Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Kateri cerkvi pripadati - Katera je prava cerkev

"pristopili ste k nebrojni množici angelov, k ... cerkvi prvorojencev, zapisanih v nebesih..."

Če nekomu, ki je član verske skupnosti, postavite vprašanje "Kaj je cerkev?", vam bo v odgovor začel naštevati imena cerkvenih institucij: Katoliška cerkev, Metodistična cerkev, cerkev Jehovinih prič, Adventistična cerkev... Vsaka od teh skupnosti trdi, da ima edino ona vso in pravo resnico in zunaj te skupnosti ni zveličanja. Vendar pa Biblija opisuje cerkev kot skupino ljudi, ki so se zbrali z namenom verskega čaščenja. Biblija nikoli ne definira "cerkve" kot institucije.
 
Kako so cerkve v Bibliji imenovane? Nekaj primerov izmed 108. referenc v Novi zavezi:

"... preganjanje cerkve, ki je bila v Jeruzalemu..." Dejanja 8:1
"... v cerkvi, ki je bila v Antiohiji..." Dejanja 13:1
"... služabnica cerkve v Kenhrejah..." Rimljanom 16:1
"... cerkev, ki se shaja v njiju hiši..." Rimljanom 16:5
"cerkvi Božji, ki je v Korintu..." 1. Korinčanom 1:2
"... kakor sem naredil za galacijske cerkve." 1. Korinčanom 16:1
"... v cerkvah macedonskih..." 2. Korinčanom 8:1
"... in cerkev, ki se shaja v njih hiši..." Kološanom 4:15

Vedno so naštete posamezne cerkve po mestih, včasih pa zasledimo celo več cerkva v istem mestu; vsekakor pa so vse te cerkve smatrane kot del univerzalne cerkve. V Matevžu 18:20 beremo: "Kajti kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi." Tako kristjani, ki sprejmejo Jezusa za svojega zveličarja in glavo, in ki sprejmejo Biblijo kot edini vir pravil, brez dodatnih pravil institucije, pripadajo svetovni univerzalni krščanski cerkvi. (Ne mešati z institucijo Univerzalna cerkev).

Svetovna univerzalna krščanska cerkev je združena v telesu, ki se mu reče Kristus in v njej vlada le en Duh: "Eno je telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju poklica svojega; en Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh nas. Vsakemu pa izmed nas je dana milost po meri daru Kristusovega." (Efežanom 4:4-7) Tako je glava cerkve Jezus sam in ne papež, predsednik generalne konference, cerkveni odbor, ali kakršnakoli imena si že natikali... Mnoge cerkvene institucije pričakujejo od vernikov, da se bodo popolnoma podredili njihovim razlagam in tolmačenjem. A voditelji s tem monopolizirajo vpliv Svetega Duha, izničujejo vpliv Duha na posameznika in tako grešijo proti Bogu.

Kako torej priti do unije kristjanov, ko pa obstaja toliko nasprotujočih si doktrin v teh institucijah? Ali lahko tudi v nasprotujočem si obstaja unija? Seveda lahko! Unija kristjanov temelji na ljubezni enega do drugega. "V tem spoznajo vsi, da ste moji učenci, ako imate ljubezen drug do drugega." (Janez 13:35)

Cerkev, ki trdi, da je Božja cerkev ostanka (mnogokrat sem slišal v Adventistični cerkvi, kako je Adventistična cerkev cerkev ostanka), po mojem mnenju nasprotuje Božjemu namenu unije vernikov. Pravzaprav izraz kot je "cerkev ostanka" sploh ne obstaja v Bibliji.

"Temeljni nauki Svetega Pisma, izdala Krščanska adventistična cerkev, 1967":
"Na večnoj steni - Odgovori na pitanja raznih "Reformnih pokreta", Adventistički seminar Maruševac, Visoka teološka škola, Apologetika, 1975"
(ta knjiga je skoraj v celoti sestavljena iz citatov prerokinje Ellen White):


Kot je razvidno iz skeniranega materiala, cerkev ASD je mnenja, da edino njo vodi Bog, vse ostale cerkvene institucije pa vodi Satan in so zgolj imitacija Božjega dela, da bi prevaral mnoge.

Problem cerkvenih institucij, verskih ločin in kultov vidim v tem, da trdijo, da zunaj njih ni zveličanja. Vsakdo torej, ki se ne podredi internim doktrinam cerkvene institucije izgubi članstvo v instituciji in se mnogokrat tretira kot izgubljen in voden od Satana, kot nekdo, ki je zašel s poti resnice, ki je zaveden in slep in nag, ki je pijanec in bedak, sovražnik cerkve - to vse so pripisali tudi avtorju teh strani. Ti ljudje ne razumejo, da sem jaz in meni podobni, ki jih sploh ni tako malo, člani nevidne cerkve in naše ime ni zapisano v statističnih knjigah institucij, temveč v nebeških knjigah.

"temuč pristopili ste h gori Sionu in k mestu Boga živega, Jeruzalemu nebeškemu, k nebrojni množici angelov, k velikemu zborovanju in cerkvi prvorojencev, zapisanih v nebesih in k Bogu, sodniku vseh ..." (Hebrejcem 12:22-23)

Cerkev, kateri pripadam, je cerkev
prvorojenih - torej Kristusova cerkev,
v kateri je že nebrojna množica angelov,
imena 'članov' te cerkve (bodisi da so člani institucij ali ne),
pa so po presodbi vpisana v nebeških knjigah. Vendar Bog sam odloča o tem,
katera imena so zapisana v nebeških knjigah in knjige institucij tu nimajo veljavnosti.

Ali je adventistična cerkev, ki sama sebe imenuje cerkev ostanka, resnično edina prava cerkev, presodite sami.