Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 
Deset zapovedi in sobota


1. Adventisti trdijo, da moramo posvečevati soboto:
- ker bomo zaradi posvečevanja sobote dobili Božji PEČAT, sicer smo v nevarnosti da dobimo žig zveri!

- "Sovražniki Božjega zakona ... Prepozno spoznajo, da je Sabbath četrte zapovedi pečat živega Boga."
(Great Controversy, str.640)


Božji pečat NI sobota (posvečevanje sobotnega dne), čeprav mnogi adventisti tako mislijo, še več pa jih je prepričanih, da bo sobota postala božji pečat slej ko prej! Sveto pismo nam jasno pove, da je Božji pečat Sveti Duh!

Efežanom 1:13-14 (Chraskov prevod)
"V katerem ste tudi vi, ko ste slišali besedo resnice,
evangelij zveličanja svojega, v katerem ste tudi,
sprejemši vero, BILI ZAPEČATENI S SVETIM
DUHOM OBLJUBE, ki je zastava dediščine naše,
v odrešitev lastnine božje, v hvalo slave njegove."
2. Korinčanom 1:21-22
 
"Ta pa, ki nas utrjuje z vami vred v Kristusa in nas je
pomazilil, je BOG, ki nas je tudi ZAPEČATIL in DAL
ZASTAVO DUHA V SRCA NAŠA."
 
Efežanom 4:30
"In ne žalite SVETEGA DUHA BOŽJEGA, KI STE Z
NJIM ZAPEČATENI za odrešenja dan."
Torej jasno vidimo, da nas Bog pečati s Svetim Duhom potem, ko smo slišali in sprejeli evangelij, tako sobota NI pečat, temveč je pečat Sveti Duh.

 
 
 
2. Adventisti trdijo, da moramo posvečevati soboto
- ker se bo prava cerkev, cerkev ostanka, držala 10. zapovedi, kot pravi Razodetje 12:17

Razodetje 12:17
"In razsrdi se zmaj nad ženo in gre napravljat vojsko z ostalimi semena njenega, ki
hranijo zapovedi Božje in imajo pričevanje Jezusa Kristusa."

Grška beseda uporabljena za 10 zapovedi je beseda "NOMOS". Ta beseda pa tu v tem bibličnem sitatu NI uporabljena. Beseda, ki tu JE uporabljena je beseda "ENTELE".
Apostol Janez, ta isti apostol, ki je spisal tudi Razodetje in četrti evangelij, nam razloži v:

1. Janez 3:21-24
"Ljubljeni, če nas srce naše ne obsoja, imamo trdno zaupanje do Boga, in karkoli prosimo, prejmemo od njega, ker držimo zapovedi njegove in delamo, kar je prijetno pred njim. In ta je zapoved njegova, da verujemo v ime Sina njegovega, Jezusa Kristusa, in se ljubimo med seboj, kakor nam je dal (Jezus namreč) zapoved. In kdor drži zapovedi njegove, (zapovedi Jezusove) ostaja v Njem (v Jezusu) in On (Bog) v njem (v Jezusu). In v tem spoznavamo, da ostaja v nas, iz Duha namreč, ki ga nam je dal."

Janez 14:21
"Kdor ima zapovedi moje (beri: se drži zapovedi Jezusovih) in jih izpolnjuje, on je ta, ki me ljubi; kdor pa mene ljubi, ga bo ljubil Oče moj, in jaz ga bom ljubil in mu razodenem sebe."

Janez 15:10
"Če boste izpolnjevali zapovedi moje,            (torej zapovedi Jezusove)
ostanete v ljubezni moji;                                 (torej v ljubezni Jezusovi)
kakor sem jaz izpolnil zapovedi Očeta svojega (vseh 613 zapovedi; vključno z dekalogom)
in ostajam v ljubezni njegovi."                       (stvar je jasna !!)

Jezus sam torej jasno razloži, da moramo izpolniti njegove zapovedi; toda kaj so njegove zapovedi?
Naštejmo jih nekaj:

Janez 13:34
"Novo zapoved vam dajem, da se ljubite med seboj; kakor sem vas jaz ljubil, da se tudi vi ljubite med seboj."

