Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.
indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 

Izjave Ellen White, ki so v nasprotju s Svetim pismom, včasih pa nasprotujoče tudi njej sami


Leta 1905 je Ellen White zapisala : "V tem kar sem napisala ni niti enega samega nasprotujočega si stavka, le ravna veriga resnice." (Selected Messages, bk. 3, str.52) Pa vendar med njenimi knjigami najdemo izjave in nauke, ki so v nasprotju s Svetim pismom, včasih pa celo njej sami. Nekaj več ali manj pomembnih primerov:

1. Ali je bil načrt za zveličanje narejen po padcu človeka?
EGW: DA "Kraljestvo milosti je bilo ustanovljeno takoj po padcu človeka, ko je bil narejen načrt za odkup krive rase"
(Great Controversy, p. 347).

BIBLIJA: NE  "vedoč, da niste odkupljeni z minljivimi rečmi, s srebrom ali zlatom, iz praznega življenja svojega, podedovanega od očetov, ampak z drago krvjo kakor jagnjeta brez hibe in brez madeža, Kristusa; ki je bil naprej spoznan pred ustanovitvijo sveta, razodel pa se je ob koncu časov zaradi vas"
(1.Petrov 1:18-20) Chraskov prevod

BIBLIJA: NE  "On je bil že pred stvarjenjem sveta določen, razodel pa se je poslednji čas za vas."
(1.Petrov 1:20) Gideon International

BIBLIJA: NE  "kakor nas je izvolil v njem pred ustanovitvijo sveta, ..."
(Efežanom 1:4) Ch

BIBLIJA: NE  "Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, ..."
(Efežanom 1:4) GI

2. Ali se je Satan spokoril po svojem padcu?
EGW: DA "Potem, ko je bil Satan vržen iz nebes, skupaj s svojimi privrženci, se je zavedel, da je za vedno izgubil čistost in slavo nebes. Potem se je izpokoril ... Pripravljen je bil sprejeti njemu primerno mesto, ali kakršnokoli mesto. On in njegovi somišljeniki so se izpokorili, stokali in moledovali, da bi se jih sprejelo nazaj v nebesa pod okrilje Boga. A ne, njihov greh, njihova mržnja in ljubosumje, vse to je bilo preveč, da bi jim Bog oprostil. Ostati je moralo tako kot je bilo, vse do končne kazni."
(Spiritual Gifts, vol. 1, str. 18, 19)

BIBLIJA: o tem molči. Vendar pa beremo v Matevžu 18:21-22, da je Jezus naročil Petru. naj odpušča 70 krat 7 (490 krat). Če ima Ellen prav, potem je čudno, da je Bog od Petra zahteval več, kot pa je bil pripravljen storiti sam...

3. Ali je bil Adam z Evo, ko je bila izkušana v raju?
EGW: NE  "Angeli so opozarjali Evo, naj se pri dnevnem delu v rajskem vrtu pazi ločevanja od svojega moža ... A se je pri svoji prijetni nalogi nezavedajoč se oddaljila od njega. Ko je zaznala da je sama, jo je obšla zla slutnja nevarnosti. ... Kmalu je prispela ... pred prepovedano drevo"
(Patriarchs and Prophets, p. 53, 54)

BIBLIJA: DA  "... vzela je torej od sadu njegovega ter jedla; in dala je tudi možu svojemu, ki je bil z njo, in jedel je."
(1. Mojzesova 3:6) Ch

4. Ali je Satan prevaral Adama?
EGW: DA  "Satan, ki je oče laži, je prevaral Adama na podoben način, govoreč mu, da mu ni potrebno ubogati Boga in da ne bo umrl, če bo grešil."
(Evangelism, p. 598)

BIBLIJA: NE  "in Adam ni bil prevaran, žena pa je prevarana padla v pregreho;"
(1. Timotej 2:14) Ch

BIBLIJA: NE  "Adan ni bil zapeljan, žena pa se je pregrešila, ker se je dala zapeljati."
(1. Timotej 2:14) GI

5. Kdo je govoril s Kajnom?
EGW: ANGEL  "Preko angelskega glasnika je prispelo božansko opozorilo: 'Če boš delal dobro, ali ne boš sprejet?'"
(Patriarchs and Prophets, p. 74)

BIBLIJA: GOSPOD  "Tedaj reče Gospod Kajnu: Zakaj si se raztogotil in zakaj je upadlo obličje tvoje? Ne bode li ti, če dobro delaš povišanja? ... Kajn torej odide izpred obličja Gospodovega ..."
(1. Mojzesova 4:6, 7, 10, 13, 15, 16) Ch

6. Ali so se predpotopni ljudje mešali z živalmi in nato rodili nove človeške pod-vrste in rase?
EGW: DA  "... greh nad vsemi, ki je poklical na uničenje rase s potopom, je bil amalgamiranje človeka in zverji, kar je popačilo Božjo podobo in povsod povzročilo zmedo."
(Spiritual Gifts, vol. 3, p. 64)

