Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 
Ali je Pavel obhajal tedensko soboto po Kristusovem vstajenju?


Adventisti trdijo, da je Pavel obhajal tedensko soboto (in jo zato moramo tudi mi) in v podporo tej trditvi navajajo:

Sveto pismo
Število
'obhajanih'
sobot
In Pavel gre po svoji navadi k njim in se razgovarja z njimi tri sobote na podlagi pisem" (Dejanja 17:2)
3
In razgovarjal se je v shodnici vsako soboto in prepričeval Jude in Grke." "In prebil je tu eno leto in šest mesecev, učeč besedo Božjo med njimi." (Dejanja 17:4, 11)
1 leto  = 52
1/2      = 26
Skupaj = 78
Vseh obiskov v shodnici skupaj:
81

Analiza:
1. Sveto pismo ne navaja, da bi Pavel ali katerikoli kristjan obhajal (posvečeval) soboto po kristusovem vstajenju, tako kot je ta zapisana v Dekalogu.

2. Na podlagi zgornjih citatov ne moremo zagotovo zaključiti, da so Pavel in ostali kristjani obhajali  (posvečevali) tedensko soboto. Prav tako kakršnikoli biblični tekst za podporo krščanskega obhajanja tedenske sobote ne obstaja.

3. Sveto pismo je potrebno jemati v njegovem kontekstu; ali lahko potem rečemo, da: 

- ker je Pavel obrezoval, potem obreza še vedno velja? Ne!
"Tega je hotel Pavel, da bi šel ž njim; in ga vzame in obreže za voljo Judov, ki so bili v tistih krajih ..."(Dejanja 16:3) 

"Ali tudi Tit, ki je bil z menoj in je bil Grk, ni bil prisiljen, da se obreže. To pa zavoljo krivih bratov, ki so se prikradli in vmes vrinili, oprezovat svobodo našo, ki jo imamo v Kristusu Jezusu, da bi nas zasužnili" (Galatom 2:3-4)

- Tudi ne moremo reči, da ker so Pavel in bratje v templju darovali, potem so darovanja še vedno v veljavi!
"Tedaj vzame Pavel k sebi može, in očistivši se ž njimi drugi dan, gre v tempelj in oznani, kdaj se dopolnijo dnevi očiščevanja, dokler se ni darovala daritev za vsakega od njih." (Dejanja 21:26)

- Prav tako ne moremo reči, da ker je Pavel hitel priti v Jeruzalem na Binkoštni dan, da je le-tega tudi obhajal!
"Odločil je bil namreč Pavel, da se bomo peljali mimo Efeza, da se ne bi v Aziji zamudil; kajti hitel je, da bi bil, ako bi mu bilo mogoče, Binkoštni dan v Jeruzalemu." (Dejanja 20:16)

Za rešitev tega vprašanja se je potrebno vprašati ZAKAJ? Zakaj je to Pavel počel ? On sam nam odgovarja:
 
"Kajti dasi sem bil svoboden od vseh, sem se storil sužnja vsem, da bi jih tem več pridobil. In Judom sem postal kakor Jud, da bi Jude pridobil; tistim, ki so pod postavo, kakor bi bil pod postavo, čeprav sam nisem pod postavo, da bi pridobil te, kateri so pod postavo; tistim pa, ki so brez postave, kakor bi bil brez postave, dasi nisem brez postave Bogu, temuč v postavi Kritusu, da bi pridobil tiste, ki so brez postave; slabotnim sem postal slabič, da bi pridobil slabiče: vsem sem postal vse, da bi jih vsekakor nekaj zveličal. Vse pa delam zavoljo evangelija, da bi prejel delež ž njimi." (1. Korinčanom 9:19-23)
 

Pavel pravi:
... in komentira zakaj je to počel:
sem svoboden od vseh
sem se storil sužnja vsem da bi jih tem več pridobil
Judom sem postal kakor Jud da bi Jude pridobil
tistim, ki so pod postavo, kakor bi bil pod postavo
čeprav sam nisem pod postavo
da bi pridobil te, kateri so pod postavo
tistim pa, ki so brez postave, kakor bi bil brez postave dasi nisem brez postave Bogu
temuč v postavi Kritusu
da bi pridobil tiste, ki so brez postave
slabotnim sem postal slabič da bi pridobil slabiče
vsem sem postal vse da bi jih vsekakor nekaj zveličal

Kako bi lahko Pavel še bolj jasno razložil nekatera svoja dejanja?! Pavel JASNO pravi, da je svoboden od vseh, a je postal sužen vsem, ZATO, DA BI JIH PRIDOBIL! Pavel tudi JASNO pove:

da ni pod Judovsko postavo,
dasi ni brez postave,
a je njegova postava drugačna od Judovske!
Njegova postava je Kristusova postava!

Tako tudi povsem jasno razumemo njegovo vstrajanje glede prihoda v Jeruzalem na Binkoštni dan; želel je namreč govoriti čim večjemu številu ljudi.