Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

NIHČE VNE BO VSTOPIL !!

 
1844 22. oktober Veliko razočaranje. Kristus ni prišel na dan, ki ga je določil William Miller.
     
  december
Veliko Miliristov se je vrnilo v svoje prejšnje cerkve, nekateri pa so vztrajali, da je gibanje pravo. Učili so: 
  • Jezus je 22. okt. 1844 vstopil v Najsvetejše
  • Jezus je izpolnil priliko o 10. devicah, kjer ženin vstopi s petimi pripravljenimi devicami.
  • Vrata zveličanja so bila zaprta za vse, ki niso bili del mileritnega gibanja leta 1844.
  • Ti, ki so bili sprejeli sporočilo z 22. oktobra, so sedaj v poizkusni dobi in Jezus bo prišel v roku enega leta.
     
  11. december William Miller je zapisal: "Končali smo naše delo opominjanja grešnikov in poizkusu zbuditi cerkev. Bog je v svoji previdnosti zaprl vrata; sedaj lahko le še vzpodbujamo drug drugega, da bi bili potrpežljivi." (Advent Herald, 11. december 1844
     
1845 januar-december Ellen White je pričela imeti vizije o zaprtih vratih. John Megqier, ki je bil priča viziji Ellen White v svojem domu, je zapisal: "Rekla je, da ji je Bog povedal v vizijah, da so vrata milosti zaprta in da za svet ni več nobene možnosti." (The True Sabbath, Miles Grant, p.70)    Gospa L. S. Burdick je bila dobro seznanjena z Ellen White. Pisala je: "Bila sem seznanjena z James Whitom in Ellen Harmon (sedaj gospo White) v začetku leta 1845. ... Ellen je imela nekaj, kar se je imenovalo vizije. Rekla je, da ji je Bog v viziji pokazal, da je Jezus vstal in deseti dan sedmega meseca leta 1844 zaprl vata milosti; za vedno zapustil posredniški prestol; s tem je bil ves svet preklet in izgubljen in noben grešnik ne more biti več rešen." (The True Sabbath, Miles Grant, p.72)
     
  7. februar O. L. R. Crosier objavi njegovo pojmovanje Kristusovega vstopa v Najsvetejše z 22. oktobra 1844 v reviji Day Star. Ellen White kasneje odobri njegovo objavo kot "pravo luč." 
     
  19. februar William Miller izrazi svoje prepričanje o tem, da se noben grešnik ni izpokoril v zadnjih petih mesecih: "Nisem videl nobene pristne spreobrnitve od takrat." (Voice of Truth, 19. februar 1845)
     
1846 24. marec Ellen White dobi vizijo v Topshamu, Maine, ki potrdi vero v zaprta vrata. "Bog  mi je dal dve viziji, med tem ko sem bila tam. Le ti sta bili v veliko okrepčilo bratom in sestram. Brat Stowell je bil utrjen v doktrino zaprtih vrat in v vso resnico, v katero je dvomil." (Manuscript Releases, Vol. 5, p. 93)
     
  20. april Otis Nichols je verjel Ellen White in bil priča njenim vizijam. Pisal je William Millerju: "Njeno sporočilo ... je ohrabrilo mnoge, da so obdržali vero in gibanje sedmega meseca; in da je naše delo končano za cerkev in svet, ostalo je le še delo za službo veri."
     
  jeseni Joseph Bates se sreča z Ellen in James Whiteom. Oba sprejmeta Batesovo učenje, da bo dan odkupa trajal sedem let in se končal jeseni leta 1851. Bates je kasneje zapisal svojo teorijo: "Sedem madežev krvi na zlatem oltarju in pred sedežem milosti, popolnoma verjamem, predstavlja dobo sojenja živih svetnikov v Najsvetejšem, ... celo sedem let; ... (The Typical and Anti-typical Sanctuary, p. 10, 1850)
     
