Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 
Ali 10 zapovedi res vsebujejo vse potrebno za človekovo popolno moralno življenje?


ADVENTISTIČNE TRDITVE:
"Ali obstaja zakon, po katerem bi se morali ravnati vsi ljudje, da bi bili srečni? Da bi se med ljudmi lahko obdržala skladnost, red, mir in varnost, mora obstajati neko merilo pravičnosti. Naš stvarnik nam je dal takšen zakon, zakon, ki velja za vse ljudi in za vse čase, zakon, ki uravnava tako naše medsebojne odnose kot tudi naš odnos do našega Stvarnika. To je Božji moralni zakon - Deset zapovedi ali Dekalog."
(TNSP, KAC-LJ, 1967)


Analiza:
1. Dekalog ne obsoja: pijančevanja, opolzkega govorjenja, napuha, pred-poročne spolnosti, homoseksualnosti ...
2. Dekalog ne zapoveduje: odpuščanja, izpokorjenja in dejanj za revne...
3. Dekalog nam ne pove ničesar o nebeškem kraljestvu ali kako priti vanj
4. Dekalog tudi ne govori o tem, da moramo ljubiti svoje sovražnike!
5. Dekalog dovoljuje ločiti se, Jezus tega ne dovoli (Matevž 5:32)
6. Štiri najnujnejše stvari niso zbrane v 10. zapovedih - Dejanja 15:28-29

"Vzvidelo se je namreč svetemu Duhu in nam, nobenega bremena vam več ne nakladati,
razen teh potrebnih reči: da se zdržujete malikom darovanega
in krvi
in zadavljenega
in nečistosti.
Če se boste tega varovali, boste prav delali."

7. Največji zapovedi iz Starega zakona nista iz Dekaloga:
"Ljubi Gospoda, Boga svojega, iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje in iz vse pameti svoje."
Jezus v Matevžu 22:37 citira 5. Mojzesovo 6:5 !!!!

"Ljubi bljižnjega svojega kakor samega sebe."
Jezus v Matevžu 22:39 citira 3. Mojzesovo 19:18 !!!!

Po mnenju adventistov je vse, kar je zapisano v Mojzesovih knjigah in ni dekalog klasificirano kot ceremonialni zakon in je odpravljeno. In kako potem tu Jezus pravi "Ob teh dveh zapovedih visi vsa postava in preroki.", če pa citira tako-imenovani ceremonialni zakon!? Adventistični argumenti ne vzdržijo.