Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Pogosto zastavljena
vprašanja in odgovori


Morda je to vprašanje malo preveč osebno, pa vendarle. Kateri cerkvi oz. cerkveni skupnosti pripadate?

Nobeni. To je mogoče za marsikaterega adventista težko sprejemljivo, saj med mnogimi krožijo frustrirajoče zgodbice o tajnih agentih (največkrat rimokatoliških), ki se tajno vtihotapijo v adventistično cerkev in jo od znotraj razbijajo. Tako se mi je že 2 krat zgodilo, da sem dobil anonimni telefonski klic, pa tudi precej nepodpisane elektronske pošte, kjer so posamezniki želeli vedeti, katera cerkev me plačuje. Enostavno ne želim več pripadat organizirani verski skupnosti, ker nikoli ne veš, do katere mere te lahko fanatizem nekaterih posameznikov udari nazaj.


Zakaj napadate Adventistično cerkev?

Nisem mnenja, da napadam cerkev. Moj namen je predstaviti nekaj dejstev, ki so samim Adventistom zamolčana in postavijo Adventistično cerkev v drugo luč. Če se Adventistična cerkev s kakršnim koli člankom na tej strani ne strinja ima vse možnosti, da na svojih straneh pove svojo zgodbo o zadevani problematiki.


Zakaj ste se lotili le Adventistične cerkve?

Ker sem v njej preživel skoraj dekado poznam razmere v cerkvi. Rad bi pomagal nekaterim članom, da spregledajo svojo zmoto in se otresejo frustracij, strahov in nesigurnosti v zveličanje, bodočim vernikom pa predstavil alternativni pogled na verovanja te cerkve. Ne počutim se kvalificiranega, da bi pisal tudi o drugih verskih skupnostih.


Zakaj ste tako negativno nastrojeni proti cerkvi?

Ker cerkev na svojih straneh predstavlja le pozitivne plati članstva v cerkvi je logično, da nima smisla pisati pozitivne članke. Ne trdim, da so vse doktrine cerkve ASD napačne. Lotil se bom pač samo tistih, katere osebno smatram, da so napačne.


Zakaj sovražite Adventiste?

Sploh jih ne sovražim. Med njimi imam tudi prijatelje in sorodnike. Nikoli nisem trdil, da so adventisti slabi ljudje!


Nekatere trditve na strani so napačne! Moj sosed/prijatelj/sodelavec ima kolo in hodi v kino, za kar pa vi pišete, da adventisti ne!

Brez Ellen White danes ne bi bilo adventizma. Njeni spisi se smatrajo kot navdihnjeni od Boga. Ona sama zase je trdila, da njeno delo vsebuje več kot beseda prerok zaznamuje. Ona in adventisti trdijo, da je v svojih knjigah podala smernice in navodila za življenje Božjega ljudstva v zadnjem času.

Na podlagi njenih pričevanj so ustanovljene mnoge nove doktrine, ki jih Biblija ne pozna, predvsem ker takrat niso poznali kolesarstva, kina; (predvsem govorim o prepovedi kupovanja koles, prepovedi udeleževanja javnih zabav, vegetarianstvo, prepoved nošenja nakita, prepoved ličenja, reforma oblačenja,...). Nekatere te doktrine so postale v zanjih letih bolj ohlapne, vendar dejstvo ostaja, če se torej vaš znanec vozi s kolesom, potem krši navodila Ellen White, ki se je zavzemala za to, da se namesto kolesa kupi raje nekaj opeke in se zida cerkev.

Vem, da to zveni fanatično, toda to je bila in to je pisala Ellen White! In če Ellen trdi, da so ji bila ta navodila dana od Boga, zakaj jih potem adventisti danes ne izpolnjujejo v celoti, saj morajo verniki pri krstu (krstijo se samo odrasli, ne dojenčki) priznati njeno avtoriteto prerokinje, katere spisi so stalen in veljaven vir resnice (spodnji citat je s strani cerkve ASD in je povezan na njihovo stran):

17. člen od 27. osnovnih doktrin pravi:"Eden od darov Svetega Duha je tudi preroštvo. To je znamenje, po katerem se prepozna ostanek cerkve, in se je razodelo v službi Ellen G. White. Spisi te Gospodove poslanke so stalen in veljaven vir resnice, ..."


Ali Adventistična cerkev sama zase trdi, da je edina prava Božja cerkev?

Da.. Na kratko, adventisti verjamejo, da bodo vsi, ki ne bodo sprejeli adventističnega verovanja združeni pod Rimokatoliško oblastjo preganjali Adventistično cerkev, imeli bodo žig zveri in bodo končno pogubljeni. Adventisti bodo morali zbežati v gore, da bi se rešili. Adventisti prav tako trdijo, da ker držijo 10. zapovedi v celoti in imajo Duh preroštva (Ellen White), so edina prava cerkev (cerkev ostanka, poslednja Božja cerkev, poseben Božji narod, zadnje Božje gibanje), vse ostale cerkve so padle.

Naslednji skeniran tekst je dovolj zgovoren:"Na večnoj steni - Odgovori na pitanja raznih "Reformnih pokreta", Adventistički seminar Maruševac, Visoka teološka škola, Apologetika, 1975"
(ta knjiga je skoraj v celoti sestavljena iz citatov prerokinje Ellen White):
Ali torej nihče, po njihovi definiciji, ki ni Adventist, ne bo zveličan?
Zveličani bodo tudi verniki drugih cerkva, vendar le, če se bodo eventuelno priključili Adventistični cerkvi in sprejeli njihov nauk.


Ali ni tako verovanje nevarno?

Do neke mere je in lahko vodi v fanatizem. David Koresh je recimo odrastel kot adventist. Po pričevanjih nekaterih posameznikov tudi danes obstajajo skupine, ki živijo odmaknjene od civilizacije v konstantnem strahu, kdaj se bo pričelo preganjanje.


Ali bi po vašem mnenju morali to cerkev uvrstiti med nevarne, destruktivne kulte?


Nikakor. Določene samostojne skupine, kot je bil David Koresh, pa bi lahko bile nevarne predvsem same sebi. Sicer se s tem ne obremenjujem, niti želim razpihovati versko nestrpnost. Vsakdo ima pravico, da veruje kar hoče. Vendar pa ima tudi vsakdo pravico, da ne veruje in to tudi javno pove. To stran sestavlja skupek člankov, ki služijo v alternativni razmislek, in ne pravdanju o tem, kdo ima prav in kdo ne.