EGW: DA  "Vsaka živalska vrsta, katero je ustvaril Bog, je bila ohranjena v barki. Vrste, katere Bog ni ustvaril in so bile rezultat amalgamiranja, so bile uničene v poplavi. Od poplave naprej je bilo prav tako amalgamiranja med človekom in zverjo, kar je razvidno iz skoraj neskončnih variant vrst živali, in je prav tako vidno v nekaterih človeških rasah."
(Spiritual Gifts, vol. 3, p. 75)

BIBLIJA: NE  "In reče Bog: Rodi naj zemlja žive stvari po njih plemenih, živino in laznino in zveri zemeljske po njih plemenih! ... In naredil je Bog zveri zemeljske po njih plemenih in živino po njenih plemenih in vso laznino zemeljsko po njenih vrstah."
(1. Mojzesova 1:24, 25) Ch

Bog kar petkrat jasno poudari, kako poteka reprodukcija... Glede tega sestavka se celo znanstveniki cerkve ASD strinjajo, da se je Ellen enostavno zmotila.

7. Kdo je zaprl vrata Noetove barke?
EGW: ANGEL  "Angel je bil viden ... oblečen v svetlobo podobno streli. On zapre masivna zunanja vrata in se zoped odpravi navzgor v nebesa."
(Spiritual Gifts, vol. 3, p. 68, 1864)

EGW: BOG  "... Bog jih je zaprl in le Bog jih je lahko tudi odprl."
(Patriarchs and Prophets, p. 98, 1890)

BIBLIJA: BOG  "... in Gospod je zaprl za njim."
(1. Mojzesova 7:16) Ch

Ellen po 26. letih končno dojame napako in spremeni mnenje. Adventisti pa se tu branijo s trditvijo, da je Bog poslal angela, ki je zaprl vrata noetove barke. Če bi bilo to res, zakaj nam Biblija tega ne pove?

8. Ali je bilo po potopu Noetu dovoljeno jesti katerokoli meso?
EGW: NE "Sedaj, ko je bilo vse zelenje uničeno, jim je dovolil (Noetovi družini), da jedo meso čistih živali ..."
(Privilege of prayer, p. 102)

BIBLIJA: DA  "Nato blagoslovi Bog Noeta in sinove njegove ter jim reče: Rodovitni bodite in množite se ter napolnite zemljo. Vse, kar se giblje, kar je živega, bodi vam v živež; kakor zelena zelišča sem vam dal vse."
(1. Mojzesova 9:1, 3) Ch

9. Ali je bil Babilonski stolp zgrajen pred potopom?
EGW: DA  "... sistem je bil pokvarjen pred potopom s strani tistih, ki so se ločili od vdanih Božjih služabnikov, in ki so gradili Babilonski stolp."
(Spiritual Gifts, vol. 3,p. 301)

BIBLIJA: NE  "... po potopu ... In so rekli: Dajte, zgradimo si mesto in stolp, ki mu vrh bodi do neba  ..."
(1. Mojzesova 9:28 in 11:4) Ch

10. Ali so Babilonski stolp gradili z namenom uiti še eni morebitni poplavi?
EGW: DA  "Prebivalci v Sinearski deželi niso verjeli Božji zavezi, da ne bo nikoli več pripeljal potopa na zemljo. Mnogi so zanikali Božji obstoj in pripisali potop silam narave. ... V tem stolpu so videli varno zavetje pred  še eno morebitno poplavo. Postavljajoč strukturo stolpa veliko višje, kot je dosegel nivo potopa, so menili, da bodo rešeni nevarnosti. In ko bi dosegli višino oblakov so upali na ugotovitev razloga za poplavo."
(Patriarchs and Prophets, p. 119)

BIBLIJA: NE  " In so rekli: Dajte, zgradimo si mesto in stolp, ki mu vrh bodi do neba, in naredimo si ime, da se morda ne razkropimo po vsej zemlji."
(1. Mojzesova 11:4) Ch

11. Ali so faraonovi magi spremenili palice v kače?
EGW: NE  "Magi ... pravzaprav niso spremenili svojih palic v kače, le ... bilo je videti, kot da so kače."
(Spiritual Gifts, vol. 3, p. 205-206)

BIBLIJA: DA  "Vsak je vrgel palico svojo na tla, in postale so velike kače ..."
(2. Mojzesova 7:12) Ch

12. Je bila Mojzesova žena Zifora 'kušitskega' rodu?
EGW: DA  "(Miriam) je govorila zoper Mojzesa, ker se je poročil z Etiopsko (kušitsko) ženo."
(Spiritual Gifts, vol. 4, p. 19)

EGW: NE  "Čeprav se je imenovala 'kušitska žena' (4. Mojzesova 12:1), je bila Mojzesova žena Madianka, in tako potomka Abrahama."
(Patriarchs and Prophets, p. 383)

BIBLIJA: DA  "In Mirian in Aron sta govorila zoper Mojzesa zaradi kušitske žene, ki si jo je vzel; kajti oženil se je s kušitsko ženo."
(4. Mojzesova 12:1) Ch

Ellen se najprej z Biblijo strinja, kasneje pa ji nasprotuje, zanimivo pri vsem tem pa je, da Ellen celo navede kateri vrstici nasprotuje.

