Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 
Pismo Hebrejcem v 4. poglavju v deveti vrstici govori o tem, da moramo obhajati tedensko soboto!


ADVENTISTIČNE TRDITVE, ki jih lahko slišiš od posameznikov:
"Torej ostaja še sobotni počitek ljudstvu Božjemu." (Hebrejcem 4:9)
To dokazuje, da moramo obhajati Judovsko tedensko soboto.
V Hebrejcem 4:9 se pojavi grška beseda 'sabbatismos', ki je različna od
besede 'katapausis', katera je prevedena v besedo 'pokoj' v 1., 3., 5. in 11. vrstici.
 
 

Analiza:
1. V 4. poglavju Hebrejcem je govora o treh 'sobotah'. Ta, ki se nanaša na kristjane ni tedenski Sabat, temveč večni počitek v evangeliju in milosti;

"Kajti kdor je prišel v pokoj njegov (MIŠLJENO POKOJ KRISTUSOV - OZIROMA POKOJ V NJEGOVEM EVANGELIJU), počiva tudi sam od svojih del kakor Bog od lastnih (torej, ko pridemo v pokoj njegov, že počivamo) (vrsta 10) "Kajti v pokoj prihajamo mi, ki smo vero sprejeli." (vrsta 3)

Ne pravi, da Judje ali pogani pridejo v pokoj, temveč tisti, "ki smo vero sprejeli". Katero vero? Kristusove zapovedi, Njegove nauke in Njegovo postavo. Ali je Kristus učil, da moramo posvečevati postavo in Dekalog in obhajati tedenski Sabat? Ne.

"Jaz sem pot, resnica in življenje" pravi Kristus (Janez 15:10)
in drugje spet:
"Če boste izpolnjevali zapovedi moje,            (torej zapovedi Jezusove)
ostanete v ljubezni moji;                                 (torej v ljubezni Jezusovi)
kakor sem jaz izpolnil zapovedi Očeta svojega (vseh 613 zapovedi z Dekalogom)
in ostajam v ljubezni njegovi."                       (stvar je jasna !!)
 

2. Vrsti 4 in 10:
"saj je rekel nekje o sedmem dne tako: 'In počival je Bog sedmi dan od vseh del svojih'"
"Kajti kdor je prišel v pokoj njegov," ŽE "počiva tudi sam od svojih del kakor Bog od lastnih."

Besedo ŽE sem dodal, da bi poudaril čas, na katerega se nanaša vrstica. In na kakšna dela misli s tem, ko pravi ŽE "počiva tudi sam od del svojih"?   "Ker pa vemo, da se ne opravičuje človek iz del postave, nego samo po veri v Jezusa Kristusa, smo sprejeli tudi mi vero v Jezusa Kristusa, da bi bili opravičeni iz vere Kristusove in ne iz del postave, ker se iz del postave ne opraviči nobeno meso." (Galatom 2:16) Torej jasno pravi, "da se ne opravičuje človek iz del postave, nego samo po veri v Jezusa Kristusa". Vsak naš trud, da bi si pridobili zveličanje z deli stare postave in tako prišli v 'življenje' je zaman.

Pa vendar pravi (vrsta 11) "Prizadenimo si torej, da pridemo v oni pokoj, da ne pade kdo po enakem zgledu nepokorščine." Kako priti v ta pokoj? Ne pravi, da Judje ali pogani pridejo v pokoj, temveč tisti, "ki smo vero sprejeli". Katero vero? Kristusove zapovedi, Njegove nauke in Njegovo postavo. " Resnično, resnično vam pravim, kdor posluša mojo besedo in veruje temu, ki me je poslal, ima večno življenje, in ne pride na sodbo, temuč je že prišel iz smrti v življenje." (Janez 5:24)