1847 april Jame White objavi knjigo "A Word to the Little Flock", v kateri najdemo: "Ellen White je imela vizijo, v kateri je videla adventiste stopati po poti proti nebesom. Videla je, da so nekateri padli s poti in o njih je pisala: "Za njih je bilo nemogoče, da bi zoped stopili na pot in šli v Mesto, tako kot za zlobni svet, katerega je Bog zavrnil." "
     
1848 januar-december Veliko Miliristov je do konca leta opustilo doktrino o zaprtih vratih. O. L. R. Crosier, originalni tvorec adventistične doktrine o Svetišču, govori o svoji izkušnji v letu 1848: "V letu 1846 sem razložil idejo o svetišču v članku v posebni številki revije Day Star. Objekt tega članka je bila podpora teoriji, ki govori o tem, da so bila vrata milosti zaprta, teorijo katero sem sam in z praktično vsemi adventisti, ki so se držali pogledov William Millerja, držal in ji verjel med leti 1844 in 1848. Da, vem da se jo je takrat držala tudi Ellen G. Harmon - sedaj gospa White."
     
1849   Joseph Bates naznani, da se je čas težav pričel: "In sedaj se je čas nadlog pričel ..." (A Seal of the Living God, 1849)
     
  avgust Ellen White postavi doktrino o zaprtih vratih kot centralno učenje cerkve; kot sporočilo Jezusovih pričevanj: "Pokazano mi je bilo, da Božje zapovedi in Jezusova pričevanja glede zaprtih vrat ne morejo biti ločena ..."Dalje, v istem članku, njen angel spremljevalec pokaže na stanje grešnikov: "Moj angel spremljevalec mi je zapovedal, naj pogledam na naporno delo duš za grešne, kot je bilo. Pogledala sem, a nisem ga mogla videti; saj je čas njihovega zveličanja preteklost." (Present Truth, avgust 1849)
     
  september Lokalna kuga se zdi kot izpolnitev konca sveta. Ellen White predvideva, da se bo ta kuga zelo razširila: "Kar smo slišali in videli o kugi je le začetek tega, kar še bomo. Kmalu bodo mrtvi in umirajoči vse okrog nas." (Present Truth, september 1849)
     
  december David Arnold piše v Present Truth: "Potom okoliščin in izpolnitve dogodkov smo prišli do nedvomnega zaključka, da je deseti dan sedmega meseca leta 1844, Kristus končal svojo dnevno ali nadaljevalno službo ali spravno službo v prvem delu nebeškega svetišča, ZAPRL VRATA, katera noben človek ne more več odpreti; in odprl vrata v drugi del - v Najsvetejše, katera noben človek ne more zapreti, ... (Present Truth, december 1849) 
     
1850 10. februar V zaprtih vratih se je pojavila razpoka, ki omogoča vstop tistim, ki so bili kristiani leta 1844 a niso slišali Millerjevega sporočila. V pismu bratu in sestri Collins, 10. februarja 1850, Ellen White piše: "Duše vse okrog nas sprejemajo resnico. To so tisti, kateri še niso slišali adventnih doktrin ... "
     
  april Ellen White izjavi: "Mogočni pretres se je pričel." (Present Truth, april 1850)
     
  april Razpoka v zaprtih vratih je ostala še malo odprta, da bi pustila vstopiti otroke svetih: "Saj so bili (otroci) tedaj (1844) v nedolžnem stanju, ...; in so tako tudi predmet sedanjega posredovanja našega velikega duhovnika." (Present Truth, april 1850)
     
  april James White piše, da je Božje ljudstvo že zapustilo Babilon (protestantske cerkve): "Nominalna cerkev, Babilon, je padla. Božji narod je izšel iz nje. Ona je sedaj sinagoga Satana. Bivališče hudičev, ki vsebuje vse lažne duhove in je ječa vseh nečistih in sovraženih ptičev." (Present Truth, april 1850)
     
   maj James White  piše: "Vrata milosti ne bodo zaprta vse dokler Jezus ponovno ne pride. ... A grešnik, kateremu je Jezus razprostrl svoje roke, in ki je zavrnil ponudbo zveličanja, je ostal brez advokata, ko je Jezus prešel s svetega in zaprl vrata v letu 1844." (Present Truth, maj 1850)
     
