Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 
Je Jezus res videl v naprej, da se bo obhajala sobota?ADVENTISTIČNE TRDITVE:
Adventisti citirajo tekst iz Matevža 24:20, da bi pokazali, kako je sobota v veljavi še dolgo po Kristusu.
"Molite pa, da ne bo vaš beg pozimi in ne v soboto."
 

Odgovor:
Jezus ni govoril o svetosti sobote, temveč o napadu na Jeruzalem!
Preberite Lukeža 21. poglavje, od 5. do 24. vrste.

Pod Rimsko oblastjo so razmere za Judovski narod skozi leta postajale vse slabše. Tako je prišlo do Judovske vstaje leta 66 našega štetja. S precej močnejšo vojsko je Vespasian počasi a učinkovito podjarmil Galilejo in Judejo. Ko je bil poklican v Rim, da postane cesar, je svojo vojsko prepustil sinu Titu. Leta 70 Titus zajame in s strašnim pokolom popolnoma uniči Jeruzalem. Leta 73 ugasnejo še zadnji plameni upora pri Masadi, kjer zadnji uporniki raje storijo samomor, kot pa da bi padli v Rimske roke.
(Encyclopedia Britanica 1979, Vol 17:950-951)

Josephus nam podaja grozliv opis tega, kaj se je dogajalo znotraj zidov jeruzalema, ko je bil ta oblegan. Hrane je bilo tako malo, da so vsaka zaklenjena vrata pomenila, da nekdo notri obeduje. Pri tem so roparji vdrli v hišo in zgrabili za goltance ljudi in skušali iz njih istisniti grižljaj hrane. Pod obleganjem so zaradi lakote cele družine izginile. Josephus tudi poroča, da je videl okrog 600.000 trupel, ki so jih vrgli čez obzidje mesta. Nekega dezerterja so ujeli, ki je pogoltnil zlato, upajoč, da bo lahko izven mesta dobil hrano zanj. Podobnih poizkušanj je moralo biti še mnogo, saj so v neki noči Rimljani ubili kar 2000 Judov in jim razparali trebuhe, ker so iskali zlato v njih. Josephus poroča tudi o materi, ki je bila tako lačna, da je spekla svojega lastnega sina in pojedla polovico, drugo polovico pa je ponudila sosedu. Skratka, ta vojna je bila najbolj črna in najbolj kruta v človeški zgodovini, a za tiste, ki so bili budni, je bila rešitev možna.

Jezus je rekel "Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh!" Je mar potrebno povedati zakaj?!
Jezus je ravno tako rekel molite, da ne bo vaš beg:
pozimi    - možnosti za preživetje ob begu pozimi bi bile zmanjšane na minimum
v soboto - ker so vrata mesta tisti dan zaprta (Nehemija 13:15-22) in pobeg ne bi bil mogoč. Judje so namreč dominirali v Jeruzalemu in izpolnjevali Mojzesov zakon vse do leta 70AD.