Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Plagiarizem Hrepenenja vekov


 Plagiarizem - kraja intelektualne lastnine, idej, fraz, ... pri čemer jih sekundarni avtor predstavlja kot svoje lastne in ne podaja njihovega
pravega izvora.

"Zatorej, glej, jaz sem zoper tiste proroke, govori Gospod, ki kradejo besede moje drug drugemu. Glej, jaz sem zoper proroke, govori Gospod, ki rabijo svoj jezik in pravijo: Govor Božji je. Glej, jaz sem zoper nje, ki prorokujejo sanje lažnjive, govori Gospod, ki jih pripovedujejo in zapeljujejo ljudstvo moje s svojimi lažmi in z bahanjem svojim; jaz pa jih vendar nisem poslal in jim nisem zapovedal, in ne koristijo temu ljudstvu nikakor, govori Gospod."    ((Jeremija 23:30-32)

Januarja leta 1980
je Walter Rea (takrat še pastor cerkve ASD in Biblični učitelj) predstavil cerkvenim voditeljem dokaze, katere je našel sam. Rea je dokazal, da je Ellen White tako zelo kopirala druge avtorje, da se komaj kje v njenih knjigah najde njena originalna misel. To je bil strašanski šok za Adventizem. Zato je Generalna konferenca (najvišja inštanca cerkve ASD) financirala cerkveno lastno raziskavo knjige Hrepenenje vekov (Desire of Ages), ki je takrat veljala za najbolj autentično od vseh njenih knjig, da bi prišla do dna trditvi, ali je Ellen resnično kopirala druge pisce. Team raziskovalcev je vodil Dr. Fred Veltman - takrat direktor Verskega oddelka Akademije Pacifiške Unije. Raziskava je trajala 8 (osem) let. Po Dr. Veltmanovi začetni prezentaciji je bil povzetek objavljen v oktoberski in decemberski izdaji uradnega cerkvenega glasila za duhovništvo - Ministry, leta 1990. Danes velika večina vernikov za Dr. Veltmanovo raziskavo sploh slišala ni, čeprav je celoten tekst dosegliv preko Akademije Pacifiške Unije in je prav tako bil razposlan na večino adventističnih teoloških fakultet.

Uradno Veltmanovo poročilo odkrito zaključuje, da Ellen White ni samo požrešno kopirala dela drugih piscev, temveč je s svojimi sodelavci zavestno lagala, da bi prikrili resnico:

"Najprej je zelo pomenbno poudariti, da je Ellen White sama in ne njeno literarno osebje spisala osnovni kontekst knjige Hrepenenja vekov. V tem je bila torej ona ta, ki je vzela literarna izražanja (kopiranja) iz del drugih avtorjev, brez podajanja izvora besedil, ki so ji služila kot vir (plagiarizem). Nato se je prav tako potrebno zavedati, da se je Ellen White posluževala del drugih avtorjev zavestno in namensko.  ...  Implicitno ali eksplicitno, Ellen White in ostali, ki so jo podpirali, niso priznavali ali pa so celo zanikali literarno odvisnost (kopiranje) z njene strani."
(The Desire of Ages Project: The Conclusions,
Ministry, November 1990, str. 11)
 

Ko so Dr. Veltmana vprašali o tem, da Ellen White vztrajno trdi, da je pisala le tisto, kar ji je Gospod pokazal v vizijah ter da ni kopirala drugih piscev, je odvrnil:
"Priznati moram, da je po mojem mnenju to najresnejši problem s katerim se moramo soočiti v povezavi z literarno odvisnostjo (kopiranjem) Ellen White. To udari v samo srce njene iskrenosti, njene integritete in tako tudi v njeno zaupanje."
(Ibid., str. 14)
 

Kako obsežno je torej Ellen kopirala? Dr. Veltman:
"Vsebina komentarja Ellen White na življenje in službo Kristusa, Hrepenenje vekov, je v večini primerov drugega izvora (kopirano). ... Praktično povedano, ta zaključek pove, da človek v knjigi pisani na temo Kristusovega življenja ne more razpoznati kakršnih koli splošnih kategorij konteksta ali kataloga idej, ki bi bile unikatne Ellen White."
(Ibid., str. 12)
(Vzeto iz knjige White-Washed, Sydney Cleveland, 1999, str. 8-9,)