   27. junij Ellen White je imela vizijo Kristusovega skorajšnjega prihoda: "Moj angel spremljevalec je rekel: Čas je skoraj končan. Pripravite se, pripravite se, pripravite se. ... sedaj je čas skoraj končan ... in to, kar smo se mi učili leta, se bodo sedaj oni morali naučiti v nekaj mesecih." (Early Writings, pp. 64-67)
     
  29. julij Sarah B. Harmon, starejša sestra Ellen White, je v pisala P. D. Lawrence - vi 29/30 julija 1850: "Verjamem, da je to zadnja zima, ki jo bomo videli, preden Jezus, naš visoki duhovnik, pride." 
     
  avgust Zaprta vrata so dobila še eno razpoko, da bi spustila noter Harmana Churchilla, moža, ki leta 1844 še ni bil izpreobrnjen. George Butler, predsednik Generalne Konference je rekel, da so bili adventisti precej presenečeni, da se ne - vernik zanima za njihovo sporočilo!
     
  september Ellen White naznani, da je čas pri koncu: "Nekateri pričakujejo, da Jezus še ne bo tako kmalu prišel. Čas se je podaljšal za nekaj let, zato mislijo, da bi se lahko podaljšal še za nekaj več. ... Videla sem, da je Jezusov čas v Najsvetejšem skoraj končan in da čas ne bo trajal več dolgo. (Early Writings, p. 58, ed. 1907)
     
1851 21. junij Vizija Ellen White v Camden - u, New York: "Takrat sem videla, de je Jezus molil za svoje sovražnike; a to naj ne bo povod za našo molitev za zlobni svet, ki ga je Bog zavrnil. ... a sedaj je se je njegov duh in naklonjenost umaknila s sveta; in naša naklonjenost mora biti z Jezusom in mora biti umaknjena od nebožjih stvari."
     
  19. avgust Joseph Bates piše: "Mi razumemo Kristusa kot Posrednika za ves svet; med njegovo službo v Svetem, ... do določenega dne - ob koncu 2300 dni oziroma let - v jeseni 1844. Od tega časa dalje so vrata Sardijski cerkvi (protestantski cerkvi) in zlobnemu svetu zaprta." (Review and Herald, 19 avgust 1851)
     
  avgust JAMES IN ELLEN WHITE IZDATA 64 STRANI DOLGI PAMFLET Z NASLOVOM "EXPERIENCE AND VIEWS". NOBENA REFERENCA SE NE SKLICUJE NA KNJIGO "A WORD TO THE LITLE FLOCK" IN REVIJO "PRESENT TRUTH", ČEPRAV JE VSE - RAZEN SEDMIH UVODNIH STRANI, KI IZVIRAJO IZ NASLOVA "EXPERIENCE AND VIEWS" -  KOPIRANO BESEDA ZA BESEDO IZ TEH DVEH PUBLIKACIJ. VSE REFERENCE, KI ZADEVAJO ZAPRTA VRATA SO IZ PUBLIKACIJE IZPUŠČENE.
     
