Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 
Nedelja in čaščenje (boga) Sonca


Trditve nekaterih, ki posvečujejo soboto:

V angleščini beseda za nedeljo - Sunday, dejansko pomeni Sončev dan, zato tisti, ki obhajajo nedeljo pravzaprav častijo sonce... Obhajati moramo soboto !


Odgovor:
O tem smo že govorili in povedali mnogo, a strnimo še enkrat:

1.
Tedenski Sabat - tedenska sobota je del Dekaloga
2.
Dekalog je del Mojzesovega zakona ali postave
3.
Postava nima zveličavne moči, le obsoja
4.
Edini, ki je izpolnil celo postavo (613 zapovedi) je bil Kristus
5.
Po Kristusovem vstajenju postave ni potrebno več izpolnjevati, saj ga je to isto ljudstvo, kateremu je bila postava dana, razpelo na križ
6.
Potrebno je izpolnjevati novo, Kristusovo postavo
7.
Del Kristusove postave so tudi Kristusove zapovedi
8.
Nikjer v Kristusovih zapovedih ne najdemo zapovedi o cikličnem tedenskem dnevu počitka
9.
Kristus je vstal v nedeljo in se v nedeljo prikazal zbranim učencem
10.
Ponovno se je učencem prikazal naslednjo nedeljo
11.
50. dan po vstajenju - na nedeljo - so apostoli prejeli svetega duha.
12.
Nedelja avtomatsko postane tedenski ciklični dan, na katerega se prvotni kristjani zbirajo, da bi se spominjali Kristusovega vstajenja in začetka Nove zaveze, a ne prenesejo kakršnihkoli omejitev dela iz Judovskega Sabata na prvi dan tedna - nedeljo.
13.
Krščanstvo se (na žalost) razvija v številne smeri, od katerih (Rimo) Katolištvo prinese največ gorja;
Katolištvo tudi uzakoni nedeljo in ji doda cel kup pravil, kaj se lahko in kaj se ne sme delati.
14.
PRVOTNO KRŠČANSTVO NIMA RAVNO VELIKO SKUPNEGA Z RKC
15.
Lutru prekipi in obsodi nedeljski sabatizem (kakor tudi sabatizem kakršnegakoli drugega dne)
16.
A na sceno prikoraka Ellen White, ki dobi 'vizije', da bo Sabat končni test lojalnosti Bogu


Po taki logiki, kot nam jo skušajo predstaviti nekateri, bi bilo potem shajanje na soboto čaščenje
Saturna (Saturday - iz ang. = Saturnov dan; imenovan v čast
Rimskega boga Saturna), a ker so Rimljani počivali ob četrtkih
so očitno slavili boga Thora (Thursday - iz ang. = ime po Thoru,
Norveškem bogu grmenja) ... Traparija.