Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 
V soboto po Jezusovi smrti so učenci počivali

ADVENTISTI  PRAVIJO, da je očitno, da so Jezusovi učenci še vedno smatrali soboto kot dan počitka, zato moramo počivati tudi mi.

Postavlja se vprašanje zakaj so počivali?
1. Ker niso razumeli Jezusove smrti: Matevž 16:21-22
2. Ker niso razumeli Jezusovega križanja: Lukež 18:31-34
3. Ker niso razumeli, da bo Jezus vstal: Janez 20:9, Lukež 24:12
4. Ker niso razumeli Jezusovega drugega prihoda: Janez 13:36-37
5. Ker niso vedeli, da bo odšel v nebesa: Janez 14:2-5

To je bila ob enem tudi zadnja sobota, na katero so počivali.

Na dan Jezusovega vstajenja:
"Ko je pa bil večer tistega dneva, prvega v tednu,
in so bile duri zaklenjene, kjer so bili učenci zbrani, zavoljo strahu pred Judi,
pride Jezus in stopi v sredo mednje in jim reče:
Mir vam! ... In ko je to rekel, dahne vanje in jim veli: Prejmite svetega Duha."
(Janez 20:19-22)

"In čez osem dni so zopet učenci njegovi notri, in Tomaž ž njimi. Jezus pride, ko so duri zaklenjene, ..."
(Janez 20:26)

Tako so se učenci pričeli shajati ob nedeljah, na prvi dan tedna;
prvič le zato, ker so bili skriti pred Judi, ko je Jezus prišel,
drugič (spet na nedeljo) pa so bili vsi zbrani očitno zato, ker so hoteli Tomažu pokazati Jezusa. Od takrat se je ta praksa očitno nadaljevala, saj v Dejanjih 2:1 in naprej beremo, da so bili 50. dan (na nedeljo) spet zbrani in "se napolnijo svetega Duha in začno govoriti v drugih jezikih".