PO 
LETU 
1851
  KRITIČNI DEL DOKTRINE O ZAPRTIH VRATIH IZGINE IZ PUBLIKACIJ. DOLOČENI DELI PRETEKLIH PUBLIKACIJ SO V NOVIH IZDAJAH IZPUŠČENI, PRI ČEMER UREDNIKI LAŽEJO BRALCEM: "DODANE SO OPOMBE Z DATUMI IN RAZLAGAMI IN DODATEK, KI VSEBUJE DVE ZELO ZANIMIVI SANJI, KI STA BILI OMENJENI A NE TUDI VKLJUČENI V ORIGINALNI TEKST, KAR BO DODALO VREDNOST TEJ EDICIJI. POLEG TEGA, NOBENA SPREMENBA OD ORIGINALNE EDICIJE NI BILA NAREJENA, RAZEN UPORABE NOVE BESEDE TU IN TAM ALI SPREMENBE KONSTRUKCIJE STAVKA, DA BI SE IDEJA BOLJE IZRAZILA, IN NOBEN DEL TEKSTA NI BIL IZPUŠČEN. NOBENA SENCA SPREMENBE NI BILA NAREJENA V IDEJI ALI NAZORU ORIGINALNEGA TEKSTA, IN VERBALNE SPREMENBE SO BILE NAREJENE POD AVTORJEVIM LASTNIM OČESOM IN Z NJENO POPOLNO ODOBRITVIJO.
     

Tu je primer, ko je kritični tekst izpuščen iz originalnega teksta:

ORIGINALNI TEKSTI   MODIFICIRANI KASNEJŠI TEKSTI
The Day-Star 
24.1.1846 
Letter from Sister Harmon Portland, Me., Dec. 20, 1845 

... 
While praying at the family altar the Holy Ghost fell on me and I seemed to be rising higher and higher, far above the dark world. I turned to look for the Advent people in the 

<>world, but could not find them, when a voice said to me, Look again, and look a little higher. At this, I raised my eyes and see a strait and narrow path, cast up high above the world. On this path the Advent people were traveling to the City, which was at the farther end of the path. They had a bright light set up behind them at the first end of the path, which an angel told me was the Midnight Cry. This light shone all along the path and gave light for their feet so they might not stumble. And if they kept their eyes fixed on Jesus, who was just before them, leading them to the City, they were safe. But soon some grew weary, and said the City was a great way off, and they expected to have entered it before. Then Jesus would encourage them by raising his glorious right arm, and from his arm came a glorious light which waved over the Advent band, and they shouted, Hallelujah! Others rashly denied the light behind them, and said that it was not God that had led them out so far. The light behind them went out which left their feet in perfect darkness, and they stumbled and got their eyes off the mark and lost sight of Jesus, and fell off the path down in the dark and wicked world below. It was just as impossible for them to get on the path again & go to the City, as all the wicked world which God had rejected. They fell all the way along the path one after another, until we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus' coming.The living saints, 144,000, in number, know and understand the voice, while the wicked thought it was thunder & an earthquake. ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Early Writings of Ellen G. White, 1882 
naslov poglavja: Experience and Views 
odstavek 1., stran 14 

... 
The light behind them went out, leaving their feet in perfect darkness, and they stumbled and lost sight of the mark and of Jesus, and fell off the path down into the dark and wicked world below. Soon we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus' coming. 
...

     
Povsem enak originalen tekst se pojavi še v naslednjih publikacijah:   Povsem enak modificiran tekst se pojavi še v naslednjih publikacijah:
     
Broadside 1, 6.4.1846, To the Little Remnant Scattered Abroad, odstavek 2. 
(The Otis Nichols Letter of April 20, 1846: 
     On April 6, 1846, in Portland, Maine, James White and H.S.Gurney published Ellen's first vision on a large single sheet, known as a "broadside.")
  A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, 1851 
odstavek 1., stran 10
     
A Word to the Little Flock, 1847; 
odstavek 2., stran 14
  Second Advent Review and Sabbath Herald--1851 Extra;  (periodična revija) 
21.7.1851, naslov članka: 
To the Remnant Scattered Abroad, odstavek 2.
     