Počitek, iz katerega je človek izšel, ko je v Raju grešil, je sedaj ponovno vzpostavljen. Dokler živimo na zemlji imamo počitek v Kristusovem evangeliju; ta počitek pa se bo nadaljeval v nebesih, kjer bomo resnično počivali od svojih del, zaenkrat pa moramo širiti evangelij, saj "... je torej še pričakovati, da pridejo nekateri vanj..."(vrsta 6) Zato "Danes, ko začujete glas njegov, ne zakrknite src svojih" (vrsta 7)

3.Tako beremo "določa zopet neki dan, ko pravi v Davidu 'danes' čez toliko časa, kakor je prej rečeno: 'Danes, ko začujete glas njegov, ne zakrknite src svojih'. Kajti ako bi jih Jozue vpeljal v pokoj, ne bi potem Bog govoril o drugem dnevu." (v.7-8)

Bog je govoril o nekem drugem počitku po Jozuetu že skozi Davida v Psalmu 95 - združimo: "Kajti ako bi jih bil Jozue vpeljal v pokoj (skozi tedensko soboto), ne bi potem Bog (Bog skozi Davida) govoril o drugem dnevu (o dnevu zveličanja: "Glej, sedaj je čas jako prijeten, glej, sedaj je dan zveličanja" - 2. Korinčanom 6:2)

Kristus je izpolnil postavo in preroke; in kdor je v Kristusu se ravna po njegovi postavi, ne po Mojzesovi postavi/Mojzesovih zakonih ali Deklogu... "Zato, če je kdo v Kristusu, je novo stvarjenje; staro je prešlo, glej, postalo je novo vse." (2. Korinčanom 5:17)

Tako kot je Jozue vpeljal Izraelsko ljudstvo v obljubljeno deželo (Palestino), tako je tudi Jezus naš predhodnik v nebeško zemljo, kjer ne bo tedenskega počitka, temveč bo počitek vsak dan - na vekov veke.

Adventisti trdijo, da beseda "sabbatismos" pomeni, da za vse ljudi tako ostaja obhajanje tedenske sobote. (Glej tudi adventistični parafrazo Svetega pisma, ki ga imenujejo Jasna beseda (Clear Word Bible)). Vendar pa beseda "sabbatismos" ni uporabljena nikjer drugje v Bibliji, navkljub velikemu številu vrstic, v katerih se omenja Judovsko obhajanje sobote. Kako lahko potem 9. vrstica služi za prepričevanje ljudi, da obhjanje tedenske sobote ostaja?

Poglejmo še, kaj pravita dva Grško-Angleška slovarja o tej kritični besedi:
4520. sabbatismos, ... krščanski počitek (kot vzorec nebes):- počitek
(A Concise Dictionary of the Words in the Greek Testament)

SABBATISMOS (4520) ... Sabat, o katerem je tu govora je nepretrgan, večen Sabat - večen počitek, ki ostaja verujočim, da bi bil za večno užit v odnosu med njimi ter Očetom in Sinom, v nasprotju s tedenskim Sabatom pod zakonom. Ker je ta počitek  počitek samega Boga, je njegovo popolno uživanje šele prihodnost, čeprav verujoči že sedaj vstopajo vanj.
(W. E. Vine, Greek Dictionary)

Za konec naj dodam še dejstvo, da je Ellen White sama (delno) pravilno razumela to vrstico. Nikakor ni uporabila te vrstice za dokazovanje tedenske sobote. A kljub temu se žal strinjam z njo samo v prvem delu odstavka, kjer piše:
"The rest here spoken of is the rest of grace, ..."
Počitek, o katerem je govora tu, je počitek v milosti, ...

Naprej v odstavku Ellen White naklada o tem, kako moramo vstrajno delati v službi Gospodu. A ravno to je kontraverzno, namreč milost je po definiciji Biblije podarjena, in ničesar ne moremo storiti, da si jo pridobimo ali da si priborimo mesto v Nebesih. Kakorkoli, Ellen White v svojih besedilih nikjer ne uporabi te Biblične vrstice za dokazovanje tedenske sobote. Vrstico sem izbrskal iz 7BC - SDA Bible Commentary Vol. 7 (1957), zato smatram, da je tako tudi uradno stališče cerkve.