13. Je Izraelce uničila posledica požrtije?
EGW: DA  "Bog je odobril njihovi želji, jim dal mesa in jih pustil jesti dokler njihova požrešnost ni rodila šib."
(Counsels on Diet and Foods, p. 148)

BIBLIJA: NE  "Še je bilo meso med njih zobmi, še ni bilo požrto, ko se vname srd Gospodov zoper ljudstvo, in Gospod udari ljudstvo s silno veliko šibo."
(4. Mojzesova 11:33) Ch

Adventisti se v tem primeru skušajo braniti z vrsticami iz Psalma 105:40; vendar pa se ta vrstica nanaša na čas, ko je Bog dal Svojemu ljudstvu prvič jesti prepelice (2. Mojzesova 16:11-13), to je bilo takrat, ko jim je prvič tudi poslal mano. V 2. Mojzesova 16:11-13 in prav tako v Psalmu 105:40 ni ničesar, kar bi govorilo o požrešnosti ali o tem, da so ljudje umirali za posledicami prevelike količine zaužitega mesa ali mane.

14. Ali je Bog odobraval alkoholne pijače?
EGW: NE  "Gospod je podal natančna navodila v Svoji besedi, ki zadevajo vino in močne pijače. Prepovedal je njihovo uporabo in svojo prepoved podkrepil z močnim opozorilom in strahovanji."
(Testimonies, p. 42)

BIBLIJA: DA  "in kupi za denar vsega, česar poželi duša tvoja, goved, ovac, vina, močne pijače, in česarkoli zahteva duša tvoja, in tam jej pred Gospodom, svojim Bogom, ter se veseli ti in tvoja družina."
(5. Mojzesova 14:26) Ch

15. Ali je Bog odobraval mnogo-ženstvo v stari zavezi?
EGW: NE  "Mnogo-ženstvo je bilo eden izmed grehov, zaradi katerih se je Božja jeza vnela zoper pretekli svet."
(Patriarchs and Prophets, p.338)

BIBLIJA: DA  "In David si je vzel še več priležnic in žen v Jeruzalemu ..."
(2. Samuelova 5:13) Ch

BIBLIJA: DA  "zato, ker je David delal prav v očeh Gospodovih, ..."
(1. knjiga Kraljev 15:5)

16. Kdo je dal 10 zapovedi na gori Sinaj?
EGW: JEZUS  "Jezus govori in njegov jasen zveneči glas - prav isti, ki je na gori Sinaj razglasil zakon - se sliši v odmevih pod oboki templja."
(Desire of Ages, p.158)

BIBLIJA: BOG  "In Bog je govoril vse te besede rekoč: Jaz sem Gospod, Bog tvoj, ki sem te izpeljal iz dežele Egiptovske, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih Bogov zraven mene ..."
(2. Mojzesova 20:1-3 ...)

17. Ali je bilo 10 zapovedi napisanih na obe strani plošč?
EGW: NE  "V skrinji sta bili ... kamniti plošči, ki sta bili skupaj kot knjiga. Jezus jih je razprl in videla sem 10 zapovedi."
(Early Writings, p. 32)

BIBLIJA: DA  "In Mojzes se obrne in stopa doli z gore, držeč dve plošči pričevanja v roki svoji, plošči popisani na obeh straneh: na tej in na oni strani je bilo pisano."
(2. Mojzesova 32:15) Ch

Predstavljajte si!! Ellen trdi, da je videla zapovedi šele takrat, ko naj bi Jezus kamniti plošči razprostrl - Biblija pa jasno pravi, da sta bili obe plošči popisani na obeh straneh, spredaj in zadaj!! Ali lahko upravičeno sklepamo, da je CELOTNA vizija IZMIŠLJENA? Zagotovo, saj moramo v nasprotnem zavreči verodostojnost Biblije.

18. Je Bog poslal krokarje, da bi hranili Elijo?
EGW: NE  "Tam je izkazal čast Eliji, pošiljajoč mu hrano, jutra in večere po angelu iz nebes."
(Testimonies, vol. 3, p. 288, 1873)

EGW: DA  "Ta ki je hranil Elijo s potokom in krokarja postavil za Njegovega glasnika."
(Testimonies, vol. 4, p. 253, 1876)

BIBLIJA: DA  "In iz potoka boš pil, krokarjem pa sem zapovedal, da te ondi žive. Krokarji pa so mu prinašali kruha in mesa zjutraj, ter kruha in mesa zvečer, in iz potoka je pil."
(1. knjiga Kraljev 17:4, 6) Ch

V letu 1973 Ellen piše kontradiktorno Bibliji, tri leta kasneje pa se premisli in se z Biblijo strinja. Kasneje, leto dni po njeni smrti pa uredniki poizkušajo stvari zgladiti in spremenijo tekst tako, da pravi, da je bil Elija "čudežno preskrbljen z hrano" (Prophets and Kings, str. 129, izdano leta 1916).

