Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Preganjanja pravih kristjanov - adventistov
v zadnjih dneh


V apokaliptični knjigi Veliki boj Ellen White opisuje strašen konec časa. Zlobni katoliki in odpadni protestanti naj bi se združili skupaj in lansirali zakon, ki obvezuje posvečevanje nedelje, hkrati pa na smrt obsoja tiste, ki posvečujejo Sabbath sedmega dne. Ellen White dokaj podrobno opisuje dogodke, ki naj bi sledili sprejetju nedeljskega zakona:

"Ko se bo čas pribljiževal temu, ki je zapisan v dekretu, se bodo ljudje zarotili proti osovraženi sekti (Adventistov sedmega dne). Odločilo se bo, da zadajo močan udarec v eni noči ... Božje ljudstvo - nekateri v zaporih, nekateri poskriti v osamljenih skrivališčih v gozdovih in v gorah - prosijo za božansko varovanje, medtem ko se skupine oboroženih mož, obsedenih z zlobnimi angeli, na vsakem koraku pripravljajo na dejanja smrti." (Great Controversy, str. 635)

"V času tegob si sveti ne bodo mogli pomagati s svojimi hišami in posestvi, saj bodo morali pobegniti pred razjarjeno drhaljo."
(Early Writings, str. 56)
 

Lukež 17:34-36
"Pravim vam: Tisto noč bodeta dva na eni postelji: eden bo vzet, a drugi puščen.
Dve bosta mleli skupaj: ena bo vzeta, a druga puščena.
Dva bosta na njivi: eden bo vzet, a drugi puščen."

Kaj torej pravi Biblija:

1. Pravični in nepravični bodo spali skupaj (očitno v njihovih lastnih domovih).
2. Pravična in nepravična bosta delali skupaj, da bi pripravili hrano (očitno za njihov lasten dom).
3. Pravični in nepravični bosta delala skupaj (očitno na njihovem lastnem polju). Jezus prav tako pravi, da bo "kot v dneh Noe" (Lukež 17:26) in "kot v dneh Lota" (Lukež 17:28). Vendar pa niti Lot niti Noe nista gnila v zaporu ali pa se skrivala po gozdovih in gorah.