Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Spojevanje - "amalgamacija"

Naslednje vrstice so verjetno najbolj šokanten tekst, kar jih je Ellen White kdajkoli napisala. Te izjave - izpod od Boga "navdihnjenega" peresa Ellen White - so tako šokantne in ne - znanstvene, da so jih v kasnejših edicijah knjig izpustili.

"... greh nad vsemi, ki je poklical na uničenje rase s potopom, je bil amalgamiranje človeka in zveri, kar je popačilo Božjo podobo in povsod povzročilo zmedo." (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 64)

"Vsaka živalska vrsta, katero je ustvaril Bog, je bila ohranjena v barki. Vrste, katere Bog ni ustvaril in so bile rezultat amalgamacije, so bile uničene v poplavi. Od poplave naprej je bilo prav tako amalgamiranja človeka in zveri, kar je razvidno iz skoraj neskončnih variant vrst živali, in je prav tako vidno v nekaterih človeških rasah."
(Spiritual Gifts, vol. 3, p. 75)

Analiza
Katera rasa je produkt "amalgamacije" ?
Dirk Anderson, ki je bil član ASD kar 33 let pravi, da je slišal brate po veri v privatnih pogovorih govoriti, da je to rasa črncev, a se je o tem govorilo le za zaprtimi vrati. Edino pisno podporo je dobila Ellen od adventističnega vodje Uriah Smitha (ki je v tem času še verjel v Ellen kot prerokinjo), ko je le-ta leta 1868 izdal knjigo The Visions of E. G. White. Na strani 103 Smith trdi, da je združevanje človeka in zveri pripeljalo do stvarjenja rase divjega Bušmana iz Afrike. (Ali je odveč povedati, da te knjige ne boste več našli na policah cerkve ASD?)

James White (mož Ellen White) je knjigo Uriaha Smitha "pozorno" pregledal preden je šla v tisk in jo pompozno priporočil bralcem uradnega cerkvenega glasila Review and Herald:
"Združenje je pravkar izdalo pamflet z naslovom 'The Visions of E. G. White, A manifestation of Spiritual Gifts According to the Scriptures'. Napisana je bila s strani urednika Reviewa. Med pozornim branjem rokopisa sem čutil zahvaljenost Bogu, da imajo lahko naši ljudje to zmogljivo obrambo tistih vizij (in pogledov na doktrino), ki jih tako zelo ljubijo in spoštujejo, medtem ko jih drugi prezirajo in jim nasprotujejo". Ko je tako blagoslovil knjigo Urijaha Smitha in jo je le-ta izdal, sta James in Ellen odnesla kar 2000 izvodov te knjige na srečanje adventistov tega leta. S svojo promocijo knjige in prodajanjem le-te sta Whitova udarila žig odobravanja Smithovemu stavku.

Ali je "amalgamiranje" sploh mogoče ?
Spojevanje človeka in zveri je zelo kompleksen proces genetskega inženiringa, katerega znanost sedaj šele raziskuje. Nobenih dokazov ni, da bi predpotopni ljudje imeli tako tehnologijo, čeprav to ni nemogoče. Toda Ellen White je pisala, da je bilo spojevanja tudi po potopu, a popolnoma nobenih dokazov ni, da je tako napredna tehnologija obstajala v katerikoli družbi po potopu.

F. D. Nicholsova prostitucija uma
F. D. Nichols v bran Ellen White izjavi, da je bila beseda "amalgamacija" splošno rabljena v 19. stoletju in se nanaša na mešano poroko med črno in belo raso. Njegov zaključek je ta, da se izjava Ellen White nanaša na mešane poroke med črnimi in belimi ljudmi. Gospod Nichol pa nas bo težko prepričal, da je šlo za "amalgamiranje" med "človekom in človekom", saj Ellen jasno pravi, da je šlo za "amalgamiranje med človekom in zverjo". Tudi če bi nam nekako uspelo izvršiti mentalno telovadbo in se prisiliti, da bi verjeli, da se je izjava Ellen White nanašala na "človek in človek", še vedno ostaja vprašanje, kako bi lahko mešana poroka med rasami popačila Božjo podobo v človeku? Kako lahko človek (narejen po Božji podobi), ki se poroči s človekom (narejenim po Božji podobi) popači podobo Božjo?

Je bilo spojevanje res največji razlog za potop?
Če ima Ellen prav, ko pravi, da je bil "greh nad vsemi, ki je poklical na uničenje rase s potopom" mešanje človeka z zverjo, zakaj potem tega v prvi Mojzesovi knjigi ne najdemo? Mojzes omenja pokvarjenost in nasilje (Geneza 6: 11-13), nikoli pa "amalgamacije". Če bi bila "amalgamacija" res "greh nad vsemi", potem bi Mojzes to vsaj omenil! Kako bi lahko tak greh Mojzes kar izpustil?

Kaj pa pravi W. C. White, sin Ellen White, v knjigi "Selected messeges Book 3, appendix C, p. 452":
"Glede dveh odstavkov, ki jih ni mogoče najti v knjigi "Spiritual Gifts" in v knjigi "Spirit of Prophecy" in se nanašata na amalgamiranje in razlog, zakaj sta bila izpuščena iz kasnejših knjig in vprašanju kdo je za to odgovoren, lahko rečem s popolnim zagotovilom in popolno jasnostjo, da jih je izpustila sama Ellen White. Nihče, ki je povezan z njenim delom nima tega pooblastila. ... Glede vseh vprašanj te vrste ste lahko prepričani, da je Ellen White odgovorna za vse izpuste in dodajanja v naslednjih edicijah knjig. Sestra [po veri] White ni imela le dobre razsoje in čistega ter obširnega dojemanja pogojev in naravnih posledic tega, kar je objavila, temveč je dobila v veliko primerih direktna navodila od Božjega angela glede tega, kaj naj bo izpuščeno in kaj naj bo dodano v naslednjih edicijah."
 
 

Zaključek:
Cerkev se torej brani v tej smeri, da trdi, kako tu Ellen ni mislila na mešanje človeka in zveri, temveč mešanje človeškega karakterja z zlom.
Vendar pa Ellen jasno pove, da gre za nastanek VRST in torej ne more iti stvar v smislu mešanja človeka s slabim ali zlom.

Ellen je kasneje poizkušala popraviti napako in zapisala takole:
"Tisti, ki trdijo, da so Kristusovi sledilci, bi morali biti žive posredovalnice v sodelovanju z nebeško miselnostjo in nikakor ne v uniji s svetom, saj karakter Božjih ljudi potemni skozi spojevanje s pokvarjenostjo ..."
(Sedaj končno omenja amalgamacijo med karakterjem človeka in korupcijo. Očitno je, da je Ellen poizkušala nekako popraviti grozno znanstveno napako in je ta odstavek neke vrste opravičilo. Opazite DATUME !!!
To je bilo pisano 23.avgusta leta 1892 v Advent Review and Sabbath Herald, dočim trditev o amalgamiranju človeka z zverjo leta 1870 v knjigi The Spirit of Prophecy, Vol 1.