Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Ellen White in njena
vloga v cerkvi ASD


Brez Ellen White adventizem kot ga poznamo zagotovo ne bi obstajal. Mnoge doktrine in verovanja je zacementirala prav Ellen sama in se pri tem sklicevala na vizije. Vendar pa se cerkev do neke mere zaveda napak, ki jih je delala Ellen in je zato previdna ob podajanju cerkvenih uradnih izjav glede Ellen White.

Adventist sicer citate Ellen White srečuje na vsakem koraku, tudi vsakodnevno v Naukih. Nauki so knjižice, ki jih pripravlja najvišji organ cerkve in služijo vsakodnevnemu preučevanju neke Biblične teme. Enkrat tedensko (v soboto v cerkvi) se po skupinah nauki preučijo še enkrat. Nikoli pa mi ni bilo jasno, zakaj si "razredni učitelj" zapisuje kdo je in kdo ni preučeval Nauke!? Neka oblika kontrole? Kakorkoli, slučajno imam pri roki Nauke za julij-september 1995, kjer je izmed 27 referenc kar 16 vzetih iz spisov Ellen White:

Adventistična cerkev uradno o Ellen ne govori ravno kot o prerokinji, temveč kot o "Mali luči, ki vodi k veliki luči"; kot je ona sama nekoč zapisala. Javno se Ellen ne enači z Bibličnimi pisci, vendar pa se adventisti, kot vidimo zgoraj, redno poslužujejo njenih spisov, ki jih sploh ni tako malo! Če bi vse njene knjige zložili eno vrh druge, bi višina stolpa knjig presegla višino nje same! Adventisti uradno uče, da Ellen White nikakor ni mogla napisati kvalitetno in kvantitetno vseh svojih knjig, razen pod direktnim učenjem Svetega Duha, saj je v devetem letu starosti udarec kamna v glavo vplival na njeno celotno življenje. Poškodba je bila namreč tako močna, da Ellen nikoli več ni stopila v šolo. Kako je Ellen napisala vse te knjige bomo spregovorili v drugem članku...
 
 

Vendar Ellen White ni le "Božji glasnik", temveč je ona sama trdila, da njeno delo vsebuje več, kot pa beseda prerok zaznamuje. Torej se je dejansko postavila nad raven 'običajnih' prerokov. Poglejmo nekaj njenih izjav:

"Slediti moramo navodilom, ki so nam dana skozi Duha preroštva [spisi Ellen White]. ... Bog nam je govoril skozi svojo besedo. Govoril nam je skozi Pričevanja za cerkev [spisi Ellen White] in skozi knjige, ki so nam pomagale, da spoznamo naše dolžnosti danes in pozicijo katero moramo zavzeti."
(Testimonies, Vol. 8, p. 298)

"Sveti Duh je avtor Biblije in Duha Preroštva [spisi Ellen White]."
(Selected Messages, Vol. 3, p. 30"

"V starih časih je Bog govoril skozi usta prerokov in apostolov. Danes pa jim govori skozi Pričevanja [spisi Ellen White] njegovega duha."
(Testimonies, Vol. 4, p. 148; Vol. 5., p. 661)

"Bog je orisal svoj načrt v svoji besedi in Pričevanjih [spisi Ellen White], katera je poslal svojim ljudem."
(Battle Creek Letters, p. 74)

"Pričevanja [spisi Ellen White] so premalo brana in premalo spoštovana. Bog je spregovoril vam. Luč sije iz njegove besede in iz pričevanj [spisi Ellen White], a oboje je omaloževano in podcenjeno,"
(Testimonies, Vol. 5, p. 217)

"Če zmanjšujete zaupanje ljudi v pričevanja [spisi Ellen White], katera jim pošilja, se upirate Bogu tako zagotovo, kot so se Korah, Datham in Abiram."
(Testimonies, vol.5, p 66.)