19. Ali je bil Samson neposlušen Bogu, ko se je poročil s Filistejko?
EGW: DA  "Mlada žena, ki je stanovala v Filistejskem mestu Timnato, je pritegnila Samsonovo pozornost, kateri se je odločil vzeti jo za ženo. ... Starši so naposled ugodili njegovi želji in poroka je bila tu. ... Čas, ko bi moral Samson izvršiti svojo božansko misijo - čas nad vsemi časi, ko bi moral biti zvest Bogu - se je povezal s sovražniki Izraela. ... Postavil se je v pozicijo s katere ni mogel izvršiti življenjske naloge. ... Žena, zaradi katere je Samson prestopil Božjo zapoved, je pokazala zahrbtnost svojemu možu."
(Patriarchs and Prophets, pp. 562, 563)

BIBLIJA: NE  "Nato mu reče oče njegov in mati njegova: Ni li žene med hčerami bratov tvojih ali med vsem našim ljudstvom, da greš in jemlješ ženo od Filistejcev, tistih neobrezancev? A Samson reče očetu svojemu: Njo mi vzemi, ker ta je prava mojim očem. Oče in mati njegova pa nista vedela, da je to od Gospoda; kajti iskal je prilike zoper Filistejce. Ta čas so namreč Filistejci vladali Izraelu."
(knjiga Sodnikov 14:3, 4) Ch

20. Ali je visoki duhovnik vsak dan prinašal kri žrtvovanih živali v najsvetejše?
EGW: DA  "Najpomenbnejši del vsakodnevne službe je bil obred storjen v prid posameznikov. ... Z njegovo roko je bila žival zaklana, nakar je duhovnik kri odnesel v sveti prostor in ga poškropil pred zagrinjalom, za katerim je bila skrinja z zapovedmi, katere je grešnik prestopil. S tem obredom je bil greh, figurativno rečeno, skozi kri prenešen v najsvetejše."
(Patriarchs and Prophets, p. 345)

BIBLIJA: NE  Kri ni nikoli bila odnešena v sveti prostor na osnovi dnevnih aktivnosti; ne če je grešil vodja (3. Mojzesova 4:22-26) in ne če je grešil posameznik (3. Mojzesova 4:27-35). Ločeno od letnega dne pokore, je duhovnik v svetem prostoru s krvjo poškropil prostor pred zagrinjalom le v dveh priložnostih:
1. če je duhovnik grešil (3. Mojzesova 4:3-12) in
2. če je celotna Izraelska komuna grešila (3. Mojzesova 4:13-21).

21. Ali se je Pavel učil evangelija od ljudi v cerkvi?
EGW: DA  "Kristus mu je pošiljal ravno te učence, katere je tako bridko preganjal, da bi se učil od njih. ... Sedaj je Pavel imel pogoje, da se uči od tistih, katerim je Bog naročil, da uče resnico. ... Isti ljudje, katere je Pavel želel uničiti, so postali njegovi inštruktorji, v isti religiji, katero je preziral in preganjal."
(Testimonies, vol. 3, p. 430)

BIBLIJA: NE  "Kajti na znamenje vam dajem, bratje, da evangelij, ki sem ga jaz oznanil, ni po človeku; saj ga tudi jaz nisem prejel od človeka, niti se ga naučil, temuč po razodetju Jezusa Kristusa. ... nisem za svet poprašal mesa in krvi, tudi nisem šel gori v Jeruzalem k tistim, ki so bili pred menoj apostoli, ... "
(Galatom 1:11-12, 16-20) Ch

22. Ali moramo vedno ko molimo poklekniti?
EGW: DA  "Kako so naši bratje prišli na idejo, da morajo pri molitvi vstati na noge? ... Spustite se na kolena, to je pravilna pozicija pri vsaki molitvi."
(Selected Messages, book 2, p. 311)

EGW: DA  "Tako v javnosti, kot v zasebnem življenju, ko molimo, je naša dolžnost, da pokleknemo ..."
(Selected Messages, book 2, p. 311)

EGW: NE  "Ni nam potrebno čakati na priložnost, da pokleknemo pred Bogom. Lahko molimo in se pogovarjamo z Gospodom kjerkoli že bili."
(Selected Messages, book 3, p. 266)

EGW: NE  "Ni potrebno vedno poklekniti, ko se spravljamo k molitvi."
(Selected Messages, book 3, p. 267)

BIBLIJA: NE  "Cestninar pa stoji od daleč in še oči si ne upa povzdigniti k nebu, temuč trka na prsi svoje rekoč: Bog, milostljiv mi bodi grešniku!"
(Lukež 18:13) Ch