1. Janez 3:11
"Kajti to je oznanilo, ki ste ga slišali od začetka: naj se ljubimo med seboj;"
 

Nekoč je nekdo pristopil k Jezusu in ga vprašal:
"Dobri učenik, kaj dobrega naj storim, da imam večno življenje? On mu pa reče: Kaj mene sprašuješ po dobrem? Eden je, ki je dober. Če pa hočeš priti v življenje, izpolnjuj zapovedi. (Ni uporabljena beseda nomos) Vpraša ga: Katere? Jezus pa reče:
"Ne ubijaj,
ne prešeštvuj,
ne kradi,
ne pričaj po krivem,
spoštuj očeta svojega in mater svojo
in ljubi bližnjega svojega kakor samega sebe."
Mladenič mu reče: Vse to sem izpolnjeval od mladosti svoje; česa mi je še treba? Jezus mu veli: Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih, ter pridi in hodi za menoj!" (Matevž 19:16-21)

Če naj bi bilo obhajanje sobote tista meja, po kateri bi bilo razvidno, ali bo posameznik dobil Božji pečat ali znamenje zveri, in če bi bila sobota res končni predmet v "končnem testu" - kot trdi Ellen White, potem zakaj v zgornjem primeru le-ta ni našteta? Ne takrat, ko Jezus razlaga kaj je potrebno za večno življenje in tudi takrat ne, ko Jezus razlaga kako postati popoln!
 
 
 
 
 

 
3. Adventisti trdijo, da moramo posvečevati soboto
- ker je del 10. zapovedi, le-te pa so večne kot je večen Bog!

Poglejmo zakaj ta trditev nima podlage v Svetem pismu:


Najprej je potrebno proučiti, kaj sploh je 10 zapovedi! Sveto pismo je zelo natančno:
To je zaveza. Zaveza, ki jo je sklenil Bog z Mojzesom.


(2.Moj. 34:28)
"In Gospod reče Mojzesu: Napiši si te besede, kajti po glasu teh besed sem sklenil s teboj zavezo in z Izraelom.
In bil je tam pri Gospodu štirideset dni in štirideset noči, in kruha ni jedel in vode ni pil.
In Gospod je napisal na plošči besede zaveze, desetero besed."

(5.Moj. 4:13)
"In oznanil vam je svojo zavezo, ki vam jo je ukazal izpolnjevati,
tistih deset besed, in napisal jih je na dve kamniti plošči"

Ali opazite, da je bila zaveza z 10. zapovedmi dana I Z R A E L C E M !?!
Vsaka zaveza podaja naslednje elemente:
- med kom je podana
- pogoj veljavnosti zaveze
- obljuba (če je izpolnjen pogoj)
- znak zaveze (prepoznavnost)
- časovni limit

Tudi poroka je zaveza:
- med mlado poročencema
- ne prevaraj me = pogoj
- stati ob strani v dobrem in slabem = obljuba
- prstana = znak zaveze
- do smrti = časovni limit

 

Nekatere pomembnejše svetopsemske zaveze:

1. Zaveza z Adamom in Evo
Geneza 3:15
Prvotna obljuba

2. Zaveza z Noetom
Geneza 9:8-17
Obljuba = Nikoli več pokončati zemlje s poplavo (Geneza 9:8-11,15)
Pogoj    = Brezpogojno
Znak    = Mavrica (Geneza 9:12-16)

3. Zaveza z Abrahamom
Geneza 17:2
Obljuba  = Oče velike množice (Geneza 15:1-5)
Pogoj     = Vera; Abraham je veroval in skoraj daroval svojega sina (Geneza 15:6)
Znak     = Obreza (Geneza 17:10-13)

4. Zaveza z Mojzesom (10 zapovedi)
2.Moj. 6:1-8
Obljuba  = obljubljena dežela
Pogoj     = Poslušnost (2.Moj. 19:5)
Znak     = Sabat (ali: počitek v soboto) (2.Moj. 31:12-18; 5.Moj. 5:15)