The Early Years Volume 1 - 1827-1862 

naslov poglavja: 1844--The Year of Expectation and Disappointments 
odstavek 2., stran 57 

naslov poglavja: The Shut and the Open Doors; odstavek 1., stran 268

  Spiritual Gifts. Volume 2, 1860 
naslov poglavja: My First Vision 
odstavek 2., stran 30
     
    Testimonies for the Church Volume One, 1855 
naslov poglavja: My First Vision 
odstavek 4., stran 58/59
     

 REDEFINICIJA ZAPRTIH VRAT

REDEFINICIJA ZAPRTIH VRAT :
 
 
 
 
 
Ko je Ellen White doumela, kakšno napako je naredila s trditvijo, da bodo vsi, razen 144000 "sveti", "padli s poti" in da je za njih "čas milosti končan" ter da ni osnovne možnosti, da bi bili zveličani, je kasneje svoje učenje oziroma definicijo zaprtih vrat redefinirala.

 
 
 
 
 
 

Ni se naredila le povsem nedolžno in neodgovorno za nastalo situacijo, temveč se je skušala opravičiti s svojim preroškim darom - vizijami! Tako je trdila, da je "skupaj z adventističnim telesom, nekaj časa po razočaranju leta 1844, verjela da so vrata milosti za večno zaprta ta svet." Rekla je tudi, da "je to pozicijo zavzemala preden ji je bila dana prva vizija, ki je bila luč dana od Boga in ki je popravila njihovo napako ter jim omogočila spregledati dejansko stanje."

Selected Messages Book 1 
naslov poglavja: An Explanation of Early Statements 
odstavek 1., stran 62

The light behind them went out, leaving their feet in perfect darkness, and they stumbled and got their eyes off the mark and lost sight of Jesus, and fell off the path down into the dark and  wicked world below." 

odstavek 2. 

     Now follows the passage said to be in the original work, but not found in Experience and Views  nor in Early Writings: 

odstavek 3. 

     "It was just as impossible for them {those that gave up their faith in the '44 movement} to get on the path again and go to the city, as all the wicked world which God had rejected. They fell all the way along the path one after another." 

odstavek 4. 
            The "Shut Door" Defined 

     It is claimed that these expressions prove the shut-door doctrine, and that this is the reason of their omission in later editions. But in fact they teach only that which has been and is still held by us as a people, as I shall show. 

stran 63 

odstavek 1., stran 63 

     For a time after the disappointment in 1844, I did hold, in common with the advent body, that the door of mercy was then forever closed to the world. This position was taken before my first vision was given me. It was the lightgiven me of God that corrected our error, and enabled us to see the true position.

odstavek 2. 

     I am still a believer in the shut-door theory, but not in the sense in which we at first employed the term or in which it is employed by my opponents.


Zaprta vrata
Ron Numbers govori o problemu:
"Do leta 1851 je Ellen opustila večji del doktrine o zaprtih vratih. A še vedno ni dopuščala možnosti za zveličanje tistih, ki so slišali a zavrnili sporočilo iz leta 1844, vrata pa so bila še vedno odprta za njih otroke, Miletariste ki bi sprejeli Sabbath sedmega dne in za tiste odkritosrčne duše, ki niso opustile sporočila iz oktobra 22. Sedaj se je pojavil problem, kaj storiti z navdihnjenimi pričevanji, ki govorijo, da so bila vrata že zaprta. V poizkusu, da bi poskrbela za to sramoto, sta ona in James zbrala njene zgodnje spise in sistematično brisala odstavke, ki bi lahko podprli to doktrino, ter izdala popravljeno verzijo: A Scetches of the Christian Experience and Views of Ellen G. White (1851). Od takrat naprej je Ellen javno zanikala, da je kadarkoli imela vizijo o zaprtih vratih ... "  (Prophetess of Health,p.27.)
 
Prikrivanje o skrivnosti zaprtih vrat je bilo popolnoma razkrito v letu 1979, ko si je nekdo na kratek čas isposodil pismo iz arhiva White Estate, katerega je Ellen White poslala Joseph Bates - u, 13 julija 1847. Le-ta ga je fotografiral in nato objavil v reviji Adventist Curents, julija 1984. Povzetek iz pisma, v katerem Ellen govori o srečanju v Exeter, Mainu:

"Mnogi od njih niso verjeli v zaprta vrata. Zelo sem trpela na samem začetku srečanja. Zdi se, da je bila nevera na vsaki roki.