BIBLIJA: NE  "In kadar stopite k molitvi, odpustite, če imate zoper koga kaj, ..."
(Marko 11:25) Ch

23. Ali je greh biti bolan?
EGW: DA  "Greh je biti bolan; saj so vse bolezni rezultat prestopka."
(Counsels on Health, p. 37)

BIBLIJA: NE  "In ven je šel satan izpred obličja Gospodovega, in udaril je Joba s hudimi tvori od stopal do temena. ... pri vsem tem ni grešil Job ..."
(Job 2:7, 10) Ch

24. Kaj pravi o zdravljenju Ellen White in kako je ravnal Jezus?
EGW: "Molitev za bolne: najprej moramo ugotoviti, ali ni mogoče bolni zadrževal desetine ali povzročal težave v cerkvi."
(Healthful Living, p. 237)

BIBLIJA: "Ko se je pa zvečerilo, mu prineso mnogo obsedencev; in izžene duhove z besedo in ozdravi vse bolnike;"
(Matevž 8:16) Ch

BIBLIJA: "... in mnogo jih gre za njim, in ozdravi jih vse"
(Matevž 12:15) Ch

25. Je bil človek Jezus Kristus tudi pravi Bog?
EGW: NE  "Človek Kristus Jezus ni bil Gospod Bog Mogočni."
(Letter 32, 1899, quoted in the Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1129)

BIBLIJA: DA  "Zakaj dete nam je rojeno, sin nam je dan, in vladarstvo pride na ramo njegovo, in ime njegovo se bo imenovalo: Čudoviti, Svetovalec, Mogočni Bog, Oče večnosti, Knez miru.
(Izaija 9:6) Ch

BIBLIJA: DA  "Glej, prihaja z oblaki; in videlo ga bo vsako oko in tisti, ki so ga prebodli, in žalovali bodo nad njim vsi rodovi zemlje. Jaz sem Alfa in Omega, začetek in konec, govori Gospod, Bog, ki je in ki je bil in ki prihaja, Vsemogočni."
(Razodetje 1:7, 8) Ch

BIBLIJA: DA "Zato ga je tudi Bog visoko povišal in mu podelil ime, ki je nad vsako ime"
(Filipljanom 2:9) Ch

BIBLIJA: DA  "Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom."
((Filipljanom 2:9) GI

26. Ali je zveličarjev pogled lahko prodrl skozi grobna vrata?
EGW: NE "Zveličarjev pogled ni mogel prodreti skozi grobna vrata. Upanje mu ni kazalo, da bo iz groba prišel kot zmagovalec, in ni mu govorilo, da je Oče sprejel njegovo daritev."
(Desire of Ages, str. 753)

BIBLIJA: DA "Ko so se pa bale in so povesile lica k zemlji, jim rečeta: Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tu, nago vstal je. Spomnite se, kako vam je povedal, ko je bil še v Galileji, rekoč: Sin človekov mora biti izdan v roke ljudi grešnikov in biti križan, a vstati tretji dan."
(Lukež 24:5-7)

BIBLIJA: DA "Zato me Oče ljubi, ker jaz dam življenje svoje, da ga zoped vzamem. Nihče ga ne jemlje od mene, marveč jaz ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga zopet vzamem."
(Janez 10:17-18)

27. Ali je Satan trdil, da je on ustavil Abrahamovo roko?
EGW: DA "On (Satan) je prav tako izjavil, da je bil on ta, ki je ustavil Abrahamovo roko, ko je le-ta želel z nažem zaklati Izaka"
(Selected Messages, vol. 1, str. 273)

BIBLIJA: Lahko preberete Pismo od platnice do platnice, pa kaj takega ne boste našli zabeleženega.

28. Ali je Jezus padel (omedlel) pod križem?
EGW: DA "Bil je šibak in oslabljen zaradi bolečin in trpljenja ... a naložili so mu težak križ, na katerega ga bodo kmalu pribili. A Jetus se je zgrudil pod bremenom. Trikrat so mu naložili težak križ in trikrat je pod njim omedlel."
(Spiritual Gifts, vol. 1, str. 57)

BIBLIJA: Ne poroča o tem, da bi Jezus padel (omedlel) pod križem niti enkrat samkrat, kaj šele trikrat.
 

29. Je bila Marija odvedena stran od prizora križanja in ali ali so bile Jezusove kosti polomljene pri križanju?
EGW: DA  "Jezusova mati je bila v agoniji, skoraj nad potrpljenjem, in ko so Jezusa položili na križ, da bi s krutimi žeblji pritrdili njegove dlani na lesene roke, so učenci Jezusovo mati prenesli od prizora, da ne bi slišala trušča žebljev, s katerimi so prebadali kosti in mišice njegovih nežnih dlani in nog."
(Spiritual Gifts, vol. 1, p.58, 1858)
 

BIBLIJA: NE  "Stale pa so pri križu Jezusovem mati njegova in sestra matere njegove, Marija Klopova in Marija Magdalena. Kajti to se je zgodilo, da se izpolni pismo: 'Nobene kosti mu ne bodo polomili.'"
(Janez 19:25, 36) Ch

