Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 
Ali so kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskih Miter?


ADVENTISTIČNE TRDITVE:
"Dodaten vpliv na zgodnjo krščansko cerkev so imele Mitre, starodaven orientalski kult sonca. Kult je prišel v Rim v prvem stoletju našega štetja in postal popularen v drugem in tretjem stoletju. Osrednja značilnost tega kulta je bilo čaščenje sonca na prvi dan tedna (nedeljo)."
(Now that's clear, Leo Schreven, 1994, p.101)

Problemi te trditve:
1. "... kristjani ... so si izbrali povsem drug dan za njihovo versko čaščenje - "prvi dan tedna". Ker ne obstaja kakršnikoli dokaz za pred - krščansko uporabo tega dne za versko čaščenje na tedenski bazi, ... je edini prepričljiv razlog očitno praznovanje tega dne kot dne, na katerega je Jezus vstal."
(Anchor Bible Dictionary, Worship, Early Christian, Vol 6, p. 980)

2. "Veliko truda je bilo vloženega v raziskave o pred - krščanskem poreklu krščanskega praznovanja nedelje:
(1) poganski dan sonca (čeprav je obstajal dan imenovan po soncu, ki naj bi bil posebej pomemben za kult Miter, pa ne obstajajo dokazi za pogansko praznovanje nedelje.)"
(Encyclopedia of early Christianity, Editor, Everett Ferguson, Sunday; p. 873)

3. Torej ni dokazov, da bi Mitre na prvi dan tedna imele kakršnokoli versko čaščenje. Velika razlika je, ali neka religija smatra nek dan kot poseben dan, ali pa prireja redno versko čaščenje. Različni kulti so za posebne dni imeli različne dneve, tudi soboto. Adventistična teorija, da so Mitre izvrševale vesko čaščenje na ta dan ne vzrži.

4. Poglejmo si še, kaj vse imajo Mitre skupnega s krščanstvom:
krst
sveti obed
vero v končno sodbo
večno življenje za pravične
večno trpljenje za zlobne
svet bo bil na koncu uničen z ognjem

Ali so potem vse te reči v krščanstvo priromale od Miter?! Seveda ne.
Vedeti pa moramo, da je Božič bil prevzet od Miter; 25. december - rojstni dan boginje Mitre - vendar se je to zgodilo šele leta 354 našega štetja, daleč prepozno, da bi bilo relevantno za diskusijo.