Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Plagiarizem - kako je bil kopiran Daniel March

Plagiarizem - kraja intelektualne lastnine, idej, fraz, ... pri čemer jih sekundarni avtor predstavlja kot svoje lastne in ne podaja njihovega pravega izvora.

"Zatorej, glej, jaz sem zoper tiste proroke, govori Gospod, ki kradejo besede moje drug drugemu. Glej, jaz sem zoper proroke, govori Gospod, ki rabijo svoj jezik in pravijo: Govor Božji je. Glej, jaz sem zoper nje, ki prorokujejo sanje lažnjive, govori Gospod, ki jih pripovedujejo in zapeljujejo ljudstvo moje s svojimi lažmi in z bahanjem svojim; jaz pa jih vendar nisem poslal in jim nisem zapovedal, in ne koristijo temu ljudstvu nikakor, govori Gospod."    (Jeremija 23:30-32)

Kako je bil kopiran Daniel March?!?
 
 

 Branilci Ellen White so vedno trdili, da je Ellen uporabljala le zgodovinske reference  tujih avtorjev, a bralec se moti, če misli, da se pod pojmom zgodovinska referenca pojmujejo le kronološki podatki ...
 

leta 1867
je Ellen White rekla:
"Čeprav sem v pisanju vizij kot tudi v sprejemanju le-teh odvisna od Duha Gospodovega, so besede, ki jih polagam v opisovanju tega kar sem videla, moje lastne."
(EGW Selected Messages, bk.1, str.37)

leta 1876
je dejala:
"V starih časih je Bog govoril ljudem z usti prerokov in apostolov. V teh dneh pa jim govori po Pričevanjih njegovega Duha." (Ko pravi po Pričevanjih misli na njena pričevanja in tudi serijo knjig Pričevanja - Testimonies)
(EGW, Testimonies for the Church, vol.4, str.147-48, Testimony 27)

Postavljajoč sebe in svoje spise na zelo visoko raven je
leta 1882 rekla:
"Če zmanjšujete zaupanje ljudi v pričevanja, katera jim pošilja, se upirate Bogu tako zagotovo, kot so se Korah, Datham in Abiram."
(Ibid., vol.5, str. 66., Testimony 31)

Te trditve so s časom naraščale, vse dokler ni presegla samo sebe (1882):
"Ko sem odšla v Kolorado sem bila tako goreča za vas, da sem v svoji slabosti napisala mnogo strani, da bi se prebrale na zborovanju. Slabotna in tresoča sem vstala ob treh zjutraj, da bi vam pisala. Bog je govoril skozi tiho. Lahko bi rekli, da je bila ta komunikacija le pismo. Da, bilo je pismo, a prišepetano z Duhom Boga, da bi pred vas prinesla stvari, ki so mi bile pokazane. V teh pismih, ki jih pišem, in pričevanjih, ki jih nosim, vam predstavljam tisto, kar je Gospod predstavil meni. Ne pišem le nekega članka v časopis, izražajoč le moje lastne ideje. Te so tisto, kar je Bog odprl pred me v vizijah - dragocene žarke svetlobe sijoče od prestola."
Nato je nadaljevala sprašujoč:

"Kateri glas boste pripoznali kot glas Boga? Kakšne moči ima Gospod v rezervi, da popravlja vaše napake in vam kaže vaše prekletstvo kot je ? ... Če se boste upirali verjeti vse dokler vsaka senca nezaupanja in vsaka možnost dvoma ne bo odstranjena, potem ne boste nikoli verjeli. Dvom, ki zahteva popolno znanje se nikoli ne bo podredil veri. Vera počiva na pričanjih in ne demonstraciji. Gospod zahteva od nas, da ubogamo glas dolžnosti, medtem ko nas drugi glasovi okrog nas silijo in preganjajo v nasprotni smeri. Potrebna je resna zbranost z naše strani, da razločimo, kateri govori iz Boga. ..."   (EGW, Testimony for the Battle Creek Church, str. 51, l.1882)

Problem, ki se tu pojavi je ta, da je Daniel March v svoji knjigi Night Scenes in the Bible 12 let pred tem (1870) zapisal: "Ne smemo popustiti naše pokorščine vse dokler vsaka senca nezaupanja in vsaka možnost napake ne bo odstranjena. Dvom, ki zahteva popolno znanje se nikoli ne bo podredil veri, saj vera počiva na verjetnosti, ne demonstraciji ... Mi moramo ubogati glas dolžnosti, medtem ko veliko drugih glasov joče proti, in to zahteva resno pozornost, da bi razločili tistega, ki govori za Boga. ...(Daniel March, Night Scenes in the Bible, 1870, strani 201-2)

 
 


 

Analiza:
Ellen je imela velik razlog, zakaj je vstajala ob taki rani uri. Takrat je namreč nihče ni motil pri prepisovanju!

 Prilagam tudi delček originalnega teksta za vaše preučevanje.


Ellen White, 
Testimony for the Battle Creek Church, str. 51, leta 1882, pastirano iz CD ROMA EGW; Testimonies for the Church Volume Five, str. 68,
Selected Messages Book 1, str. 27
Daniel March, Night Scenes in the Bible, str. 201-202, leta 1870
 str. 51

If you refuse to believe until every shadow of uncertainty, and every possibility of doubt is removed, you will never believe. The doubt that demands perfect knowledge, will never yield to faith. Faith rests upon evidence, not demonstration.
The Lord requires us toobey the voice of duty, when there are other voices all around us urging us to pursue an opposite course. It requires earnest attention from usto distinguish the voicewhich speaks for God.

We must resist and conquer inclination, and obey the voice of conscience, without parleying or compromise, lest itspromptings cease, and will and impulse control. The word of the Lord comes to us all who have not resisted his Spirit by determining not to hear and obey. This voice is heard in warnings, in counsels, in reproof. It is the Lord's message of light to his people. If we wait for louder calls, or better opportunities, the light may be withdrawn, and we left in darknessBy once neglecting to comply with the call of God's Spirit and his word, when obedience involves a cross, many have lost much--how much, they will never know till the books are opened at the final day. The pleadings of the Spirit, neglected to-day because pleasure or inclination leads in an opposite direction, may be powerless to convince, or even impress, to-morrow.To improve the opportunities
of the present, with prompt and willing hearts, is the only way to grow in grace and the knowledge of the truth. We should ever cherish a sense that, individually, we are standing before the Lord of hosts; no word, no act, no thought, even, should be indulged,
 to offend the eye of the EternalOne. We shall then have no fear of man or of earthly power, becausea Monarch, whose empire is the universe, who holds in his hands our individual destinies for time and eternity, is taking cognizance of all our works. If we would feel that in every place we are the servants of the Most High, we must be more circumspect; our whole life would possess to us a

52

meaning and a sacredness which earthly honors can never give.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The thoughts of the heart, the words of the lips, and every act of the life, will make our character more worthy, if the presence of God is continually felt.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let the language of the heart be, "Lo, God is here." Then the life will be pure, thecharacterunspotted, the soul continually uplifted to the Lord.
You have not pursued this course at Battle Creek. I have been shown that painful and contagious disease is upon you, which will produce spiritual death unless it is arrested. This is terrible, right at the heart of the work, where health and vitality are so essential for the health of the body.


 

 Nekaj dodatnih primerov, kako obsežno se je Ellen posluževala
knjige Night Scenes in the Bible.
(to nikakor niso vsi citati, so le nekateri primeri).
Na desetine strani prekopiranega teksta si lahko ogledate na naslovu spodaj, od koder sem črpal gradivo.
ex-sda.com