so storili zato, ker ne morejo drugače opravičiti učenja in doktrin, ki jih je zacementirala Ellen White. Če bi to storili, bi autoriteta EGW drastično upadla, s tem pa bi bil 17. člen izmed 27. osnovnih doktrin, v katere cerkev ASD veruje, izničen! Prilagajati Sveto besedo 'prerokinji' EGW je očitno lažje. Kaj pa o takem početju pravi Biblija:

Rimljanom 1:25 (Ch)
"ki so zamenili resnico Božjo z lažjo in so izkazali večjo čast in službo stvoru nego Stvarniku ..."
Pregovori 30:5-6 (Ch)
"Vsak govor Božji je prečiščen: on je ščit njim, ki pribegajo k njemu.
Ne pridevaj besedam njegovim, da te ne ustrahuje in te ne zasači v laži."

Tu je samo nekaj primerov drastičnih sprememb vsebine Svete besede.
Desna besedila so vzeta iz Clear Word Biblije.

Adventisti uče, da bo Sabat (posvečevanje sobotnega dne) Božji pečat in bo končni test lojalnosti Kristusu.
1. Mojzesova 2:2-3
NASB And by the seventh day God completed His work which He had done; and He rested on the seventh day from all His work which He had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made.
CW Then on the seventh day of creation week, God stopped to enjoy what He had made and to rest in the beauty of it all. So He blessed the seventh day and set it apart as a day of spiritual refreshment and joy.
CW govori o tem, da je Bog sedmi dan ločil od drugih in prav tako CW skuša nakazati učenje cerkve ASD, da je že tu, pri stvarjenju, Bog določil dan počitka za ljudi. Vendar pa v Svetem pismu nikjer ne najdemo zapisa, da so Adam, ..., Noe, ..., Enoh, ... Abraham in ostali pred Mojzesom (oziroma pred njegovim izhodu iz Egipta) posvečevali soboto. Pri stvarjenju nam Biblija poda jasno formulacijo vsakega dne: "In bil je večer in bilo je jutro dan prvi" (... dan drugi, ... dan tretji ...) Za vsak dan posebej nam poda to formulacijo, LE ZA SEDMI DAN NE!!! Zakaj?!? Zato, ker se je sedmi dan (duhovno) nadaljeval in Bog in človek sta počivala vsak dan; in tako bi bilo v neskončno, če človek ne bi grešil, ter tako izšel iz počitka...
Adventisti nimajo bibličnih dokazov za trditev, da so Hebrejci pod jarmom Egipta posvečevali Sabat, zato so spremenili tekst Svete besede.
2.Mojzesova 5:5
NASB Again Pharaoh said, "Look, the people of the land are now many, and you would have them cease from their labors!" CW "You've created enough problems by making them rest every week on your Sabbath�"
Iz konteksta petega poglavja je razvidno, da so morali Izraelci delati vsak dan.
Adventisti dodajajo besede, ki jih v drugih Biblijah ni!
2. Mojzesova 16:5
NASB "And it will come about on the sixth day, when they prepare what they bring in, it will be twice as much as they gather daily CW "On the sixth day they should gather twice as much as on the other days so as to have enough for the seventh day, which is the Sabbath, the day I set aside for worship and rest.
Beseda "Shabbath" je prvič uporabljena šele v 23. vrstici tega poglavja in ne v vrsti 5. Prav tako v CW opazimo podoben vzorec besed kot v 1. Mojzesova 2:2-3, prav tako CW.
2. Mojzesova 31:13-16
NASB "But as for you, speak to the sons of Israel, saying, 'You shall surely observe My sabbaths; for this is a sign between Me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord who sanctifies you. 'Therefore you are to observe the sabbath, for it is holy to you. Everyone who profanes it shall surely be put to death; for whoever does any work on it, that person shall be cut off from among his people. So the sons of Israel shall observe the sabbath, to celebrate the sabbath throughout their generations as a perpetual covenant.'  CW "Most importantly, remember to keep the Sabbath holy because it is a very special day for me, and it's a day of rest for you. It's a sign between you and me for all time to show that you are the people whom I have chosen and set apart. The Sabbath is holy and anyone who desecrates it be working on that day will be put do death, since that would be an act of treason against God's government. My people are to keep the Sabbath, celebrating it as a sign that they belong to me."