30. Ali je Jezus človeško in božansko umrl na križu?
EGW: DA  "Človek mora razumeti, da je Božanstvo trpelo in se zrušilo pod agonijo Kalvarije."
(Manuscript 44, 1898,
Seventh-day Adventist Bible Comentary, vol. 7, p. 907)

EGW: NE  "Božanstvo se ni zrušilo pod agonijo Kalvarije."
(Letter: 1899, quoted in the Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1129)

BIBLIJA: DA  "... verujemo, da je Jezus umrl in vstal, ..."
(1. Tesaloničanom 4:14) Ch

BIBLIJA: DA "Kajti, če smo bili spravljeni z Bogom s smrtjo njegovega Sina, ..."
(Rimljanom 5:10) Ch

BIBLIJA: DA  "Zakaj dete nam je rojeno, sin nam je dan, in vladarstvo pride na ramo njegovo, in ime njegovo se bo imenovalo: Čudoviti, Svetovalec, Mogočni Bog, Oče večnosti, Knez miru.
(Izaija 9:6) Ch

31. Ali je Jezus umrl zato, da bi nam dal drugo poizkusno dobo, ne pa zveličanja ali odrešenja?
EGW: DA  "Smrt je prišla na svet zaradi prestopkov. A Kristus je dal svoje življenje, da bi imel človek še en poizkus. On ni umrl na križu, zato da razveljavi Božji zakon, temveč da bi človeku omogočil še eno poizkusno dobo."
(Testimonies to Ministers, p. 134)

BIBLIJA: NE  "... glej, sedaj je dan zveličanja;"
(2. Korinčanom 6:2) Ch

BIBLIJA: NE  "kako uidemo mi, pustivši vnemar toliko zveličanje? ..."
(Hebrejcem 2:3) Ch

BIBLIJA: NE  "le kako bomo ušli mi, če nam ni mar za tako dragoceno odrešenje, ..."
(Hebrejcem 2:3) GI

BIBLIJA: NE  "In kakor je človeku namenjeno enkrat umreti, potem pa sodba, tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da bi odvzel mnogih grehe, v drugič pa se prikaže ne zaradi greha, temveč v zveličanje njim, ki ga pričakujejo."
(Hebrejcem 9:27, 28) Ch

32. Je bil odkup za grehe končan na križu?
EGW: NE  "... zaključno delo našega Visokega duhovnika v nebesih, dokončanje odkupa in priprava ljudi, da bi lahko prenesli Njegov prihod."
(Testimonies, vol. 1, p. 58)

EGW: NE  "Jezus je vstopil v najsvetejše v nebesih ob koncu 2300 dni Daniela 8; leta 1844, da bi vršil končen odkup ..."
(Early Writings, p. 253)

BIBLIJA: DA  "Ko pa Jezus ocet okusi, reče: Dopolnjeno je! in nakloni glavo in izroči duha."
(Janez 19:30) Ch

BIBLIJA: DA  "in dobivajo opravičenje daroma z njegovo milostjo po odkupu, ki je v Kristusu Jezusu; ki ga je predstavil Bog kot sprave daritev po veri v njegovi krvi, da pokaže svojo pravičnost zaradi prizanašanja prejšnjim grehom"
(Rimljanom 3:21-25) Ch

BIBLIJA: DA  "... smo zdaj opravičeni v krvi njegovi ... Kajti, če smo bili spravljeni z Bogom s smrtjo njegovega Sina ... Pa ne samo to, marveč hvalimo se tudi z Bogom po Gospodu svojem Jezusu Kristusu, po katerem smo sedaj dobili spravo."
(Rimljanom 5:9-11) Ch

33. Ali Kristusova kri razveljavlja greh?
EGW: NE  "Kristusova kri, čeprav osvobaja pokesanega grešnika od obsodbe zakona, ne razveljavlja greha, ostala bo v svetišču do končnega odkupa."
(Patriarchs and Prophets, p. 357)

BIBLIJA: DA  "V katerem imamo odrešenje po krvi njegovi, odpuščanje grehov, ..."
(Efežanom 1:7) Ch

BIBLIJA: DA  "... in kri Jezusa Kristusa, Sina njegovega, nas očiščuje slehernega greha."
(1. Janezov 1:7) Ch

34. Kdo nosi naše grehe?
EGW: SATAN  "... visoki duhovnik je predstavljal Kristusa kot posrednika, grešnega kozla pa Satan, autor greha, nad katerega bodo grehi resnično pokesanih končno padli. ... Kristus bo naložil vse grehe Satanu, ... tako bo Satan ... končno trpel polno kazen za greh."
(Great Controversy, p. 422, 485, 486)

BIBLIJA: JEZUS  "on je grehe naše sam na telesu svojem nesel na les, da bi grehom odmrli in živeli pravičnosti; z njegovimi ranami ste bili ozdravljeni."
(1. Petrov 2:24) Ch

