Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.


 
Povezave

Članki v slovenščini so do črte, pod črto so povezave do spletnih strani, od koder sem črpal gradivo
.

 

    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?

1.  Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote
2.  Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?
3.  Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?
4.  Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?
5.  Je bil Sabat res dan za vse ljudi?
6.  Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?
7.  Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju
8.  Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?
9.  So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?
10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?
11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?
12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?
13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?
14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?
15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?
16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?
17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?
18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in o evangeliju


Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno

Pogosto zastavljena vprašanja
Povezave
Kontakt
Dirk Anderson - osebna izpoved - v slovenščini na tej strani

Nekatere povezave do njegove strani:
Bible Truth Versus Adventist Truth - Sabbath
Moral Versus Ceremonial Law
Tithing
Investigative Judgment
The Sanctuary and Dan. 8:14
2300 days and 1844
Seal of God
Mark of the Beast
Millennium
Ellen White
Vegetarianism
Dangers of Seventh-day Adventism
The National Sunday Law - Fact or Fiction?

Knjige na spletni strani v elektronskem formatu:
Seventh-day Adventism RENOUNCED, By D.M. Canright, 1914
Life of Mrs. E.G. White --- Her False Claims Refuted, by D.M. Canright, 1919
Beware This Cult, By Gregory G. P. Hunt, 1981
Cast Out for the Cross of Christ, By Albion F. Ballenger, 1909

Urednik spletne strani:
Mark Martin - osebna izpoved

Nekatere povezave do njegove strani:
The Sabbath
The Seventh Day & Creation
The Covenants
A True Prophet?
State of the Dead
Testimonies
Articles
Quick Intro to SDA

Veliko manjših knjig v .pdf formatu starejšega datuma, naštejmo jih samo nekaj:
Why you should not be a SDA by EB Jones.pdf
Why We Must Reject Seventh Day Adventism by Fred J Meldau.pdf
The Truth About SDA and its Founders by DM Canright.pdf

Knjigarna
Avoiding the Snare of Seventh-Day Adventism
Discovering the New Covenant: Why I am No Longer a Seventh-Day Adventist
Sabbatarian Concordance & Commentary
Seventh-Day Adventism and the Writings of Ellen G. White
The Covenants
The Problems of the Afterlife: What Destiny Awaits Unbelievers?
The Sabbath and the Lord's Day
The Two Covenants - Eighteen Meditations
The White Lie
White Washed
WHO Is the Adventist Jesus?
Urednik spletne strani: Dirk Anderson - osebna izpoved - v slovenščini

Nekatere povezave na strani:
Does Mrs. White pass the Biblical Tests of a Prophet?
The Significance of Ellen White's Head Injury
The Great Controversy - Does this book contain God's final message for the world? 11 člankov
Ellen White's Plagiarism 29 člankov
Visions Examined 20 člankov
Ellen White Myths 7 člankov
An Analysis of the Most Shocking and Embarrassing Statements of Ellen White 8 člankov
Ellen White versus Bible 20 člankov
Sources of Her Health Writings 23 člankov
Ellen White's Most Confusing Statements 9 člankov
The Shut Door 17 člankov
1844 - Daniel 8:14 - 2300 Days 26 člankov
Ellen White's Contradictions 10 člankov
What's new on the ellenwhiteexposed.com web site

Urednik spletne strani: Robert K. Sanders - osebna izpoved
Zelo skrajšana verzija osebne izpovedi v slovenščini

Nekatere povezave na strani:
Ellen G. White Contradicts the Bible Over 50 Times
SDAs Are Baptized Into Ellen White
Who Lied Them or Me? Walter Rea's Letter
Fannie Bolton's Confession 1901
Who Wrote Steps to Christ?

The  Passion of Christ SDA  Hypocrisy
Desire of Ages Project by Fred Veltman Reports on EGW's  Plagiarism
Is the SDA Church a Cult?
General Conference the Highest Authority on Earth? Says EGW

SDA General Conf.
2005 Voted A Resolution Telling the World How They Have Been Blessed By EGW
SDA General Conf. 2000 Votes to Promote EGW to the Church and the World
What is the Church?
When You Leave the SDA Church

Camden Vision God rejected the world, and we are not to pray for them
EGW to J. Bates 1847 The Secret Letter that proclaims EGW did Believe in the Shut Door After 1844
Crozier Renounces 1844 Shut Door  Inventor of the SDA Sanctuary Doctrine
When Was the Day of Atonement in 1844? EGW and Miller had the wrong date

The Seal of God-What Is It? It is not the Sabbath!
The Mark of The Beast-What Is It? It is not the Pope or the Catholic Church

Should the Church Teach Tithing?
Former SDA Pastor Russell E. Kelly Ph D.
Tithing Not a law for Christians

EGW's Writings Are Infallible
EGW is an Infallible Interpreter of  Scripture
World Trade Center Attack Not a EGW Prophecy says EGW Estate
EGW Takes Advice From Her Dead Husband James
 Vision/dream in the night

Is Satan or Jesus Your Scapegoat?
SDA Denomination Attempting to Shut Down Anti-EGW Websites Shame on Them!
Seventh Day Adventists By Corrie Schroder, U C Santa Barbra SDA Leaders in Bed with Adolph Hitler


Urednik spletne strani: RICHARD in COLLEEN TINKER - osebna izpoved

Our Stories Osebne izpovedi mnogih, ki so zapustili cerkev Adventistov sedmega dne

Bible Studies

Forum Največji forum nekdanjih adventistov
Urednik spletne strani: Dale and Carolyn Ratzlaff - kratka osebna izpoved celotnega uredniškega tima revije Proclamation!

Proclamation!
je dvomesečna revija namenjena nekdanjim adventistom in vsem, ki jih zadeva problematika adventističnega učenja. Revija je BREZPLAČNA tako v papirni obliki kot tudi BREZPLAČNO dosegljiva v elektronski obliki na spletni strani.


Če poznate koga, ki bi bi mu taka revija pomagala do spoznanja resnice, lahko njegov naslov posredujete uredniku spletne strani. Revijo pošiljajo tudi v Slovenijo z avionsko pošto.

Ratzlaf je tudi urednik spletne strani, kjer je možno kupiti veliko knjig, ki so jih napisali nekdanji adventisti in se tičejo tematike adventizma.


Urednik spletne strani: Jack in Gary Gent - daljša osebna izpoved
Na strani je sicer preko 2200 strani teksta.

My Personal Testimony

An Appeal to Seventh Day Sabbath Believers
Did Ellen G. White Violate the Copyright Laws of Her Day?

Odlična knjiga v elektronskem formatu o soboti!