CW je povsem brezbrižno spremenil "Izrael" v "ljudje", da bi dajal vtis, da je obhajanje Sabata dano za vse ljudi in ne specifično za Izrael, tako kot pravijo ostale Biblije. V vrsti 16  vidimo da je "Zato naj ohranijo sinovi Izraelovi soboto" spremenjen v "moji ljudje", kar naj bi nas zopet vodilo k mišljenju, da je Sabat dan za vse ljudi...
3. Mojzesova 23:3 
NSAB 'For six days work may be done; but on the seventh day there is a sabbath of complete rest, a holy convocation�" CW There has always been the weekly Sabbath�"
CW piše nekontradiktorno le samemu sebi, ko pravi, da je tedenski Sabat obstajal od nekdaj. Nobena Biblija tega ne poroča, zato so adventisti napisali svojo, da bi upravičili svoje doktrine, ki jih je zacementirala Ellen White.
Hebrejcem 4:4
NASB For He has thus said somewhere concerning the seventh day, "And God RESTED ON THE SEVENTH DAY FROM ALL His works" CW "That's why at creation He gave man the seventh-day Sabbath, not only as a reminder of creation week, but also as a symbol of spiritual rest. According to the Scriptures, God Himself rested on the seventh day and enjoyed this special time with man."
CW zopet skuša vsiliti mišljenje, ki ga ne najdemo v drugih Biblijah; in to je, da naj bi bil Sabbath dan človeku že pri stvarjenju. Celo tako daleč gre, da pravi "Kot pravi Sveto pismo", potem pa citira nekaj, česar v Svetem pismu sploh ni...
Hebrejcem 4:9
NASB There remains therefore a Sabbath rest for the people of God. CW So there still remains the offer of spiritual rest that God intends for each generation to have, of which the Sabbath is a symbol.
Kako neverjetno je CW zmaličil ta verz! (glej Sabbath in Crisis, P. 233-248 za popolno razumevanje te vrstice) Sobotni počitek v tej vrstici ne meri na tedensko soboto, in s tem se je strinjala celo adventistična prerokinja Ellen White, ki je postrgala vse možne vrstice, da bi dokazala verodostojnost tedenske sobote!!
Dejanja 20:7
NASB And on the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul began talking to them, intending to depart the next day, and he prolonged his message until midnight. 
CW After sundown on Saturday night, the believers got together for a fellowship meal and to say good-by to Paul. That evening he spoke to them until midnight, after which he hoped to get a few hours sleep before leaving early Sunday morning.
Ali opazite, kako nas CW skuša prepričati, da Pavel pravzaprav ni govoril prvega dne v tednu temveč v soboto?!? S tem želijo adventisti izničiti zgodnje krščanske spise, ki jasno pričajo o tem, da so se prvotni kristjani zbirali ob nedeljah in ne sobotah!! Čudovito prirejen tekst, ki pa ga lahko sprejme le fanatičen vernik, ki doktrine cerkve postavlja pred Sveto besedo.
Cološanom 2:16 
NASB "Therefore let no one act as your judge in regard to food or drink or in respect to a festival or a new moon or a Sabbath day--things which are a mere shadow of what is to come; but the substance belongs to Christ."
CW "Don't let anyone control you life by giving you a set of ceremonial rules about what to eat, what to drink and what monthly festivals or special Sabbaths to keep. All these rules were given as a shadow of the reality to come and that reality is Jesus Christ."
Adventisti pravijo, da ko je beseda "Sabbaton" uporabljena v množinski formi (razen, po njihovem,  v Dejanjih 17:2 in Kološanom 2:16) pomeni enako, kot da bi bila napisana v singularju. Vendar pa je resnica ta, da množino v Dejanjih 17:2 določa število poleg, torej beseda tri. Adventisti torej priznavajo rabo besede Sabbaton kot tedenske sobote (tedenskega Sabata) v 59. primerih od 60 - tih; tolikokrat se namreč nahaja v Novi zavezi, a v 60 - tem primeru trdijo, da mora pomeniti nekaj drugega.
(Seventh-day Adventism Renounced, Chapter XV, D.M. Carnight, 1914, 
The Kingdom of The Cults,464-468, Walter Martin, 1996
http://www.familyradio.com/articles/sunday.htm)
  Rev. 1:10
NASB I was in the Spirit on the Lord's day� CW On Sabbath morning when I had gone to the rocky island shore to meditate and worship�
Opazite lahko, kako CW briše, dodaja in izkrivlja besedila, z namenom učiti, kar ostale Biblije ne učijo - vsestransko obhajanje sobotnega dne, ki je eno od temeljnih doktrin cerkve ASD.

  c 1999 Gary Mayo; The SDA-EGW Historical Society
Primerjalni tekst vzet od: Dale's web site;  http://www.ratzlaf.com/