Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Ali je Ellen White prakticirala
kar je zahtevala od vernikov?Ellen White:
"Tisti, ki imajo zapestnice in nosijo zlato in okrasje, naj raje snamejo te idole in jih prodajo, pa čeprav za veliko manj, kot pa so za njih plačali in naj tako prakticirajo samozanikanje." (Manuscript Releases Volume Nine, p. 117)

"... razkazovanje zlate verižice in čipk je neizpodbiten znak slabotne glave..."
(Selected Messages Book 3, p. 244)  

Ellen White je očitno obsodila samo sebe. Na spodnji sliki lahko vidimo Ellen White in njeno sestro dvojčico v starosti 51 let. Jasno se vidi, kako Ellen nosi broško na zlati verižici. Ta fotografija je bila posneta 15 let po tem, ko je Ellen obsodila druge zaradi nošenja podobnega nakita.
OPOZORILO!! Zagovorniki Ellen White postanejo ob takih fotografijah precej nejevoljni, saj so njihovi miti razbiti. Mnogi od njih bodo raje zagovarjali laž kot resnico in tako živeli v zmoti raje kot pa bili osvobojeni od napak. Raje bodo obtožili vas, češ da ste zavedeni, kot pa sprejeli fotografijo kot dokaz.

Spodnje fotografije kažejo na to, da ni bila samo Ellen ta, ki je nosila nakit, temveč tudi drugi adventisti, ki so bili z njo večkrat v kontaktu. Ne pustite se zavesti, ko vam bodo rekli, da so bile te fotografije posnete preden so le-ti postali adventisti, saj je prav vsak odrasel bil član adventistične cerkve, ko so bile fotografije posnete.

Levo vidimo Ellen White v sredini in z ogrlico naličeno njeno vnukinjo Ello Robinson (ki stoji levo zgoraj v kotu). Poleg nje je njen mož, vidna je verižica za uro.
Levo: Thomas Lewis in Letta Sterling; poročna fotografija iz leta 1886. Letta je pisala za publikacijo Little Friend.

Kako to sovpada z navodili Ellen White:

"Samozanikanje v oblačenju je dolžnost kristjana... Vzdržite se ... nakita in okrasja vsakršne vrste."

(Evangelism, p. 269, 1875)

"Ta obroč okrog vašega prsta je mogoče zelo preprost, toda neuporaben, saj ima njegovo nošenje napačen vpliv na druge."

(Testimonies, vol. 4., p. 630, 1881)

Levo: Nellie Lewis (1883) je bila žena upravnika pralnice v Battle Creaku. Tudi ona je bila adventist, ko se je fotografirala.
Levo: Marieta Aldrich je najel James White kot eno izmed prvih treh pomočnic pri Review and Heraldu. Kasneje je bila nadzornik adventističnega vrtca v Battle Creaku. Njen mož je bil tiskovni uradnik pri Review and Herald, njen oče pa prvi blagajnik Generalne Konference; in njen tast je predsedoval zboru, ki je pripravil prvo Generalno Konferenco.
Levo: S. N. Haskel z zlato uro in verižico. Njen mož je bil predsednik Kalifornijske Konference in član Komiteja Generalne Konference. Mnogokrat je potoval skupaj z Ellen White, skoraj nemogoče, da bi ne bil seznanjen z njenim učenjem...
 


Levo vidimo Ello, ki sedi poleg babice Ellen White, z ogrlico in retruširano fotografijo poleg brez ogrlice. Retruširana fotografija se je pojavila v knjigi Arturja Whita; (Ellen G. White, The Later Elmshaven Years, p.234), ki prikazuje Ello brez ogrlice. Za "Review and Herald" umetnike je bilo menda običajno, da so z fotografij izbrisali ves nakit. Rečeno je bilo, da se ta praksa sedaj ne nadaljuje več, toda za 100 let so bili verniki cerkve ASD prepričani, da so njihovi predniki in začetniki nauka zavrgli nošenje nakita, da bi se podredili "pričevanjem" Ellen White.

