Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Kako je nastala knjiga Veliki boj


Plagiarizem - kraja intelektualne lastnine, idej, fraz, ... pri čemer jih sekundarni avtor predstavlja kot svoje lastne in ne podaja njihovega pravega izvora.

 
"Zatorej, glej, jaz sem zoper tiste proroke, govori Gospod, ki kradejo besede moje drug drugemu. Glej, jaz sem zoper proroke, govori Gospod, ki rabijo svoj jezik in pravijo: Govor Božji je. Glej, jaz sem zoper nje, ki prorokujejo sanje lažnjive, govori Gospod, ki jih pripovedujejo in zapeljujejo ljudstvo moje s svojimi lažmi in z bahanjem svojim; jaz pa jih vendar nisem poslal in jim nisem zapovedal, in ne koristijo temu ljudstvu nikakor, govori Gospod."    (Jeremija 23:30-32)

Brez Ellen White danes ne bi bilo adventizma, a brez teologov, filozofov, pesnikov, doktorjev medicine in pred Kristusom ponižnih in znanja željnih kristianov ne bi bilo Ellen White, vsaj kakršne je adventizem pozna ne. Govorim o plagiarizmu, literarni kraji, katero je prakticirala Ellen White in katero naj bi šele pozno v starosti, 6 let pred smrtjo, priznala.

V reviji Advent Review and Sabbath Herald so večkrat govorili o plagiarizmu in v nekem članku iz prepoznega junija leta 1980 pisali, da je Ellen nekoč nekomu priznala svoja nečedna početja in rekla, da mora odslej vsako njeno delo vsebovati opombe, v katerih mora pisati, od kod je bilo gradivo za njene knjige vzeto. Neki bralec je napisal reviji pismo in spraševal za datum, ko je bilo to neverjetno priznanje izrečeno. Odgovor v osebnem pismu, ki ga ostala bralska populacija ni nikoli videla, se je glasil:

"Sprašujete za datum, ko je Ellen White podala navodila, da morajo biti avtorji citiranega besedila vključeni v opombe v njenih knjigah. To je bilo okoli leta 1909. Sprašujete tudi, v katerih knjigah je bilo to upoštevano. Edina knjiga, ki jo je to doletelo, je bila Veliki boj, ki je v prenovljeni izdaji leta 1911 vsebovala opombe."

(The White Lie, Walter Rea, str. 49)
 

Don McAdams je na zborovanju Glendale Committea (Ellen G. White and Her Sources - tapes of 28-29 Jan. 1980) izjavil:

"Če bi vsak odstavek v Velikem boju pravilno vseboval opombo vira z ustaljeno prakso in torej priznal avtorstvo tam, kjer se priznati mora, potem bi to bil skoraj vsak odstavek."

(vzeto iz knjige The White Lie, Walter Rea)
 

 Za tiste, ki še vedno ne morejo verjeti, da knjige Ellen White niso odraz njene razsvetlitve s strani Boga, bodo verjetno precej šokirani, ko bodo brali naslednje odstavke, saj jim je cerkev predolgo prikrivala resnico!!

Willi White, sin Ellen White, je 30. oktobra leta 1911 na pot novi izdaji Velikega boja (1911) izjavil:

"V stari izdaji je bilo podano več kot 700 bibličnih referenc, a le malo zgodovinskih referenc je vsebovalo podatek, od kod so bile vzete ali citirane . V novi izdaji pa bo bralec našel več kot 400  referenc od 88. avtorjev."

  (Žal so številke prav zapisane !!)

Povedal je tudi to, da so nekatere citate v novi izdaji zamenjali z novimi, "močnejšimi", avtorjev nekaterih citatov pa sploh niso našli, "vendar gre tu na srečo le za nekaj deset ali več manj pomenbnih citatov".

(Selected Messages, Book 3, Appendix A;
CD Rom: Published EGW Writings, 1994)

O originalnosti spisov Ellen White njen sin priča tudi v osebnem pismu:

"V zgodnjih dneh njenega dela je mati obljubila modrost v selekciji izmed rokopisov drugih, ... da bi ločila dragulje resnice od navlake napak. Vsi smo videli kako se je to izpolnilo, a kljub vsemu, ko mi je povedala za to, me je posvarila, naj tega ne povem drugim."

(The Sources of The Great Controversy, Adventist Review, 23.feb. 1984, p.5)
 


 

 Zaključek:

Sveto pismo jasno govori o tem, kakšno je Božje mnenje o takem početju, Adventisti pa skušajo opravičiti Ellen s trditvijo, da v tistem času, po tistih zakonih, ne bi bila kriva plagiarizma ... A za sojenje duhovnih stvari prepustimo sodbo Svetemu pismu:

"Zatorej, glej, jaz sem zoper tiste proroke, govori Gospod, ki kradejo besede moje drug drugemu. Glej, jaz sem zoper proroke, govori Gospod, ki rabijo svoj jezik in pravijo: Govor Božji je. Glej, jaz sem zoper nje, ki prorokujejo sanje lažnjive, govori Gospod, ki jih pripovedujejo in zapeljujejo ljudstvo moje s svojimi lažmi in z bahanjem svojim; jaz pa jih vendar nisem poslal in jim nisem zapovedal, in ne koristijo temu ljudstvu nikakor, govori Gospod."

(Jeremija 23:30-32; preberite tudi do konca poglavja)

Naslednja svtopisemska vrsta kot da bi govorila o Ellen!
"Naj vas torej ne sodi kdo v jedi ali pijači, ali glede praznika ali mlaja ali sobote; to vse je senca prihodnjih reči, telo pa je Kristusovo. Nihče naj vas ne pripravi ob zmagovalcev plačilo s tem, da svoji volji ugaja v ponižnosti in češčenju angelov, ko se peča s tem, česar ni videl, ker ga za nič napihuje mišljenje mesa njegovega, in ker se ne drži Glave, ... Če ste torej umrli s Kristusom začetnim naukom sveta, zakaj se, kakor da bi še v svetu živeli, pokorite poveljem: "Ne dotakni se, in ne pokusi, in ne potipaj!" (kar je vse v pogubo določeno po rabi) po zapovedih in naukih človeških? To ima sicer videz modrosti v svojevoljni službi Božji in ponižnosti in neprizanesljivosti proti telesu, a nima nič vrednosti in služi le v zadovoljitev mesa."
(Kološanom 2:16-23)