35. Ali Gospod zahteva daritev za greh, preden nam odpusti?
EGW: DA "V vsakem primeru ne morete aktivno sodelovati, saj so nekateri, ki ste jih ppoškodovali, že v grobu in račun ostaja napisan proti vam. V teh primerih je najbolje kar lahko storite, da prinesete žrtev za greh k oltarju našega Gospoda in On vas bo sprejel in vam odpustil."
(Testimonies, vol. 5, str. 339)

BIBLIJA: NE "Če pripoznavamo grehe svoje, je zvest in pravičen, da nam odpusti grehe in nas očisti sleherne krivice."
(1. Janez 1:9)

36. Ali lahko rečemo, da smo rešeni, prav sedaj, s Kristusovo milostjo?
EGW: NE  "Ti ki sprejmejo zveličarja, ne glede kako iskrena je njihova spreobrnitev, naj ne bodo nikoli učeni reči ali čutiti, da so rešeni."
(Christ's Object Lessons, p. 155)

BIBLIJA: DA  "To sem vam pisal, da veste, da imate večno življenje, kateri verujete v ime Sina Božjega."
(1. Janez 5:13) Ch

37. Ali lahko rečemo 'Prenehal sem grešiti'?
EGW: DA  "Kristus je umrl, da bi vam omogočil, da nehate grešiti, grešiti pa pomeni prestopati zakon."
(Review and Herald, vol. 71, No. 35, p. 1, August 28, 1894)

EGW: DA  "Biti odrešen pomeni prenehati grešiti."
(Review and Herald, vol. 77, No. 39, p. 1, September 25, 1900)

EGW: DA  "Samo tisti, ki se skozi vero v Kristusa drže Božjih zapovedi, bodo dosegli stanje brezgrešnosti, v katerem je živel Adam pred svojim prestopkom."
(Manuscript 122, 1901, quoted in the Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol.6, p. 1118)

EGW: DA  "Vsakomur, ki se popolnoma preda Bogu, je dan privilegij živeti brez greha, v spoštovanju nebeškega zakona."
(Review and Herald, September 27, 1906, p. 8)

BIBLIJA: NE  "Ako pravimo, da nimamo greha, sami sebe slepimo, in resnice ni v nas. Če pripoznavamo grehe svoje, je zvest in pravičen, da nam odpusti grehe in nas očisti sleherne krivice. Ako pravimo, da nismo grešili, ga delamo za lažnika, in besede njegove ni v nas."
(1. Janezov 1:8-10) Ch

BIBLIJA: NE  "Kajti iz milosti ste rešeni po veri, in to ni iz vas, dar Božji je to; ne iz del, da se nihče ne hvali."
(Efežanom 2:8, 9) Ch

38. Ali si bom pridobil Božjo naklonjenost, če bom spoštoval zapovedi (10 zapovedi) ?
EGW: DA  "Spoštovati Božje zapovedi je edina pot k pridobitvi Božje naklonjenosti."
(Testimonies, vol. 4, p. 28)

BIBLIJA: NE  "... vse pravičnosti naše so kakor umazana cunja ... "
(Izaija 64:6) Ch

BIBLIJA: NE  "Da se pa po postavi nihče ne opraviči pred Bogom, je očitno, zakaj: 'Pravični bo iz vere živel.'"
(Galatom 3:11) Ch

39. Ali lahko Bog sprejme sužnja v nebesa?
EGW: NE  "Bog ne more sprejeti sužnja v nebesa ... Pusti ga, kot da ga ni bilo."
(Spiritual Gifts, vol. 1, p. 193)

BIBLIJA: DA  "Ni tu Juda, ne Grka, ni tu sužnja, ne svobodnega, ni tu moškega, ne ženske: zakaj vi vsi ste eden v Kristusu Jezusu."
(Galatom 3:28) Ch

BIBLIJA: DA  "Z enim duhom namreč smo mi vsi krščeni v eno telo, bodisi Judje ali Grki, bodisi sužnji ali svobodniki, in vsi smo napolnjeni enega Duha.
(1. Korinčanom 12:13) Ch

40. Ali so lahko ignorirani sužnji zveličani?
EGW: NE  "Bog ne more sprejeti v nebesa sužnja, ki je bil zadržan v ignoriranju in degradiranju, ki ničesar ne ve o Bogu ali Bibliji, ki se ne boji ničesar razen gospodarjevega biča, in ki ima nižjo pozicijo od živali."
(Early Writings, p. 276)

BIBLIJA: DA "Ni tu Juda, ne Grka, ni tu sužnja, ne svobodnega, ni tu moškega, ne ženske: zakaj vi vsi ste eden v Kristusu Jezusu."
(Galatom 3:28) Ch

BIBLIJA: DA  "Z enim duhom namreč smo mi vsi krščeni v eno telo, bodisi Judje ali Grki, bodisi sužnji ali svobodniki, in vsi smo napolnjeni enega Duha.
(1. Korinčanom 12:13) Ch