"Te knjige [spisi Ellen White] vsebujejo jasno, preprosto in nespremenljivo resnico in vsekakor bi morale biti cenjene. Navodila, katera vsebujejo [spisi Ellen White] niso produkt človeka."
(Letter H-339, 26. dec. 1904)

"V teh pismih, ki jih pišem, in pričevanjih, ki jih nosim, vam predstavljam tisto, kar je Gospod predstavil meni. Ne pišem le nekega članka v časopis, izražajoč le moje lastne ideje. Te so tisto, kar je Bog odprl pred me v vizijah - dragocene žarke svetlobe sijoče od prestola."
(Testimonies, Vol. 5, pp. 63-67)

"Že zgodaj v otroštvu so me večkrat spraševali, 'Ali si ti prerok'? Vedno sem odgovorila: Sem Božji glasnik. Vem, da so me mnogi imenovali prerokinja, a sama nisem nikoli trdila tega. ... Zakaj ne? ... ker moje delo vsebuje več, kot pa beseda 'prerok' zaznamuje."
(Review and Herald, 26. julij 1907)

Ellen se je jasno postavila NE na raven PREROKOV, temveč NAD njimi, saj sama pravi, da njeno "delo vsebuje več, kot pa beseda 'prerok' zaznamuje."
 
 
 

Oglejmo si še nekaj izjav uradnikov cerkve ASD, ki odsevajo pravo verovanje adventistov:
 E. E. CLEVELAND
"Verjamem v Pričevanja. Spisi Ellen White so edini navdihnjeni Biblični komentarji na svetu. Le-ti določajo resen izziv krščanskemu življenju, ki so bili dani cerkvi vse od Janezevega Razodetja." (Facts And Com Meets About The Spirit of Prophecy, p.14)

 STANLEY HARRIS
 "... opravila je eno največjih del, za katero sem kdajkoli slišal vse od Razodetja Janeza. Zame je eden največjih prerokov, ki so kdajkoli živeli. Zakaj? Ker je imela enak dar, kot ga je imel Daniel..." (Greatest Prophet Since John, kaseta 811)

 RAYMOND COTTRELL
 "Ellen White reinterpretira Daniela za naš čas. In ker popolnoma verjamem in sem prepričan, da je Bog govoril njej in skozi njo, sprejemam njene spise 100%. Sprejemam interpretacijo Ellen White in njeno odobritev adventistične interpretacije nebeškega svetišča, preiskovalne sodbe in dogodkov leta 1844 zato, ker jo sprejemam za navdihnjenega pisatelja. " (govor, Association of Adventist Forums, Loma Linda)

 URADNA CERKVENA POZICIJA
 "Kot je bil Samuel prerok Izraelu svoje dni, kot je bil Jeremija prerok Izraelu v dneh ujetništva, kot je Janez Krstnik prišel kot poseben glasnik, da bi pripravil pot Kristusovemu prihodu, tako mi verjamemo, da je bila Ellen White prerok Kristusovi cerkvi danes." (Uradno cerkveno stališče iz leta 1928)

 LOUIS VENDEN
 "Ne verjamem, da gre za drugačno stopnjo kvalitete inspiracije med pisci Biblije in Ellen White. ... Verjamem, na primer, da je Hrepenenje vekov (Desire of Ages) prav tako enake kvalitetne stopnje inspiracije kot Lukežev evangelij ... da zaključim, Ellen je za to cerkev tisto, kar je bil Lukež za svojo generacijo in niti malenkost manj v prispevanju in avtoriteti." (The Wilson Committee-Rea On Ellen G. White, kaseta)

 MERLIN NEFF
 "Ko preberemo izjavo sestre White, sem prepričan, da večina naših bratov čuti enako kot čutimo mi nocoj - da je Gospod spregovoril in da bomo ubogali." (The Invisible Irishman, p.484)

 ALDEN THOMPSON
 "Začel sem se zavedati, kako kreativna je Ellen bila v interpretaciji stare zaveze. Če primerjam njene interpretacije v knjigi Patriarhi in preroki s Svetimi spisi, ugotovim, da so njene interpretacije veliko bolj razumljive kot pa gola stara zaveza..." (Adventist Review 17/12/81, p.7)

RON GRAYBILL
 "Kvaliteta inspiracije pri Ellen White je enaka kvaliteti inspiracije pri piscih Biblije" (govor, Southern Missionary College 27/9/80)