Ta fotografija je bila objavljena v knjigi Arturja Whita (Ellen G. White, The Later Elmshaven Years, vol. 5) in prikaže Ellen White z povsem drugačnim nosom, kot pa ga je imela v resnici.

W. A. Colcord, sekretar Generalne Konference je ostro protestiral proti tiskanju retruširanih fotografij. 29. februarja 1928 je pisal E.S. Ballengerju: "Zadovoljen sem, ker si okaral W. C. Whita. ... Brez dvoma je on tisti, ki je odgovoren za retruširanje njegove matere, da bi jo prikazal s čudovitim, dolgim in ravnim nosom. ... To je napačna interpretacija, ki zamolči deformacijo, ki je nastala pri udarcu v njenem otroštvu in je kasneje nad njo prinesla epilepsijo ... in sovpada z napakami vizij. ... Mnogo let že počne to z njeno postavo in v teh napačnih interpretacijah brani svojo mater."

Pri tej fotografiji lahko tudi opazimo, da Ellen nosi čipke, ki jih je sama prepovedala!
 


Poglejmo stvar še s stališča Svetega pisma. Kaj Biblija pravi o nakitu, zlatu, srebru ...

In ko je slišal hlapec Abrahamov njune besede, se prikloni pred Gospodom do tal. In hlapec seže po dragotine srebrne in dragotine zlate ter oblačila in jih izroči Rebeki; enako da dragocenosti bratu njenemu in materi njeni.
(1. Mojzesova 24:52-53)

Marveč vsaka žena bo izprosila od sosede in domačinke svoje srebrnih in zlatih dragotin ter oblačil, in naložite jih sinovom in hčeram svojim in oplenite Egipčane.
(2. Mojzesova 3:22)

Ali pozabi devica lepotičje svoje in nevesta svoj pas?
(Jeremija 2:32)

In ko je ljudstvo slišalo to hudo poročilo, so žalovali in nihče ni oblekel lepotine svoje.
(2. Mojzesova 33:4

In obloži ga z okovanimi kameni, v štirih vrstah: sardij, topaz in smaragd bodi prva vrsta; druga vrsta pa: rubin, safir in diamant; tretja vrsta: hiacint, ahat in ametist; četrta vrsta: krizolit, onih in jaspis; obdani naj bodo z zlatom v svojih vrstah. ...
(2. Mojesova 28: 17-20)

In faraon sname pečatni prstan z roke svoje ter ga natakne na roko Jožefovo in veli mu obleči oblačila iz tenčice in zlato verižico mu dene okoli vratu.
(1. Mojzesova 41:42)

Tedaj zapove Belsazar, in oblekli so Daniela v škrlat in mu deli zlato verižico okoli grla in razglasili, da bodi tretji oblastnik v kraljestvu.
(Daniel 5:29)
 
 

Kot vidimo, Biblični tekst, ki bi prepovedal nošenje nakita ali nekaterih oblačil (čipk) pravzaprav ne obstaja. V Novem zakonu so opisani primeri (1. Timoteju 2:9-10; 1. Petrov 3:3-5; Janez 2:2-4), ko dotični karajo tiste, ki želijo svojo mogočnost postaviti z nošenjem nakita in ne s svojimi dobrimi deli (vendar ne prepovedujejo nošenja nakita) ali pa karajo tiste, ki bi nakiteni osebi posvetili večjo čast kot pa nenakiteni.

Ellen je prepovedala VSAK nakit, celo poročni prstan. Vendar se sama tega ni držala, kot pa pričajo fotografije se tega niso držali tudi nekateri drugi adventisti, ki so bili na visokih položajih, in celo sorodstvo Ellen White se tega ni držalo. Še več! Slike, ki so bile namenjene cirkuliranju v javnosti so bile retruširane...

Kako lahko kdo zaupa Ellen White, če:
- je nasprotovala Svetemu pismu, če
- sama ni delala tega, kar je učila, če
- njeno učenje ni zadevalo njenih sorodnikov in celo
- lagala je ljudem z retruširanjem fotografij!