Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Kako gleda Bog na božične drevesa ?!?


Ellen White je v poznih 1870 tih ustanovila prakso postavljanja božičnih dreves v vseh cerkvah ASD, na katera so ljudje obešali svoje darove. Ta praksa je ponekod še v veljavi.

"Bog bi bil zelo vesel, če bi bila za Božič v cerkvah postavljena božična drevesa, na katera bi se obešali darovi, veliki in mali, za te hiše čaščenja." (Review and Herald, 11. december 1879)

"Božič se pribljižuje. ... Naj se starejši člani cerkve zedinijo, z dušo in telesom, s svojimi otroci v tej nedolžni rekreaciji in zabavi in podajo namen, da bi se pokazalo resnično spoštovanje do Jezusa s tem, da se mu prinesejo darovi. Naj se vsakdo spomni Božjih trditev. Njegovo delo se ne more nadaljevati brez vaše pomoči. Naj bodo darovi, katere ste nameravali podariti drug drugemu, položeni v Gospodovo zakladnico." (Review and Herald, 9. december 1884)

"Naj bodo Božična drevesa v vsaki cerkvi; in potem obesite nanje sadove hvaležnosti in radodarnosti, - sadove, ki prihajajo izpod voljnih src in rok, sadove, katere bo Bog sprejel kot izraz naše vere in naše velike ljubezni do njega zaradi njegovega darila, njegovega Sina, Jezusa Kristusa. ... Ali ne bomo imeli takega Božiča, kakšnega bi Nebesa odobrila? Tisoče dolarjev je vsako leto nepotrebno zapravljeno v darilih." (Review and Herald, 9. december 1884)

Si predstavljate izraz svojega otroka, ko mu rečete, da letos ne bo nič z darili za Božič, saj boste ves ta denar, ki ste ga mislili porabiti za darila, obesili na Božično drevo in bo potem romal v cerkveno zakladnico? Ellen White je resnično znala postrgati denar... Moje mnenje je, da vzrok - v tem primeru je šlo za kolporterje nekje v Rusiji - ne opravičuje dejanja.

Mnogo, mnogo let pred Kristusovim rojstvom so poganski Rimljani sekali zimzelena drevesa in jih prinašali domov, ko so 25. decembra slavili Baal-Berith. Prav tako so Egipčani prinašali domov drevesa na 25. december, da bi slavili njihovega poganskega mesijo Baal-Tamarja. Zgodba pravi, da se je mati Adonisa, Boga-sonca, spremenila v drevo in v tem stanju prinesla na svet njenega božanskega sina. Zimzelena drevesa tako nimajo ničesar skupnega s Kristusovim rojstvom. To je čista poganska tradicija.

Dvojni standardi - Ellen White je obsodila Rimo-Katoliško cerkev zaradi uporabe poganskih simbolov:

"Da bi zagotovili spreobrnjence, je vzvišene standarde krščanske vere znižala in kot rezultat: "poganska poplava, ki je naplavila v cerkev običaje, prakso in idole."" (Great Controversy, p. 384)

"Čeprav so ti častilci idolov trdili, da so spreobrnjeni, so prinesli svojo idolatrijo v cerkev, spremenili so samo objekt njihovega čaščenja v podobe svetnikov, celo v Kristusa in njegovo mater Marijo." (Early Writings, p. 211)

"Mnogo narodov je trdilo, da so njihove slike le figure ali simboli preko katerih se je božanstvo častilo, a Bog je tako čaščenje razglasil za greh." (Patriarch and Prophets, p. 306)

Kaj pa simboli v Adventistični cerkvi? Celo danes, če bi postavili simbol križa v cerkev, bi to nekateri obsojali. Pri tem bi se sklicevali na Ellen White: "Simbol krščanstva ni na zunaj viden znak in ne nosenje križa ..." (Signs of the Times, 12. avgust 1908)

Za ljudi, ki se izogibajo poganskih simbolov se zdi ironično, da njihov prerok reče, da bo Bog "zadovoljen", ko bo imel zimzeleno drevo postavljeno v svojem svetišču na isti 25. december, na katerega so zimzelena drevesa postavljali Rimljani v čast Baal-Berithu. Zdi se, kot da bi bili zgodnji adventisti pripravljeni žrtvovati svoje visoke ideale glede poganskih simbolov takrat, ko so spoznali, da lahko drevo služi kot naprava-za-pridobivnje-denarja.