 KENNETH WOOD
"Ellen White je bila inspirirana v enakem smislu kot Biblični preroki" (Review and Herald 4/9/80, p.15)

 DON NEUFELD
"Navdihnjena je bila s strani Boga kot Biblični pisci..." (The Late Don)
   

Da cerkev dejansko tretira Ellen White kot prerokinjo dokazuje tudi napis na spominski plošči, ki so ga adventisti postavili v Michingenu in kjer je jasno zapisano, da smatrajo Ellen White za prerokinjo (glej detalj spodaj).

Pevod detalja:
"Ellen, prerokinja, je po pričevanjih imela več kot 2000 vizij."

Število 2000 je silno šokantno, 
saj naj bi največje število vizij v 
Bibliji dobil 

Ezekiel in sicer  7 vizij,
Zaharija  6 vizij,
Amos  5 vizij,
Hagai  5 vizij,
Daniel 
...
4 vizije,

Tu pa se čudne številke ne končajo. Ellen je za Signs of the Times (11. november 1875) izjavila o pomoči, ki jo dobiva 'od zgoraj':

"Ta ista oseba se mi prikazuje v pomembnih sanjah že 26 let, da bi me od časa do časa poučil."
(Counsels on Health, p. 465)

"Nekateri se sprašujejo, kdo je povedal sestri White za te stvari? Nekateri so me celo vprašali: Ti je kdo povedal te stvari? Lahko sem jim odgovorila: Da,da, Božji angel mi je spregovoril."
(Testimonies, Vol. 3, p. 341, 1873)

Ellen je temu angelu, ki jo je že 26 let pred letom 1875 pogosto spremljal, rekla kar "moj spremljajoči angel":
"Vprašala sem mojega spremljajočega angela o pomenu tega, kar sem slišala ..." (Early Writings, p. 38, 1851)
"Moj spremljajoči angel mi je pokazal ..." (Ibid, p.45)
"Moj spremljajoči angel." (Ibid, p.77)
"Je rekel moj spremljajoči angel..." (Ibid, p.243)
"Božji angel je pokazal ... " (Testimonies, Vol. 4, p. 306, 1879)
"Angel Božji je bil ob meni ..." (Testimonies, Vol. 5, p. 68, 1882)
"Angel, ki je stal ob meni ..." (Testimonies, Vol. 9, p. 92, 1909)
"Kot prejeto od mojega (angelskega) učitelja." (Ibid, p.94)

Toda ta "mladi mož" se ni pojavljal samo v sanjah in vizijah, temveč tudi v realnem življenju, da bi jo vodil, jo varoval in učil:
"Sedaj že imam enega angela varuha, ki konstantno pristopa k meni, toda če bo potrebno, bo Bog poslal še enega... (Testimonies, Vol. 1, p. 67, 1867)
"Božji angeli so bili okrog nas in nas krepčali vsako uro." (Ibid, p. 616, 1867)
"Našel jo je [Ellen White], zaposleno s pisanjem. Povedala mu je, da jo je Božji angel zbudil okrog tretje ure zjutraj... " (Life Scetches, p. 315, 1880)
"Roka angela je bila položena na mojo glavo. Od takrat naprej lahko razumem Božjo besedo." (Selected Messages, Vol 1, p. 207, 1904)

Zanimivo pri vsej tej stvari je to, da je od cca 3250 ljudi, ki so v Bibliji omenjeni po imenu, le 30 govorilo z ali poslušalo ali pa samo videlo angela. Vseh angelskih posredovanj v Bibliji pa je bilo 45. Ellen je trdila, da je imela takih stikov v svojem življenju na stotine, tako v vizijah in sanjah kot v realnem življenju in to praktično skozi celo življenje!Napisano samo zase sicer še ni dovolj, da se Ellen smatra za lažno prerokinjo, se je pa nujno potrebno zavedati vsega zgoraj naštetega, če želi nekdo resno preučevati njeno življenje, njene spise in njen vpliv na cerkev Adventistov sedmega dne.