Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 
Kristus je prišel z namenom izpolniti, ne pa odpraviti!


ADVENTISTIČNE TRDITVE:
Ker nebo in zemlja nista prešla, zato Dekalog še vedno velja; tako tudi sobota iz četrte zapovedi.

Matevž 5:17-18 Chraskov prevod
"Ne mislite, da sem prišel razveljavljat postavo ali preroke:
nisem prišel, da razveljavim, ampak da izpolnim.
Kajti resnično vam pravim: Dokler ne prejdeta nebo in zemlja,
ne izgine ni najmanjša črka ali pičica iz postave, dokler se vse ne zgodi."

Analizirajmo:
Jezus ni rekel '10 zapovedi bo stalo za večno', kot bi nas adventisti radi prepričali. Povedano z drugimi besedami, rekel je, da so "postava in preroki" nedeljivi vse dokler se vse  ne zgodi. Postava in preroki so sinonim za kompleten Mojzesov zakon in preroške knjige Stare zaveze. Biblična vrstica tako očitno govori o Starem zakonu (Stari zavezi) kot celoti, v to pa se ne šteje samo Dekalog, temveč kar vseh 613 Judovskih zapovedi, ki jih je Jezus izpolnil - in Biblija nam poroča, da je bil edini, ki mu je to uspelo v celoti.

Jezus nadalje v Matevžu podaja nove zapovedi, preberite od tod naprej tudi v naslednja poglavja - to so Kristusove zapovedi (nekatere sicer figurativne), a vseeno nove zapovedi, in so del Nove zaveze. Teh naukov ljudje niso še nikoli slišali, preberite vse do 7:29; zakaj učil jih je, kakor kdor ima oblast, a ne kakor njih pismarji.

Da bi bolje razumeli časovnico, do katere so veljavni "zakon in preroki", si poglejmo še ti dve vrstici:

Matevž 11:13 CH  "Kajti vsi proroki in zakon so prorokovali do Janeza."

Lukež 16:16 CH  "Zakon in proroki so do Janeza, odtlej se oznanjuje blagovestje o kraljestvu Božjem, in vsak s silo tišči vanj". Torej gre za konec ene dobe in začetek druge, nove, v kateri se oznanjuje evangelij, ki ga je prinesel Kristus in postane veljaven ob njegovi dokončni izpolnitvi vseh simbolov in prerokovanj Stare zaveze - torej ob Jezusovi smrti.

Sedaj se vrnimo nazaj na tekst vrstice 17.
Beseda, ki se nahaja v Matevžu 5,17 (izpolnim)  je pleróo in se pojavi še v naslednjih tekstih, vedno v povezavi s Kristusom:

Matevž 1, 22-23 Glede rojstva Kristusa
Matevž 2, 5 Glede Kristusove vrnitve iz Egipta
Matevž 2, 17 Glede Herodovega ukaza
Matevž 2, 23 Glede teritorija, kjer bo Jezus odraščal
Matevž 3, 15 Glede Jezusovega krsta
Matevž 4, 12-16 Glede Jezusove službe
Matevž 8, 17 Glede Kristusa kot našega nosilca grehov
Matevž 12,17-21 Glede Jezusove službe ozdravljanja in širitve evangelija
Matevž 13, 35 Glede Kristusovih prilik
Matevž 21, 4-5 Glede Jezusovega vstopa v Jeruzalem
Matevž 26,53-54 Glede Jezusovega ujetništva in trpljenja
Matevž 26, 56 Glede Jezusovih učencev in ločitve od njega
Matevž 27, 9-10 Glede 30 srebrnikov za nakup njive

Torej sedaj postane jasno, da se beseda "izpolni" v Matevžu nanaša na nekaj, kar je storil Jezus v povezavi s svojim delom kot Mesija. Kristjani ne moremo tekst vrstice 17 brati kot še vedno trajajočo izpolnitev z našo participacijo. Po tej izpolnitvi pride do popolnoma nove dobe, glej Janez 1,17 Kajti postava je bila dana po Mojzesu, milost in resnica je postala po Jezusu Kristusu.  In naprej 19, 28-30 Potem reče Jezus, vedoč, da je že vse dopolnjeno, da se izpolni pismo: Žejen sem. Ko pa Jezus ocet okusi, reče: Dopolnjeno je! in nakloni glavo in izroči duha.

Jezus je torej izpolnil vse 100% (ne izgine ni najmanjša črka ali pičica iz postave, dokler se vse ne zgodi):
"To so besede moje, katere sem vam bil govoril, ko sem bil še z vami, da se mora izpolniti vse, kar je pisano zame v zakonu Mojzesovem in v prorokih in psalmih. Tedaj jim odpre um, da bi razumeli pisma; in jim veli: Tako je pisano in tako je moral Kristus trpeti in vstati tretji dan iz mrtvih ..." (Lukež 24:44-...)

Od tu naprej je Stara zaveza/stara postava/zakon Mojzesov/... samo še preteklost.

Zaključek:
Vrstici 17 in 18 je nemogoče vzeti kot dokaz, da je 10 zapovedi še vedno aktualnih, saj ti vrstici govorita o celotnem Mojzesovem zakonu in prerokih. Če nekdo vzame ti vrstici kot dokaz veljavnosti, potem mora spoštovati vseh 613 zapovedi, ker zakon ni deljiv. Lahko pa rečemo drugače; da je Jezus izpolnil zakon in preroke ZA NAS in nas osvobodil izpod Stare zaveze - izpod Starega zakona, ter je posrednik Nove zaveze - Novega zakona.

Jezus je torej prišel, da izpolni postavo in preroke.
Jezus JE izpolnil postavo in preroke.
Šele ko je izpolnil vse v celoti, tudi umrl in vstal tretji dan, šele takrat je v veljavo stopil Novi zakon - Nova zaveza - Nove zapovedi - Nova obljuba - Nov pogoj - Nov znak zaveze.
VV