Tam je bila tudi neka sestra, ki je veljala za zelo duhovno. Veliko je potovala in bila močan pridigar večino časa zadnjih 20 let. Bila je resnično mati Izraela. A glede zaprtih vrat je razdelila poslušalstvo. Imela je veliko pristašev in ni mogla verjeti, da so vrata zaprta. In ko je sestra Durben vstala in govorila, sem bila zelo žalostna.
Celotna moja duša je bila v agoniji in ko je še govorila sem padla s stola na tla. Takrat sem dobila vizijo Jezusa, ki je vstal s posredovalnega prestola in odšel v najsvetejše kot ženin, da sprejme kraljestvo. Vsi so bili zelo zainteresirani v vizijo. Vsi so dejali, da je popolnoma nova za njih. Gospod je delel z mogočno močjo in vtisnil resnico v njihova srca.
Sestra Durben je vedela kakšno moč ima Gospod, saj jo je sama čutila mnogokrat in malo časa po tem, ko sem sama padla je tudi ona padla na tla in v joku prosila, da bi bil Bog milosten do nje. Ko sem prišla iz vizije, je moja ušesa pozdravilo petje in glasno vpitje sestre Durben. Večina njih je dobilo vizijo, in postavljeni so bili pred dejstvo zaprtih vrat."  (Adventist Curents, julij 1984)

 

29. junija 1851 v Camden - u, New York, je imela Ellen še eno vizijo o zaprtih vratih:

"Takrat sem videla, da je Jezus molil za svoje sovražnike, a to naj nas ne vodi v molitvah za hudobni svet, katerega je Bog zavrgel ... Videla sem, da si zli ne morejo več pomagati z našimi molitvami."

V letu 1851 je Ellen prav tako zapisala:

"Sveti Duh je prišel nad nas in me odpeljal v duhu v mesto živega Boga. Takrat mi je bilo pokazano, da Božje zapovedi in pričevanje Jezusa Kristusa o zaprtih vratih ne morejo biti ločene ..."

"Moj angel spremljevalec mi je rekel naj pogledam na naporno delo duš za grešnike ... Pogledala sem, a nisem videla ničesar, saj je čas njihove rešitve preteklost."  (EGW, Letter in Present Truth, 1, 3, pp. 22-23)

Kljub temu, da je z napačnimi nauki vlekla vernike za nos sedem let, je kasneje vse, vključno z vizijami, zanikala, in v letu 1884 pisala:

"Za nekaj časa po razočaranju leta 1844, sem verjela, skupaj z adventističnim telesom, da so vrata milosti takrat bila za vedno zaprta za svet. To pozicijo sem zavzemala, preden mi je bila dana prva vizija. Bila je luč, ki mi je bila dana od Boga, ki je popravila našo napako in nam razodela pravo stanje."  (EGW, Selected Messages,1:63

 

In zopet smo pri prostituciji uma, saj nekateri verniki še vedno trdijo, da Ellen White ni nikoli nasprotovala sama sebi, še manj pa Svetemu pismu. A malo jih je seznanjeno z knjigo One Hundred and One Questions About Ellen White and the Sanctuary, v kateri White Estate, organizacija kateri je Ellen White zapustila vse svoje spise, priznava:

"Ellen je napačno interpretirala to vizijo ... Napačno je zaključila, da nihče več po oktobru 22. ne bo mogel sprejeti Kristusa, da bo rešena le mala peščica adventistov in da bodo vsi ostali bili pogubljeni."   (Robert Olson, White Estate, 1981, p.58)

Ellen se očitno ni menila za vrstice, kot so Matevž 24:36-44, v katerih je jasno rečeno: "Za tisti dan in uro pa nihče ne ve, ... Čujte torej, ker ne veste katerega dne pride Gospod vaš ... kajti Sin človekov pride ob uri, ki se vam ne zdi."

