Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Robert K. Sanders
Zakaj sem zapustil cerkev Adventistov Sedmega Dne


Z ženo sva se krstila leta 1958... V letu 1962 sem postal predstavnik za CRBF (Krščanski zapis Braillove fondacije), ki je adventistično delo za slepe... Kasneje sem delal na univerzi Purdue ter bil tehnični asistent za "Aero and Astro" nuklearni inžinering. Upokojil sem se leta 1994...

V letu 1985 sem se začel zavedati plagiarizma Ellen White po tem, ko sem prebral knjigo "The White Lie" od Walter Rea, kakor tudi adventistične doktrine o nebeškem svetišču, ki nima osnove v Bibliji... V cerkvi sem zelo težko shajal z kontradikcijami med Ellen White in Biblijo. Motilo me je tudi, kako so v sobotni šoli brali citate od Ellen White, kot da bi bili citati iz Biblije in se niso ozirali na dejstvo, da so Bibliji kontradiktorni... Nisem mogel več sedeti in poslušati mešanja Biblije in mitov od Ellen White. Pravzaprav sem po odhodu iz cerkve celi dve leti potreboval, da sem doumel sam pri sebi glede Bibličnih vprašanj, ali je bilo to in ono od Ellen White ali je bilo iz Biblije. Moja žena me večkrat vpraša, je to učenje iz Biblije ali izvira od Ellen White?

Torej, po 37. letih članstava, potem ko sem bil zadolžen za marsikatero funkcijo v cerkvi, sem povlekel svoje članstvo v novembru leta 1993.


Robert K. Sanders ima eno večjih strani na internetu, ki je postavljena z namenom odvojitve resnice od laži. Njegova zgodba je tu zelo skrajšana. Več si lahko preberete v angleščini na njegovih straneh:
http://www.truthorfables.com/SUBJECTS.htm