Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Lažna prerokba iz leta 1856To je ena izmed prerokb, pri kateri je Ellen White podala specifično napoved prihodnjega dogodka. Napovedala je, da bodo nekateri od teh, ki so bili zbrani na konferenci leta 1856, bili preneseni. Le - ti so seveda sedaj že dolgo mrtvi in napoved se tako ni uresničila. Ta napoved je unikatna zato, ker je večina prerokb, ki jih je podala Ellen White, nedoločenih in posplošenih.

"Pokazana mi je bila družba, prisotna na Konferenci. Angel je rekel: "Nekateri hrana za črve, nekateri objekt zadnjih sedem šib, nekateri bodo živeli in ostali na zemlji, da bi bili ob Kristusovem prihodu preneseni." (Testimonies, Vol. 1, p. 131


Analiza
Adventisti se branijo s trditvijo, da za neizpolnjeno prerokbo ni kriva Ellen White, temveč adventisti sami, saj niso izpolnili svoje misije (vsemu svetu predstaviti njihovo vizijo Resnice). Vendar pa, kot vidimo zgoraj, Ellen ni postavila pogojev za izvršitev te napovedi. Ta, ki želi verjeti, da je ta napoved "pogojna", mora prostituirati svoj um in tako verjeti:

1. Da Bog nima določenega fiksnega datuma prihoda
2. Da je Bog, ki pozna prihodnost, dopustil Svojemu angelu povedati Ellen White nekaj takega, kar se ni imelo namena zgoditi.
Oboje ni niti v skladu s Svetim pismom niti z logičnim razmišljanjem.
 

"Kajti Gospod Jehova ne stori ničesar, da bi ne razodel skrivnosti svoje služabnikom svojim, prerokom." Amos 3:7
"In duhovi preroški so pokorni prerokom; zakaj Bog ni Bog nereda, ampak miru, kakor po vseh zborih svetniških." 1.Korinčanom 14:32-33