Rene Norbergen je v knjigi, ki je bila na veliko propagirana s strani adventistov in prodana v velikih nakladah podal deset kriterijev (ki temeljijo na Deut. 18:9;     Izaija 8:20; 24:20; 58:1;   Jer. 28:9;   Mat. 7:15-20;   1.Kor. 14:3-4;   2.Petr. 1:20-21;   1.Janez 4:1-3) za sojenje ali je nek prerok iz Boga ali ne. V njegovem tretjem kriteriju pravi, da pravi prerok ne daje svoje lastne interpretacije prerokbe (2.Petrov 1:20). (EGW, Prophet of Destiny, 1972, pp.20-21)
 V prejšnjem primeru torej White Estate priznava, da je Ellen podala svojo privatno (napačno) interpretacijo prerokbe. Ali torej White Estate priznava, da je Ellen lažni prerok ?

 
 

Preiskovalna sodba

Adventisti so zelo ponosni na "svoje doktrine", kot so Sabbath, stanje mrtvih in uničenje zlobnih. Pravzaprav pa so bile vse te doktrine že prisotne veliko preden so se bili formirali ASD. Le ena doktrina je originalna s strani adventistov, in to je nauk o preiskovalni sodbi. Ta doktrina je tudi edina, ki jo noben ne-adventistični teolog ni sprejel kot Biblično. Vendar je bila potrebna, da bi se maskirala napaka po velikem razočaranju leta 1844.

Po velikem razočaranju leta 1844 je Adventno moštvo potrebovelo razlago kje se je zataknilo in kaj je bilo narobe. Zgodba pravi, da je naslednjega dne mož po imenu Hiram Edson pešačil po svojem žitnem polju in premišljeval o zadnjih dogodkih. Sredi polja mu je Bog razodel kaj se je zgodilo 22. oktobra. Namesto da bi Kristus prišel iz Najsvetejšega v nebeškem svetišču na zemljo, je vstopil v Najsvetejše prvič po svojem vstajenju.

Če bi Hiram Edson resnično imel tako izkušnjo, bi bilo to zagotovo objavljeno v takratnih adventističnih glasilih. Šele leta 1882, ko je bil star 75 let in skoraj pred smrtjo, je končno napisal svojo izkušnjo v polju. Bilo je napisano z roko na rumen papir beležke in le pet strani je preživelo. Nobena velika adventistična figura se ni nikoli sklicevala na Edsona v pismih, člankih, pamfletih ali knjigah objavljenih pred 1892. Če je resnično bila vizija v polju, potem v tem času ni inficirala nikogar.

 

Prvi pisec, ki je leta 1851 napisal članek na temo Dan zore (Day Down) in prepričal James Whita in ostale adventistične voditelje, je bil Owen Crosier. S svetiščem se je ukvarjal tudi v drugih publikacijah, a nikoli skliceval na Edsonovo vizijo. Kmalu zatem je preklical svoje učenje o svetišču in zapustil adventistično gibanje.

 

V letu 1958 je bil poslan vprašalnik 27. adventistom, za katere so menili, da so visoko kvalificirani v jeziku svetega pisma in interpretacijah. Vseh 27 se je strinjalo, da je nemogoče lingvistično povezati Daniela 8:14 in Levitikus 16 ! Večina njih je prav tako dejala, da v kontekstu Danielu 8 ni nobenih dokazov za doktrino preiskovalne sodbe.

Na podlagi rezultatov tega vprašalnika je predsednik Generalne Konference formiral posebni komite, da bi to stvar enkrat za vselej uredili. Komite je bil sestavljen iz največjih glav, ki jih je imela ustanova, le-ti pa so zadevo premleveli celih pet let. Nazadnje, ne da bi naredili vsaj končno poročilo, je komite obupal in razpadel. Navkljub temu neuspehu in dejstvu, da je nekaj adventističnih teologov pisalo o temi, je cerkev ASD nadaljevala z učenjem preiskovalne sodbe kot Svetopisemske resnice.