Zaveza, ki jo je sklenil Bog z Mojzesom je 10 Božjih zapovedi.
"... besede zaveze, desetero besed. " (2.Moj. 34:28)
"... zavezo, ki vam (rečeno Izraelcem) jo je ukazal izpolnjevati, tistih deset besed, ..." (5.Moj. 4:13)

Ali ima Mojzesov zakon (Zaveza z Mojzesom - Stara zaveza - Mojzesova postava - Postava greha in smrti), svoj začetek in konec?
(Galatom 3:19)
"Čemu torej postava ? Zavoljo prestopkov se je pridodala,
dokler ne pride seme, ki mu je dana obljuba"
(govori o Jezusovem prihodu in torej o časovnem limitu postave, dokler ne stopi v veljavo postava Duha življenja v Kristusu)

Ali je bilo prerokovano, da bo sklenjena nova zaveza?
(Jeremija 31:31-32)
"Glej, dnevi pridejo, govori Gospod,
ko sklenem s hišo Izraelovo in s hišo Judovo
novo zavezo; ne po zavezi, ki sem jo sklenil z njih očeti, ..."
(jasno govori o povsem novi zavezi, ne spreminjanju stare ali potrjevanju stare zaveze, ali obujanju stare, ali tolmačenju stare zaveze)

Kaj pa se bo torej zgodilo s staro zavezo?
(Hebrejcem 8:6-13)
"Sedaj pa je Jezus dobil tem odličnejšo službo, kolikor boljša je zaveza, ki je njen srednik, ki je zakonito ustanovljena tudi na boljših obljubah. Ako bi namreč ona prva zaveza bila brez pogreška, ne bi se iskalo mesto drugi. Kajti grajajoč jim pravi:" Glej, dnevi pridejo, govori Gospod, in s hišo Izraelovo in s hišo Judovo sklenem novo zavezo; ne po zavezi, ki sem jo storil ž njih očeti, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz zemlje Egiptovske; ker oni niso ostali v zavezi moji, in jaz sem jih vnemar pustil, govori Gospod. Kajti to je zaveza, ki jo sklenem s hišo Izraelovo po tistih dneh, govori Gospod: Postave svoje dam v njih misli in v njih srca jih napišem, in bodem jim za Boga, in oni mi bodo za ljudstvo..." Ko pravi: "novo zavezo" je proglasil prvo za staro; kar pa se stara in je zastarelo, se bliža koncu."

Pa zakaj je Jezus moral potem umreti - zakaj je bila potrebna Kristusova smrt?!? Mar ne bi bilo dovolj samo reči ali pa po preroku poslati sporočilo, da Jezus razveljavlja staro zavezo in ustanavlja novo?!? NE! NE BI BILO DOVOLJ!! Biblija dalje pravi:
"... Kajti kjer je oporoka, je treba, da nastopi oporočnikova smrt; zakaj oporoka je šele pri mrtvih veljavna, ker nikdar nima moči, dokler živi oporočnik. Zato tudi prva zaveza ni bila posvečena brez krvi. Ko je bil namreč Mojzes vsako zapoved po postavi oznanil vsemu ljudstvu, je vzel kri telet in kozlov z vodo in škrlatno volno in z izopom ter je pokropil knjigo samo in vse ljudstvo, govoreč:"To je kri zaveze, ki jo je vam Bog zapovedal". ... In s krvjo se skoraj vse očišča po postavi, in brez prelitja krvi se ne zgodi odpuščanje. (Hebrejcem 9)
 
 

Obnovimo:

1. Jezus je posrednik nove zaveze "Sedaj pa je Jezus dobil tem odličnejšo službo, kolikor boljša je zaveza, ki je njen srednik..." (Hebrejcem 8:6-13)
2. Nova zaveza je bila potrebna, ker stare nihče ni izpolnjeval Kajti grajajoč jim pravi:" Glej, dnevi pridejo ... sklenem novo zavezo; ne po zavezi, ki sem jo storil ž njih očeti ... ker oni niso ostali v zavezi moji (Hebrejcem 8:6-13)
3. Stara zaveza je bila 10 zapovedi (pa tudi vse ostale zapovedi v Mojzesovem zakonu) "In oznanil vam je svojo zavezo, ki vam jo je ukazal izpolnjevati, tistih deset besed, in napisal jih je na dve kamniti plošči" (5.Moj. 4:13)
(ostale zapovedi 2. Mojzesova 34. poglavje...)
4. Stara zaveza (Sabat, dekalog in ostale zapovedi) so bile dane po izhodu iz Egipta  ... ne po zavezi, ki sem jo storil ž njih očeti, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz zemlje Egiptovske; ...."(Hebrejcem 8:6-13)
5. Izraelci so znova in znova grešili (teptali vse sobote, se obračali k Egipčanskim malikom, mrmrali proti Bogu, ...) "... hiša izraelova se mi je uprla v puščavi: niso živeli po postavah mojih in so zaničevali sodbe moje, ... in silno so oskrunjali sobote moje." (Ezekiel 20:13) "In mrmrala je vsa občina sinov Izraelovih ..." (2. Mojesova 16:2) "... in odpravite bogove, ki so jim služili vaši očetje za velereko in v Egiptu, in služite Gospodu." (Jozue 24:14)
6. Bog jim je vedno znova odpuščal, a tudi nalagal kazni, da bi se spametovali in izpokorili... ... in jaz sem jih vnemar pustil, govori Gospod..." (Hebrejcem 8:6-13)
7. Jezus sam se je trudil, da bi na pravo pot speljal Izrael, a so ga umorili, ne priznavajoč njegovega poslanstva; zato jih je zapustil... Jezus sam pravi: "Jeruzalem, ... Kolikrat sem hotel zbrati otroke tvoje, kakor zbira koklja piščeta svoja pod peruti, pa niste hoteli! Glej, hiša vaša se vam ostavlja pusta." (Matevž 23:37-38)
8. Znamenje zaveze 
med Bogom in Izraelci
je bil Shabbath !!!
(obhajanje tedenske
sobote - tedenskega
Sabata)
v 2. Mojzesovi 31. poglavju (glej vrste 12-18):

In Gospod je dejal Mojzesu rekoč: Ti pa govori sinom Izraelovim in reci: Sobote moje res spoštujte, ker znamenje so med menoj in med vami po prihodnjih rodovih vaših, da veste, da sem jaz gospod, ki vas posvečujem. Imejte torej v čislih dan počitka, ker je svet za vas; kdorkoli ga oskruni, mora umreti; kajti kdorkoli bi delal kako delo v njem, ta duša bo iztrebljena izmed ljudstva svojega. Šest dni naj se opravlja delo, a dan sedmi je sobota slovesnega počitka, sveta Gospodu; kdorkoli opravlja kak posel sobotni dan, mora umreti. Zato naj ohranijo sinovi Izraelovi soboto, da praznujejo počitek po prihodnjih rodovih svojih, kot večno zavezo. Znamenje je to med menoj in med sinovi Izraelovimi na veke; zakaj v šestih dneh je naredil Gospod nebo in zemljo, dan sedmi pa je počival in se poživil. In dal je Mojzesu, ko je nehal govoriti ž njim na gori Sinaju, dve plošči pričevanja, kameni plošči, popisani s prstom Božjim."

 

Torej sedaj je popolnoma jasno, da bo sklenjena NOVA zaveza,
povsem nova zaveza in ne bo več veljala ta, ki je veljala z Mojzesom!
Katera pa je ta nova zaveza?

5. Ta nova zaveza je Jezusova zaveza:

Obljuba = Odrešitev grehov (Matevž 1:20-21)
               Zapečatenje s Svetim Duhom (2. Korinčanom 1:21-22; Efežanom 1:13-14)
               Večno življenje (Marko 16:16; Janez 3:16)
Pogoj    = Vera v Kristusa in ljubezen drug do drugega, kot je Jezus ljubil nas (Janez 3:18, 13:34-35; Rimljanom 3:21-28)
Znak     = Krst (Dejanja 19:3-4; Rimljanom 6:4; Kološanom 2:11-12; 1.Petrov 3:18-22)
               Življenje po Svetemu Duhu (Galatom 5:22-25; Efežanom 4:30)
               Gospodova večerja (1.Kor. 11:25;  Lukež 22:20;  Marko 14:24)
 
 

V novi zavezi tako ni prostora za soboto (ali sobote), saj je tedenska sobota (oziroma vsi sobotni prazniki) izpolnjena v Kristusu.
Kološanom 2:16-17 (Ch)
"Naj vas torej ne sodi kdo v jedi ali pijači, ali glede praznika ali mlaja
ali sobote; to vse je senca prihodnjih reči, telo pa je Kristusovo."