41. Ali lahko Satan odgovori na molitve, ki so naslovljene na Boga?
EGW: DA  "Videti je, kot da bi bil Satan pri prestolu, ... Videla sem jih (kristjane), kako so gledali k prestolu in molili: Oče, daj nam Tvojega Duha. Takrat bi Satan dahnil nad njih ne-svet vpliv ..."
(Early Writings, p. 56)

BIBLIJA: NE  "Če torej vi, ki ste hudobni, znate dobre darove dajati otrokom svojim, koliko več da Oče vaš, ki je v nebesih, dobrega tistim, ki ga prosijo."
(Matevž 7:11) Ch

BIBLIJA: NE  "Zoped vam pravim: Če se dva izmed vas zedinita na zemlji v čemerkoli, da bosta za to prosila, se jima zgodi od očeta mojega, ki je v nebesih."
(Matevž 18:19) Ch

42. Ali se bodo zlobni poizkušali spokoriti, ko bo nastopilo zadnjih sedem šib?
EGW: DA  "Šibe so pričele padati na prebivalce zemlje. Nekateri so zanikali Boga in ga preklinjali. Drugi so pohiteli k Božjim ljudem sprašujoč, kako bi lahko ubežali njegovi sodbi (spokoritev). ... Tisti, ki še niso povzdigovali Božje Besede, so hiteli sem in tja, tavali od morja do morja in od severa do juga, da bi našli besedo Gospodovo (spokoritev). ... Kaj vse bi dali za samo eno besedo obobritve z Božje strani (spokoritev)! A ne, ostali so lačni in žejni.
(Early Writings, p. 281)

BIBLIJA: NE  "In žgali so se ljudje v silni vročini in preklinjali ime Boga, ki ima oblast do teh šib, in niso se izpokorili, da bi mu slavo dajali. ... in grizli so si jezike od muke in preklinjali Boga nebeškega od muk in od uljes svojih, in niso se izpokorili od svojih del. ... In ljudje so preklinjali Boga zaradi šibe toče, ker silno težka je šiba njena.
(Razodetje 16:9-11, 21) Ch

43. Ali bomo vedeli za točen čas in dan drugega Kristusovega prihoda?
EGW: DA  "Kot mi je Bog pokazal v sveti viziji ... slišali smo glas Boga kot glas mnogih voda, ki nam je povedal za dan in uro Jezusovega prihoda."
(Early Writings, p. 15, 34, 285)

BIBLIJA: NE  "Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne ure."
(Matevž 25:13) Ch

BIBLIJA: NE  "On pa jim reče: Ni vaša stvar, da bi znali čase in ure, ki jih je določil Oče po svoji samooblasti."
(Dejanja 1:7) Ch

44. Kaj je Božji pečat?
EGW: SABBATH (posvečevanje sobotnega dne) "Sovražniki Božjega zakona ... Prepozno spoznajo, da je Sabbath četrte zapovedi pečat živega Boga."
(Great Controversy, str.640)

BIBLIJA: SVETI DUH "V katerem ste tudi vi, ko ste slišali besedo resnice, evangelij zveličanja svojega, v katerem ste tudi, sprejemši vero, bili zapečateni s svetim Duhom obljube"
(Efežanom 1:13)

BIBLIJA: SVETI DUH "In ne žalite svetega Duha Božjega, ki ste ž njim zapečateni za odrešenja dan."
(Efežanom 4:30)

45. Ali bo Bog preprečil zlobnim ljudem, da bi dvignili roko nad te, ki niso sprejeli žiga zveri?
EGW: DA "Bog ne bo dopustil, da bi zlobni uničili te, ki pričakujejo preobrazbo in ki se ne bodo upognili zakonom zveri ali sprejeli njeno znamenje. Videla sem, da bi bilo Satanu in vsem njegovim zlobnim privržencem ugojeno, če bi bilo zlobnim dovoljeno poklati svete. ... Meči, ki so se dvignili z namenom ubiti Božje ljudi, so se strli ... Angeli Gospodovi so branili svete."
(Early Writings, str. 284, 285)

46. V ognjenih zubljih pekla - ali bodo zlobni čutili bolečine vse dokler bo ostal kakšen njihov del telesa nezgorjen?
EGW: DA "Videla sem, da so bili nekateri hitro uničeni, medtem, ko so ostali trpeli dlje. Nekatere je ogenj konzumiral več dni, in vse dokler je še ostajal kakšen njihov kos nekonzumiran, so zaznavali bolečino."
(Spiritual Gifts, vol.1, str. 217)

BIBLIJA: Molči o tem, a zdi se smešno, da bi bilo celo telo konzumirano, ostali pa bi le prsti, ki bi čutili bolečino.

Vir: strani Sydnia Clevelanda, ki je stvar spisal skupaj z Robert K. Sandersom
- več si lahko preberete v njegovi knjigi White Washed;
in pa tudi na stranieh Dirka Andersona.