 

Sprašujete zakaj? Moje mnenje in mnenje večine tistih, ki so zapustili adventizem zaradi napačnih doktrin je, ker je Ellen White osnova in temelj adventizma (čeprav bi moral biti ta temelj skala - Kristus oziroma Biblija).
"Ko Božja moč [beri EGW] priča za resnico, potem ta resnica stoji za večno. Nobena kasnejša domneva, ki bi bila v nasprotju Božji luči, katero je dal [njena pričevanja!!], naj ne bo gostoljubno sprejeta."  (EGW, Counsels to Writers and Editors, p.31)

 

LeRoy Froom, vodilni glas adventizma:

"Resnično, če ni dejanskega svetišča v nebesih, in ne duhovniške službe Velikega Visokega Duhovnika ki tam služi; ... potem nimamo opravičenega prostora v verskem svetu, ne misije in ne sporočila ustanove, nobenega izgovora za funkcioniranje kot ločena cerkev."
Zanimivo se mi zdi še omeniti, da ko je "Resnica o svetišču" pod tem naslovom izšla v Adventist Review, 6. in 13. nov (v dveh delih) leta 1980, je članek vseboval več kot 250 vrstic citiranih od Ellen White, a le eno iz Svetega pisma (Dan. 8:14).

 

Poglejmo, če se lahko odrežemo bolje !

Največje zlo preiskovalne sodbe je v tem, da uniči zagotovilo zveličanja. Bog pa želi, da njegovi ljudje uživajo v tem. Ko je Jezus umrl na križu je rekel "Končano je" a ASD pravijo "1844. se je šele začel kritični del".

Hebrejcem 9:12, 25 pravi kontradiktorno teoriji Ellen White:
"... ampak po svoji lastni krvi, enkrat za vselej v svetišče, ko je bil pridobil večno rešitev ..." Ch (glej tudi vrste od 23-25!!!)
"... ampak po svoji lastni krvi je vstopil [PRETEKLIK] enkrat [NE LETA 1844] v sveti prostor, ko je pridobil večno rešitev za nas." KJ
"... ampak On je vstopil [PRETEKLIK] v Najsvetejše [NE V SVETO] enkrat [NE LETA 1844] za vselej, po svoji lastni krvi, ko je pridobil večno rešitev." NIV
 

Vprašanje, ki bi ga postavil Ellen je naslednje: "Če lahko Bog ustvari vesolje v 6. dneh, zakaj potrebuje čas vse od 1844 do danes, da preišče knjige. Je Bog mar počasen bralec?"

Naslednji verzi kažejo na to, da je preiskovalna sodba napačna doktrina:

2.Timoteju 2:19
"... Gospod pozna svoje ..." Ch
"... Gospod pozna te, ki so njegovi ..."KJ

Janez 10:14
"... in poznam svoje [ovce] ..." Ch
"... in poznam svoje ovce ..." KJ

1.Janez 1:9
"... nas očisti sleherne krivice ..." Ch

Hebrejcem 1:3
"... potem, ko je po sebi izvršil [PRETEKLIK] očiščenje grehov naših ..." Ch

Kološanom 1:21
"... zdaj pa vas je spravil [PRETEKLIK] ..." Ch

Kološanom 2:13
"... ko nam je odpustil [PRETEKLIK] vse grehe ..." Ch

Hebrejcem 4:13
" in stvari ni skrite pred njim, temuč vse je golo in razodeto očem njega, ki imamo z njim opravek " Ch

Janez 5:24
" Resnično, resnično vam pravim, kdor posluša mojo besedo in veruje temu, ki me je poslal, ima večno življenje, in ne pride na sodbo, temuč je že prišel iz smrti v življenje." Ch

Če torej Jezus že pozna vse primere, kaj mora torej preiskovati ?