 

2.Korinčanom 3:1-18 nam zelo nazorno pokaže razliko med dvema zavezama:

Stara zaveza : Nova zaveza :
"na kamenih ploščah"(torej deset zapovedi)  "na ploščah srca"
"črka ubija"  "Duh oživlja"
"polna slave"   "bolj polna slave"
"v Kristusu se odpravlja"  "je trajno"
(vrezana v kamen-torej deset zapovedi)  "služba pravičnosti"

 


Ko adventistom tako zmanjkuje argumentov, postanejo pikri in rečejo: Ali to pomeni, da lahko potem ubijamo, krademo ...
Ah, seveda ne! Vse zapovedi (razen zapoved o dnevu počitka) so v novi zavezi obnovljene.
 

STARA ZAVEZA
ZAPOVED
NOVA ZAVEZA 
Exodus 20:2-3
5. Moj. 5:6-7
1. En Bog Matevž 22:36-37
Dejanja 14:14-17
5. Moj. 5:7-10
Exodus 20:4 
2. Varujte se malikov Dejanja 15:19-20
1. Tesalo. 1:9
1. Janezov 5:21
5. Moj. 5:11
Exodus 20:7
3. ne preklinjaj/ 
ne prisegaj
Matevž 5:33-37
Efežanom 4:29
Jakob 5:12
5. Moj. 5:12-15
Exodus 20:8 
4. Dan počitka - sobota NI OBNOVLJENA ZAPOVED
5. Moj. 5:16
Exodus 20:12 
5. spoštuj starše Matevž 19:19
Efežanom 6:1-2
5. Moj. 5:17
Exodus 20:13
6. ne ubijaj/ ne jezi se Matevž 19:18
1. Janezov 3:15
Matevž 5:21-22
5. Moj. 5:18
Exodus 20:14 
7. ne prešuštvuj Matevž 19:18
Hebrejcem 13:4
1. Korinčanom 6:9-10
5. Moj. 5:19
Exodus 20:15 
8. ne kradi Matevž 19:18
Efežanom 4:28
5. Moj. 5:20
Exodus 20:16 
9. ne laži Matevž 19:18
Kološanom 3:9
5. Moj. 5:21
Exodus 20:17 
10. ne poželi Mtevž 5:27-28
Efežanom 5:3-5


Pod katero postavo smo in kako jo izpolniti?

"Preden je pa prišla vera, smo bili pod postavo, ki nas je stražila, zaklenjeni za vero, ki se je imela razodeti. Tako je bila postava voditeljica naša do Kristusa, da bi bili iz vere opravičeni. A ko je vera prišla, nismo več pod voditeljico."
(Galatom 3:23-25)

"Drug drugega nosite bremena, in tako izpolnite postavo Kristusovo"
(Galatom 6:2)

"Zakaj postava Duha življenja v Kristusu Jezusu me je osvobodila postave greha in smrti."
(Rimljanom 8:2)

(Rimljanom 10:4)
"Kajti konec postave je Kristus, da prejme pravičnost vsak, ki veruje."

Torej nismo več pod Mojzesovo postavo, temveč pod Kristusovo !! In kako jo izpolniti?
"Kajti vi ste poklicani na svobodo, bratje; samo naj svoboda ne bode za priložnost mesu, temuč po ljubezni služite drug drugemu. Zakaj vsa postava se izpolnjuje v eni besedi, v tej le: 'Ljubi bljižnega svojega kakor samega sebe.'"
(Galatom 5:13-14, 18)

"... kdor ljubi drugega je izpolnil postavo. ... izpolnitev postave je torej ljubezen"
(Rimljanom 13:8-10)